ako-oznacit-kozmeticke-vyrobky

Označenie kozmetických výrobkov

Predávate v obchode alebo v e-shope kozmetické výrobky? Viete, ako musia byť označené? Aké sú výnimky? A ktoré informácie je potrebné uviesť v internetovom obchode?

Všetky kozmetické výrobky, ktoré sa na Slovensku predávajú v kamenných alebo internetových obchodoch, musia mať správne označenie.

O označení kozmetických výrobkov hovorí Nariadenie Európskeho parlamentu č. 1223/2009 a tiež 4. hlava Zákona 355/2007.

Čo je kozmetický výrobok

Kozmetický výrobok je

každá látka alebo zmes, ktorá je určená na kontakt s rôznymi vonkajšími časťami ľudského tela (pokožka, vlasové systémy, nechty, pery a vonkajšie pohlavné orgány) alebo so zubami a sliznicou ústnej dutiny na účely výlučne, alebo najmä ich čistenia, parfumovania, zmeny ich vzhľadu, ich ochrany, udržiavania v dobrom stave alebo úpravy telesného pachu.

Kozmetické výrobky môžu zahŕňať krémy, emulzie, lotiony, gély a oleje na pokožku, pleťové masky, tónovacie základy (tekuté, krémy, púdre), púdrový mejkap, púdre po kúpeli, hygienické púdre, toaletné mydlá, dezodoračné mydlá, parfumy, toaletné vody a kolínske vody, výrobky do kúpeľa a na sprchovanie (soli, peny, oleje, tekuté mydlá), výrobky na depiláciu, dezodoranty a antiperspiranty, farby na vlasy, výrobky na onduláciu, vyrovnávanie a spevnenie vlasov, výrobky na formovanie účesu, výrobky na umývanie vlasov (lotiony, práškové, šampóny), vlasové kondicionéry (tekuté, krémové, olejové), výrobky na úpravu vlasov (lotiony, laky, brilantíny), výrobky na holenie (krémy, peny, lotiony), výrobky na líčenie a odlíčenie, výrobky na pery, výrobky na starostlivosť o zuby a ústnu dutinu, výrobky na starostlivosť o nechty a úpravu nechtov, výrobky na vonkajšiu intímnu hygienu, výrobky na slnenie, samoopaľovacie výrobky, výrobky na bielenie pokožky a výrobky proti vráskam.

Povinné údaje na obale kozmetiky

Každý kozmetický výrobok musí mať na obale povinne nasledovné údaje:

 • obchodné meno a sídlo výrobcu alebo dovozcu,
 • nominálny obsah,
 • dátum minimálnej trvanlivosti,
 • bezpečnostné upozornenia,
 • výrobná dávka,
 • funkcia,
 • zložky.

Obchodné meno

Na obale kozmetického výrobku musí byť uvedené obchodné meno a adresa výrobcu, prípadne dovozcu.

Tieto údaje je možné skrátiť tak, aby bolo možné identifikovať takúto osobu a jej adresu.

Ak je výrobok vyrobený v EÚ, tak zodpovednou osobu je výrobca alebo poverená osoba (musí mať písomné poverenie od výrobcu).

Ak je výrobok dovezený z krajiny mimo EÚ, zodpovednou osobu je dovozca (ktorý má sídlo v EÚ) alebo poverená osoba (ktorá ma písomné poverenie od dovozcu) alebo distribútor, ktorý výrobok uvádza pod svojim meno alebo obchodnou známkou alebo výrobok zmenil (napríklad naplnil do obalu iného rozmeru, označil a zabalil). Dovozcom je tá osoba alebo firma, ktorá dováža kozmetický výrobok z krajiny mimo EÚ.

V prípade výrobkov, ktoré sú dovezené na Slovensko z krajín mimo EÚ, sa uvádza aj krajina pôvodu.

Obchodné meno alebo meno a sídlo nemusí byť uvedené v slovenčine. Musí však byť uvedené na vnútornom aj vonkajšom obale – teda napríklad aj na papierovej škatuľke aj na tube.

Krajina pôvodu tiež nemusí byť uvedená v slovenčine, stačí napríklad označenie „Made in USA“. Výrobok vyrobený v niektorom členskom štáte EÚ nemusí mať označenie „Vyrobené v EÚ“.

Na obale môžete (ale nemusíte) uviesť aj distribútora a jeho adresu. Ak na obale neuvediete výrobcu ani dovozcu, potom sa za zodpovednú osobu považuje práve distribútor (teda v prípade kontroly je on zodpovedný za výrobok).

Označenie výrobcu kozmetiky a krajiny pôvodu.

Označenie výrobcu kozmetiky a krajiny pôvodu.

Nominálny obsah

Nominálny obsah výrobku sa uvádza na vonkajšom aj vnútornom obale výrobku. Musí byť uvedený v slovenčine.

Nie je potrebné ho uvádzať v prípade, ak ide o výrobok s obsahom menším ako 5g či 5ml, na bezplatných vzorkách, na vzorkách na jedno použitie. Tiež nemusí byť uvedené ani na balení, ktoré obsahuje samostatné výrobky (za predpokladu, že je jednotlivé výrobky majú uvedený nominálny obsah.) Počet výrobkov v takomto balení nie je potrebné uvádzať na obale v prípade, ak je ich počet v balení ľahko viditeľný alebo spočítateľný cez obal alebo ak sa jednotlivé výrobky predávajú samostatne).

Označenie nominálneho obsahu kozmetického výrobku

Označenie nominálneho obsahu kozmetického výrobku

Dátum minimálnej trvanlivosti

Dátum mimimálnej trvanlivosti na kozmetických výrobkoch je dátum, do ktorého výrobok spĺňa svoju pôvodnú funkciu a je bezpečný pre zdravie ľudí (pri dodržaní vhodných podmienok skladovania).

Dátum minimálnej trvanlivosti sa na kozmetickom výrobku udáva slovným spojením (musí byť v slovenčine), napríklad „spotrebujte do“ a konkrétnym dátumom. Namiesto slovného spojenia je možné použiť dátum pripojený k nasledujúcemu symbolu:

Symbol pre dátum min. trvanlivosti

Symbol pre dátum min. trvanlivosti

Dátum musí byť vyjadrený v mesiacoch a rokoch alebo v dňoch, mesiacoch a rokoch (v tomto poradí), napr:

 • „spotrebujte do novembra 2017“
 • „spotrebujte do 1. novembra 2017“
 • „spotrebujte do nov. 17“
 • „spotrebujte do 11/17“.

Dátum môžete uviesť aj vo forme odkazu na miesto, kde je dátum uvedený, napríklad:

 • „spotrebujte do dátumu uvedeného na spodnej strane téglika“
 • „spotrebujte do dátumu uvedeného na zvare obalu“.

Ukážka odkazovania na dátum spotreby:

Odkaz na umiestnenie dátumu spotreby kozmetického výrobku

Odkaz na umiestnenie dátumu spotreby kozmetického výrobku

Ukážka uvedenia minimálnej trvanlivosti s použitím symbolov:

Kozmetické výrobky a dátum minimálnej trvanlivosti

Kozmetické výrobky a dátum minimálnej trvanlivosti

Kozmetické výrobky, ktoré sú už po dátume minimálnej trvanlivosti, nesmiete predávať.

Kozmetické výrobky s trvanlivosťou viac ako 30 mesiacov, ktoré po otvorení prichádzajú do kontaktu s vonkajším prostredím (alebo ktoré môžu časom degradovať a výrobok môže degradovať), musia mať označenie symbolom otvoreného téglika a lehoty vyjadrenej v mesiacoch alebo rokoch, počas ktorých bude výrobok bezpečné používať:

Symbol doby použiteľnosti

Symbol doby použiteľnosti

Túto lehotu je možné uviesť arabskou číslicou a mesiac slovne (napr. „6 mesiacov“) alebo skrátenou formou a to písmenom „M“, napríklad „6M“. Tento údaj musí byť uvedený na vonkajšom aj vnútornom obale.

Doba použiteľnosti po otvorení kozmetického výrobku

Doba použiteľnosti po otvorení kozmetického výrobku

Všetky informácie o lehotách musia byť dobre viditeľnéčitateľné.

Symbol doby použiteľnosti po otvorení na kozmetickom výrobku

Symbol doby použiteľnosti po otvorení na kozmetickom výrobku

Bezpečnostné informácie

Ak kozmetický výrobok obsahuje niektorú zo zložiek uvedených v zozname v prílohách 3, 4, 5 alebo 6 Nariadenia, potom musí mať na vonkajšom aj vnútornom obale príslušné označenie a bezpečnostné informácie. Tie musia byť uvedené v slovenskom jazyku. Ide o označenia ako napríklad „Nevhodné pre deti do 3 rokov“, „Nepoužívať po peelingu alebo na podráždenú pokožku“, „Neprehĺtať“, „Dôkladne opláchnuť“, podmienky použitia a ďalšie označenia podľa predpisu.

Výrobky na profesionálne použitie

Ak je kozmetický výrobok určený na profesionálne použitie, musí byť náležite označený. Za profesionála sa považuje:

osoba, ktorá vykonáva profesionálne činnosť v určitej oblasti, napríklad farbenie vlasov, nechtový dizajn a na jej vykonanie má požadované vzdelanie alebo prax.

Označenie „na profesionálne použitie“ sa vzťahuje na výrobky, kde ide o použitie kozmetického výrobku takým spôsobom, že musí byť používaný alebo aplikovaný (a nie ďalej predávaný) profesionálom. Je to hlavne z dôvodu, že výrobok obsahuje látku regulovanú v prílohách tohto nariadenia vlády, alebo daná látka sa používa vo vyššej koncentrácii ako na všeobecné použitie, alebo pre danú látku nie sú stanovené upozornenia, ktoré by výrobok na všeobecné použitie, určený pre bežného spotrebiteľa, musel mať uvedené na obale. Aplikácia alebo použitie takého výrobku si z dôvodu bezpečnosti vyžaduje profesionálne skúsenosti, zručnosť a vedomosť o látkach použitých vo výrobku.

Návod na použitie

Návod na použitie kozmetických výrobkov nie je potrebné uvádzať pre všetky kozmetické výrobky, ale len pre tie, pri ktorých by nesprávnym používaním mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia ľudí.

Výrobná dávka (šarža)

Výrobná dávka je množstvo výrobku vyrobeného za rovnakých podmienok. Označenie výrobnej dávky si určuje výrobca. Účelom je, aby v prípade potreby mohol kozmetický výrobok vysledovať (aké suroviny boli použité, kam bol distribuovaný, v akom množstve a pod.). Označenie môže tvoriť súbor číslic a/alebo písmen, ale môže to byť aj dátum výroby alebo minimálnej trvanlivosti alebo odkaz, ktorý umožní identifikáciu kozmetického výrobku.

Výrobná dávka musí byť uvedená na vonkajšom a vnútornom obale. Ak je výrobok príliš malý, môže byť výrobná dávka uvedené len na vonkajšom obale.

Uvedenie výrobnej dávky na kozmetickom výrobku

Uvedenie výrobnej dávky na kozmetickom výrobku

Funkcia

V prípade, ak nie je zo samotného výrobku určiť, o aký kozmetický výrobok ide, musí sa uviesť aj jeho funkcia. Tá musí byť uvedená v slovenskom jazyku na vonkajšom aj vnútornom obale.

Napríklad účel použitia ceruzky je síce známy na prvý pohľad, ale keďže ceruzku je možné použiť na pery, oči alebo nechty, musí sa tento údaje uviesť na obale textom alebo symbolmi (oko, pery).

Symbol použitia kozmetického výrobku

Symbol použitia kozmetického výrobku

Zložky

Zložky sú látky (syntetického alebo prírodného pôvodu), ktoré boli použité na výrobu kozmetického výrobku.

Zložky sa uvádzajú názvom podľa medzinárodného názvoslovia INCI. (Ak takýto názov neexistuje, uvedie sa jeden z iných medzinárodných názvov, podľa výberu výrobcu. Ak je použitá zložka, ktorá nemá názov v žiadnom medzinárodnom názvosloví, vtedy sa v zozname uvedie názov základnej látky alebo názov použitej časti rastliny alebo živočícha a názvy súčastí zložky.)

Zloženie kozmetického výrobku

Zloženie kozmetického výrobku

Samotný zoznam zložiek sa uvádza slovom INGREDIENTS (a nie „Zložky“ alebo „Zloženie“).

Zoznam zložiek sa uvádza podľa hmotnosti (vzsostupne). Ak má zložka menej ako 1%, uvádza sa v ľubovoľnom poradí, ale až po zložkách, ktoré majú viac ako 1%.

Na poslednom mieste v zozname sa uvádzajú farbivá.

Ak sú vo výrobku použité nano zložky (t.j. vo veľkosti 1-100nm), musia sa uviesť v zložkách tak, že za názvom zložky sa uvedie označenie „nano“ (napríklad „titanium oxide (nano)“.

Zoznam INCI zložiek je dostupný tu (pdf dokument).

Ak je výrobok zabalený do vnútorného aj vonkajšieho obalu, môže sa zoznam zložiek uviesť len vonkajší obal. Ak má výrobok len jeden obal, potom sa zoznam zložiek musí uviesť na tento obal.

Ak veľkosť alebo tvar kozmetického výrobku neumožňuje umiestnenie zložiek na obale, je možné ho uviesť na letáčiku, štítku alebo kartičke, ktoré sa vložia alebo pripevnia na kozmetický výrobok. Na takýto spôsob označenia musí byť upozornené na vonkajšom obale odkazom, kde je zoznam uvedený, alebo symbolom:

Symbol návodu na použitie

Symbol návodu na použitie

Kúpeľové guľôčky, dekoratívna kozmetika alebo kozmetické výrobky v hotelových izbách, môžu mať zoznam uvedený na osobitnom liste.

Ak sa to nezmestí na obal?

Ak z praktických dôvodov nie je možné podmienky použitia, upozornenia a návody na použitie uviesť na vnútornom a vonkajšom obale, je možné ich uviesť na letáčik, štítok alebo kartičku, ktoré sa vložia alebo pripevnia na obal. To len za podmienky, že na to musíte upozorniť na obale vyššie spomínaným symbolom návodu na použitie:

kozmetika-symbol-navodu

Kde musia byť povinné údaje

Všetky požadované informácie (názov výrobku, výrobca alebo dovozca, výrobná dávka, dátum minimálne trvanlivosti, funkcia, bezpečnostné údaje, zloženie) musia byť uvedené:

 • na vnútornom obale (teda na obale, do ktorého je výrobok zabalený alebo naplnený – napr. tuba, téglik a pod.) a súčasne aj:
 • na vonkajšom obale (napr. kartónová škatuľa, kazeta a pod.)

Označenie výrobkov povinnými údajmi sa týka všetkých kozmetických výrobkov vrátane testerov, darčekových balení, výrobkov na jednorazové použitie alebo na profesionálne použitie.

Kozmetický výrobok nesmie obsahovať žiadnu zo zakázaných látok, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia. Niektoré látky môžu byť v kozmetických látkach, ale len s obmedzeniami. Tieto látky sú uvedené v prílohe č. 3 nariadenia.

Farbivá, ktoré sú povolené v kozmetických výrobkoch, sú uvedené v prílohe č. 4 Nariadenia.

Povolené konzervačné látky v kozmetických výrobkoch sú uvedené v prílohe č. 5 Nariadenia.

Povolené UV filtre v kozmetických výrobkoch sú uvedené v prílohe č. 6 Nariadenia.

Veľkosť písma ani farba písma nie sú predpísané.

Výnimky z označenia

Zoznam zložiek stačí uviesť len na vonkajšom obale kozmetického výrobku. Ak z praktických dôvodov nie je možné zoznam zložiek uviesť na vonkajšom obale, potom sa uvedie na letáčiku kartičke, páske, štítku, ktorý sa vloží do obalu alebo pripevní na obal výrobku. Ak sa zoznam zložiek uvedie na letáčiku, kartičke, štítku alebo osobitnom liste, potom, na vonkajšom obale výrobku musí byť slovný odkaz alebo symbol:

Výrobnú dávku stačí uviesť len na vonkajšom obale výrobku, ak má výrobok malé rozmery.

Bezpečnostné údaje – ak z praktických dôvodov je možné bezpečnostné vety a návod na použitie uviesť iba na letáčiku kartičke, páske, štítku, ktorý sa vloží do obalu alebo pripevní na obal. Na vnútornom alebo vonkajšom obale potom, ak je to možné, musí byť uvedený slovný odkaz alebo symbol návodu na použitie.

Označenia v slovenskom jazyku – povinné údaje nemusia byť v slovenčine na vnútornom obale v prípade, ak je  vonkajší obal výrobku je prebalený priehľadným celofánovým obalom alebo chránený pred otvorením iným spôsobom.

Výrobky, ktoré sa balia až na žiadosť spotrebiteľa – teda tie, ktoré nie sú výrobcom zabalené do maloobchodných obalov a balia sa až pri predaji pred zákazníkom (napr. kúpeľňové guľôčky, mydielka, krájané mydlo a pod.), musia byť tiež označené, no povinné údaje je možné umiestniť na letáčik, kartičku či pásku a priložiť k výrobku. Zodpovednosť za označenie má predajca, ktorý takto výrobok balí.

Tvrdenia o výrobku

Pri označovaní alebo propagácii kozmetických výrobkov sa nesmú používať texty, názvy, obchodné značky, obrázky a názorné alebo iné symboly, ktoré by pripisovali týmto výrobkom vlastnosti alebo funkcie, ktoré nemajú.

Všetky tvrdenia o kozmetických výrobkoch musia byť v súlade s právnymi predpismi.

To znamená, že pri výrobku alebo na výrobku nesmiete uvádzať, že výrobok bol schválený alebo povolený v EÚ, pretože kozmetické výrobky sa na trh EÚ uvádzajú voľne bez schvaľovacieho postupu.

Nesmiete na výrobok umiestňovať CE značku, aby si spotrebiteľ nemyslel, že výrobok podlieha inému regulačnému postupu ako majú kozmetické výrobky.

Nesmiete ani uvádzať,  že výrobok ma osobitný prínos, napríklad „Výrobok má  vyššiu úroveň bezpečnosti“, ak tento prínos znamená len súlad s minimálnymi legislatívnymi požiadavkami.

Tvrdenia o kozmetických výrobkoch musia byť pravdivé. To znamená, že na výrobku alebo na informácii k výrobku (ani v e-shope) nesmiete uvádzať tvrdenia, ktoré sa zakladajú na nepravdivých alebo nesúvisiacich informáciach a bez overiteľných dôkazov. Napríklad nesmiete uvádzať:

 • „24 hodinová hydratácia.“, ak je hydratácia preukázaná len na kratšie obdobie,
 • „Obsahuje med.“, ak výrobok obsahuje iba medovú príchuť,
 • „Obsahuje aloe vera alebo výrazný obrázok aloe vera, ktoré má zvlhčujúci účinok.“, ak samotný výrobok nemá zvlhčujúci účinok.

Tvrdenia o kozmetických výrobkoch musia byť zároveň aj dokázateľné. To znamená, že pre všetky tvrdenia, ktoré na výrobku alebo pri výrobku uvádzate, musí mať výrobca alebo dovozca náležité a overiteľné dôkazy, ktoré môžu byť čerpané z akéhokoľvek spoľahlivého zdroja, napríklad od dodávateľov surovín, z vedeckej literatúry, zo skúseností s podobnými výrobkami, z výsledkov štúdií so samotným výrobkom alebo s látkami, ktoré obsahuje.

Tvrdenie, podľa ktorého sú vlastnosti zložky dávané aj konečnému výrobku, musí byť podložené, napríklad preukázaním prítomnosti zložky v účinnej koncentrácii. Zjavne zveličené tvrdenia, napríklad „Tento parfum vám dodá krídla.“, odôvodnenie nevyžadujú, pretože nikto ho nemôže vnímať doslovne a očakávať, že mu narastú krídla.

Tvrdenia musia byť čestné, to znamená, že výrobca pri nich nesmie prekročiť rámec overiteľných dôkazov. Napríklad výrobca alebo dovozca

 • nemôže použiť tvrdenie, „Milión spotrebiteľov uprednostňuje tento výrobok.“, ak v skutočnosti predal iba milión výrobkov,
 • nesmie použiť elektronicky zmanipulované obrázky „pred a po“.

Tvrdenia nesmú príslušným výrobkom pripisovať jedinečné vlastnosti, ak existujú na trhu iné výrobky, ktoré majú rovnaké vlastnosti.

Tvrdenia o lepších vlastnostiach novom zložení musia vychádzať zo skutočného zlepšenia a nesmú by nadhodnotené, napríklad výrobky, ktoré obsahujú vysoké množstvo alkoholu, nie je potrebné konzervovať, preto by bolo nečestné zvýrazniť skutočnosť, že neobsahujú žiadne konzervačné látky.

Ak sa účinok výrobku viaže na konkrétne podmienky, napr. použitie v spojení s inými výrobkami, musí to byť jasne uvedené, napríklad „Šampón je účinný len spolu s vlasovým kondicionérom.“

Tvrdenia o kozmetických výrobkoch musia byť ďalej aj korektné. To znamená, že musia byť objektívne, nesmú spôsobiť zámenu s výrobkom konkurenta a nesmú očierňovať konkurentov ani legálne používané zložky a nesmú byť zmätočné, napríklad:

 • tvrdenie, „Na rozdiel od výrobku X, tento výrobok neobsahuje zložku Y, o ktorej je známe, že spôsobuje podráždenie “, nie je povolené,
 • tvrdenie „bez alergénov, pretože neobsahuje konzervačné látky“ je nespravodlivé, pretože je založené na predpoklade, že všetky konzervačné látky sú alergénne.

Napríklad ani porovnávanie účinku proti poteniu u dezodorantu a antiperspirantu ako nie je korektné, pretože ide o dva rôzne výrobky s rôznymi funkciami.

Ostatné dobrovoľné údaje

Na obale kozmetického výrobku je možné uviesť okrem povinných údajov aj vlastné, dobrovoľné údaje, no tieto musia splniť nasledujúcu podmienku:

Každý kozmetický výrobok musí byť označený, opísaný alebo ponúkaný takým spôsobom, aby spotrebiteľ nemohol byť uvedený do omylu, ak ide o jeho vlastnosti.

Táto požiadavka sa týka nielen balenia výrobku, ale aj reklamných materiálov, letáčikov, reklamy, plagátov alebo popisu výrobku v internetovom obchode.

Označenie kozmetických výrobkov v rozprašovačoch

Špeciálna povinnosť sa vzťahuje na kozmetické výrobky, ktoré sú „v spreji“, teda v aerosólovom balení. Tieto musia spĺňať požiadavky na označovanie podľa Nariadenia vlády č. 46/2010.

Aerosólový rozprašovač je

obal vyrobený z kovu, zo skla alebo plastu obsahujúci stlačený plyn pod tlakom s kvapalinou, pastou alebo práškom alebo bez nich a je vybavený vypúšťacím zariadením umožňujúcim vypustiť obsah ako tuhé alebo kvapalné častice v suspenzii s plynom vo forme peny, pasty, prášku alebo v kvapalnom stave.

Požiadavky sa vzťahujú na tieto rozprašovače:

 • kovový aerosólový rozprašovač s objemom 50ml – 100ml,
 • sklenený aerosólový rozprašovač nechráneným skleneným obalom, vrátane plastových rozprašovačov, ktoré sa považujú za rozprašovače s obalmi z nechráneného skla do objemu 150ml,
 • sklenený aerosólový rozprašovač s trvalým ochranným povlakom vrátane plastových, ktoré sa považujú za rozprašovače s obalmi z chráneného skla do objemu 220ml.

(Pozn. na rozprašovače, ktoré nespĺňajú vyššie požiadavky, sa nariadenie na označenie nevzťahuje).

Ak má rozprašovač malý rozmer (menej ako 150ml), potom povinné údaje nemusia byť na samotnom obale, ale môžu byť aj na štítku pripevnenom k obalu.

Ak je rozprašovaču pribalený návod na použitie, potom povinné informácie a dodatočné upozornenia musia byť aj v tomto návode.

Rozprašovače musia mať uvedený piktogram, ktorý predstavuje symbol plameňa. Jeho minimálna plocha nesmie byť menšia ako 1cm2.

Požiadavky na označenie piktogramom, výstražným slovom, výstražným upozornením a bezpečnostným upozornením určuje spomínané nariadenie. Piktogramy a jednotlivé označenia nájdete v tomto dokumente UVZ.

Poznámka: rozprašovače, ktoré boli uvedené na trh pred 1.6.2015 nemusia byť takto označené až do 1.6.2017. Od 1.6. 2017 musia byť všetky aerosólové rozprašovače označené v súlade s Nariadením.

Označenie aerosólového rozprašovača

Označenie aerosólového rozprašovača

Informácie o kozmetických výrobkoch v e-shopoch

Prezentácia kozmetického výrobku a najmä jeho tvar, vôňa, farba, vzhľad, balenie, označenie, objem alebo veľkosť by nemala ohrozovať zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov tým, že by mohlo dôjsť k zámene za potraviny.

Zákon na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku určuje, že prevádzkovateľ internetového obchodu je povinný v e-shope pri tovare uviesť hlavné vlastnosti výrobku.

V prípade kozmetických výrobkov to znamená uviesť:

 • fotografiu,
 • názov a popis výrobku,
 • funkciu výrobku,
 • cenu výrobku,
 • bezpečnostné upozornenia (ak sa výrobok vzťahujú a sú dostupné na vonkajšom obale výrobku),
 • nominálny obsah,
 • výrobcu alebo dovozcu,
 • krajinu pôvodu (ak je výrobok dovezený z krajín mimo EÚ),
 • a pri kozmetických výrobkoch s trvanlivosťou viac ako 30 mesiacov lehotu vyjadrenú v mesiacoch alebo rokoch, počas ktorých bude výrobok bezpečné používať,
 • dodaciu lehotu.

Pri predaji kozmetických výrobkov v e-shope upozorňujeme aj na uvedenie príslušného orgánu dozoru, ktorým je pri kozmetických výrobkoch okrem SOI aj regionálny úrad verejného zdravotníctva.

V obchodných podmienkach nezabudnite uviesť, kedy spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní. V prípade kozmetických výrobkov spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Nezabudnite, že aj samotné kozmetické výrobky, ktoré dodáte zákazníkom, musia byť označené povinnými údajmi.

Pri kozmetických výrobkoch, na ktorých je uvedená lehota, počas ktorej je výrobok bezpečné používať (symbolom či slovným označením), odporúčame skontrolovať, či táto lehota neuplynie skôr než vyprší dátum minimálnej trvanlivosti. Príklad: ak 1.5.2016 odosielate výrobok, ktorý po otvorení je možné 12 mesiacov používať, ale dátum spotreby vyprší 1.12.2016, potom zákazník môže tento výrobok využívať len 7 mesiacov z dvanástich.

Zdroje informácií: Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch, Rozhodnutie komisie z 8. mája 1996, ktorým sa ustanovuje súpis a spoločná nomenklatúra zloženia kozmetických výrobkov, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Úrad verejného zdravotníctva.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...