Nežiadajte doručiť reklamovaný tovar v originálnom obale

Nežiadajte zákazníkov, aby tovar reklamovali v pôvodnom obale

V reklamačnom poriadku predajní alebo v obchodných podmienkach e-shopov často vídavame formuláciu podobnú tejto: „Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení“.

Takáto požiadavka je však v rozpore so zákonom na ochranu spotrebiteľa. Zákazník nie je povinný odkladať si originálny obal od výrobku a takisto nie je povinný doručiť tovar na reklamáciu v pôvodnom obale. Zákazník pri uplatnení reklamácie reklamuje tovar, nie obal.

Ak od zákazníka požadujete doručenie tovaru v pôvodnom obale, ide o porušenie zákona – tzv. ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu. Zákon o ochrane spotrebiteľa takúto praktiku zakazuje (§ 4 ods. 2 písm. a):

Predávajúci nesmie ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu.

SOI k tomu dodáva:

Požiadavka zaslať tovar pri uplatnení reklamácie v originálnom balení, je kladená nad rámec zákona, nakoľko žiadny právny predpis spotrebiteľovi neukladá povinnosť, aby si spotrebiteľ odkladal originál obalu, ani aby ho predložil pri reklamácii vadného výrobku. Zároveň žiadny právny predpis nedáva predávajúcemu právo požadovať od kupujúceho pri reklamácii predloženie pôvodného obalu.

Ak máte v reklamačnom poriadku alebo v obchodných podmienkach podobné ustanovenie, odstráňte ho, aby ste zbytočne nedostali pokutu od Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...