Nové registračné pokladne musia byť pripojiteľné na internet

Nové registračné pokladne musia byť pripojiteľné na internet

Od 1.1.2015 si podnikateľ môže kúpiť len takú registračnú pokladňu (ERP), ktorá bude možné pripojiť online na internet. Daňový úrad tak bude mať prístup k údajom o tržbách. Prečítajte si, koho sa táto povinnosť bude týkať a či bude potrebné vymeniť staršie pokladnice.

Podnikatelia si od januára 2015 budú môcť zakúpiť len také registračné pokladne, ktoré je možné pripojiť na internet. Dôvodom je, aby sa do vašej registračnej pokladne mohol pripojiť daňový úrad.

Ministerstvo financií tak chce lepšie kontrolovať tržby podnikateľov a zabrániť ich kráteniu.

Nové podmienky platia pre registračné pokladne (ERP), ktoré si podnikatelia kúpia po 1.1. 2015. To znamená, že povinnosť sa vzťahuje len na nové registračné pokladne.

Ak ste si už kúpili registračku pred 31.12.2014, nemusíte ju vymieňať, ani nechať upravovať. Ak sa neskôr rozhodnete vymeniť staršiu pokladňu za novú, nová už bude musieť byť pripojiteľná online.

Na trhu však momentálne nie je veľa registračných pokladníc s pripojením na internet. Podľa našich informácií bude pre prihlásenie a používanie pokladnice zatiaľ stačiť vyhlásenie výrobcu, že registračná pokladňa dodávaná po 1.1.2015 budú v budúcnosti upraviteľná tak, aby spĺňali požiadavku na on-line pripojenie.

Ministerstvo zatiaľ ešte nešpecifikovalo, ako sa budú pokladne pripájať online. Môže to byť napríklad cez wifi alebo prostredníctvom SIM karty mobilného operátora. Presnejšie to neskôr určí predpis ministerstva.

Registračné pokladne pripojené na finančnú správu budú mať aj výhody pre podnikateľov –  odpadne povinnosť evidencie archívu pre žurnál a denné správy pre daňové účely, keďže tieto daňové údaje z dokladov budú online na daňovom úrade.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...