E-shop a vrátenie tovaru - ak sa vlastnosti nezhodujú s popisom

Nežiadajte, aby zákazník vrátil tovar nepoužívaný

Pri nákupe v e-shope má zákazník právo tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní. Tovar môže odskúšať a preto nemožno žiadať, aby ho vrátil bez známok používania.

V obchodných podmienkach e-shopov sa často objavuje podobná podmienka: Vrátený tovar musí byť nepoužívaný… alebo Tovar nesmie javiť známky používania

Takéto podmienky si však e-shop nemôže klásť. Podľa zákona na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku má zákazník právo tovar odskúšať a následne vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní. Odskúšanie tovaru sa vylučuje s podmienkou, aby tovar nebol „používaný“ alebo aby bol „bez známok používania“.

Tip: prečítajte si všetko o práve zákazníka vrátiť tovar z e-shopu do 14 dní.

Podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie je uvedenie takéhoto ustanovenia v obchodných podmienkach kladením povinnosti bez právneho dôvodu v neprospech spotrebiteľa: *

Požiadavka zaslať tovar pri odstúpení od zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 102/2014 Z. z. bez známky použitia, je kladená nad rámec zákona. Nemožno súhlasiť s podmienkou na vrátenie nepoužitého tovaru bez známky jeho použitia, nakoľko spotrebiteľ je oprávnený zakúpený tovar vyskúšať za účelom jeho posúdenia potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

SOI ďalej tvrdí, že zákon priznáva spotrebiteľovi právo odskúšať tovar za účelom zistenia jeho vlastností a funkčnosti, a teda ho použiť, pričom stanovenie podmienky predávajúceho v podobe vrátenia nepoužitého tovaru , v súvislosti s využitím práva na odstúpenie od zmluvy, je ukladaním mu povinností bez právneho dôvodu.

Inými slovami, kupujúci má právo si výrobok odskúšať za účelom zistenia jeho vlastností a funkčnosti, a teda ho použiť, a následne využiť právo na odstúpenie od zmluvy. **

Ak máte v obchodných podmienkach uvedenú podobnú klauzulu, môžete od SOI dostať pokutu.

K možnosti odstúpenia od zmluvy / vrátenia tovaru bez udania dôvodu do 14 dní pri nákupe cez internet si ešte prečítajte:

* Rozhodnutie SOI č.  SK/0599/99/2017

** Rozhodnutie SOI č.  P/0133/05/2018

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...