Nové číslo mesačníka Podnikanie 7/2013 (zadarmo)

Čo si môžete pri používaní automobilu zahrnúť do nákladov? Kedy SZČO nemusí platiť poistné? Akým chybám by ste sa mali vyhnúť pri zakladaní start-upu? Ako získať príspevok na podnikanie po novom? Čo je dohoda o urovnaní a súdny zmier?

podnikanie-jul-2013Júlové číslo mesačníka PODNIKANIE, ktorý vydáva Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, prináša opäť 31 strán čítania, na ktorých sa dozviete aj užitočné a zaujímavé informácie o podnikaní. Časopis si môžete stiahnuť zadarmo (na konci článku nájdete link).

Nás zaujali tieto témy:

Čo si môžete pri používaní automobilu zahrnúť do nákladov?

Ak používate na/pri podnikaní automobil, je potrebné rozlíšiť, či je zaradený do obchodného majetku vašej živnosti, teda či je v technickom preukaze k vozidlu pri majiteľovi uvedené aj IČO, alebo ho používate ako súkromné vozidlo používané na podnikanie, teda v technickom preukaze je pri majiteľovi uvedené rodné číslo.

Kedy SZČO nemusí platiť poistné

Sociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby, že v niektorých životných situáciách nemusia platiť poistné. Platí to v prípadoch prerušenia poistenia SZČO alebo pri vylúčení z povinnosti platiť poistné.

Chyby pri zakladaní start-upu, ktoré si nemôžete dovoliť

Väčšina start-upov zanikne rok alebo dva po ich založení. Vo väčšine prípadov nejde o zlyhanie na základe zlého podnikateľského nápadu. Problém je v tom, ako sa s podnikom ďalej zaobchádza. Do hry vstupuje mnoho  faktorov, ktoré môžu z firmy spraviť buď zlatú baňu alebo katastrofu.

Príspevok na začatie podnikania

Pozmenený Zákon o službách zamestnanosti (§49) s účinnosťou od 1. mája 2013 zákon upravuje pozmenené podmienky na získanie príspevku na začatie podnikania. Peniaze na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa čerpajú zo zdrojov Európskej únie, určených na podporu a rozvoja zamestnanosti.

Dohoda o urovnaní a súdny zmier

Dohoda o urovnaní a súdny zmier nastupujú najčastejšie v prípade, keď už existuje sporná vec a ohľadom tejto prebieha aj prípadné súdne konanie. Ide o dva najčastejšie spôsoby akými sa mimosúdne môže skončiť spor medzi dvoma stranami. Môže ísť o samotné uzatvorenie dohody o urovnaní a jednoduché späťvzatie návrhu na súde, ale môže ísť aj o uzatvorenie podrobného súdneho zmieru, ktorému môže ale nemusí predchádzať uzatvorenie dohody o urovnaní.

Celé články si môžete prečítať v júlovom vydaní mesačníka Podnikanie, ktorý si môžete zadarmo stiahnuť zo stránky www.mesacnikpodnikanie.sk (pdf, 6,2 MB).

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...