Aké odvody vás čakajú v prvom roku podnikania (2013)

Ak si založím živnosť, aké odvody budem musieť platiť a v akej výške? Musím platiť odvody od prvého dňa? Alebo budem odvody platiť až od budúceho roka? Prečítajte si, aké odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne vás čakajú v prvom roku podnikania.


Odvody do zdravotnej poisťovne

Povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne vám vzniknú v deň, keď získate oprávnenie vykonávať živnosť.

Výška odvodov na zdravotné poistenie sa odvíja od tzv. vymeriavacieho základu. Ten sa zase vypočíta z vášho daňového priznania za minulý rok.  Výška mesačnej platby do zdravotnej poisťovne je 14% z vymeriavacieho základu.

Kedže daňové priznanie budete podávať až po prvom roku podnikania, zdravotné poistenie sa v prvom roku podnikania platí z minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý je pre rok 2013 stanovaný vo výške 55,02 EUR.

To v praxi znamená, že ak začnete podnikať 1. júna 2013, potom až do konca roka budete platiť do zdravotnej poisťovne poistné vo výške 55,02 EUR.

Budúci rok podáte svoje prvé daňové priznanie za rok 2013. Ak vám podľa tohto daňového priznania vyjde vyšší vymeriavací základ než je minimálny, potom budete musieť zdravotnej poisťovni doplatiť rozdiel. V takom prípade sa vám aj zmení (zvýši) výška odvodov, ktoré budete mesačne platiť do zdravotnej poisťovne počas budúceho roka.

Odvody do sociálnej poisťovne

Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne vám vznikne od 1. júla nasledujúceho kalendárneho roka, a aj to len v prípade, ak presiahnete stanovenú hranicu príjmu.

Ak teda začnete podnikať v júni 2013, povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne sa bude posudzovať až budúci rok (teda v roku 2014), a to podľa vašich príjmov za tento rok (2013).

Prvý rok podnikania teda odvody do Sociálnej poisťovne neplatíte.

Ak za tento rok nebudú vaše príjmy vyššie ako 4 716 EUR, potom nebudete platiť odvody do Sociálnej poisťovne ani budúci rok.

Ak vaše príjmy budú vyššie než 4 716 EUR, potom od 1. júla 2014 začnete platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Upozorňujeme, že pre potreby platenia sociálneho poistenia sa sledujú vaše príjmy, nie zisk. To znamená vaša celková tržba. Čiže ak za rok zinkasujete od zákazníkov povedzme 9.000 EUR a vy pri 10% zisku zarobíte za rok 900 EUR, tak povinnosť platiť na sociálne poistenie sa bude posudzovať z inkasovaných 9.000 EUR.

Zhrnutie

Odvody do zdravotnej poisťovne platíte hneď od začiatku podnikania, a to vo výške 55,02 EUR mesačne (do konca kalendárneho roka). Odvody do Sociálnej poisťovne prvý rok podnikania neplatíte.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...