Nežiadajte doručiť reklamovaný tovar v originálnom obale

Nevybavená reklamácia do 30 dní a vrátenie kúpnej ceny

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa má kupujúci nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej sumy, ak jeho reklamácia nie je vybavená do 30 dní. Podľa Najvyššieho súdu to neplatí vždy.

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa má kupujúci nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej sumy, ak jeho reklamácia nie je vybavená do 30 dní. Podľa Najvyššieho súdu to neplatí vždy.

Zákon o ochrane spotrebiteľa 250/2007 hovorí, že predávajúci musí vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní. Ak sa tak nestane, kupujúci má podľa zákona nárok na odstúpenie od zmluvy:

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Podľa Najvyššieho súdu to však neplatí automaticky a vždy. Uvádza sa to v rozhodnutí z 11.10.2018, ktorý po ôsmych rokoch rozhodol o jednom prípade reklamovaného vozidla. Na prípad upozornil denník SME.

Podľa súdu tento zákon nerozširuje o právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že sa nejedná o záručnú vadu. Súd ďalej tvrdí, že prípadné nevybavenie reklamácie v zákonnej 30 dňovej lehote nezakladá bez ďalšieho vznik nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Právo na odstúpenie od zmluvy a povinnosť vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu platí podľa vyjadrenia súdu len v prípade, ak je reklamovaná vada skutočne vadou. A tak napríklad, ak kupujúci reklamuje vadu, ktorá vznikla v dôsledku nesprávneho používania veci (v rozpore s návodom na použitie), nejde o reklamačnú vadu.

A ak nejde o záručnú vadu, prípadné nevybavenie reklamácie v zákonnej 30 dňovej lehote nezakladá bez ďalšieho vznik nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Inými slovami, márne uplynutie 30 dňovej lehoty stanovenej na vybavenie reklamácie nezakladá domnienku existencie reklamovanej vady a nároky zo zodpovednosti za takúto vadu má kupujúci len vtedy, ak vada objektívne existuje.

Ak predávajúci nevybaví reklamáciu do 30 dní, Slovenská obchodná inšpekcia za to bežne udeľuje pokuty vo výške niekoľko stoviek eur. Doteraz SOI pokuty udeľovala bez ohľadu na to, či bola reklamácia oprávnená alebo nie. Uvidíme, ako sa k takýmto prípadom nevybavených reklamácií v zákonnej lehote bude stavať po najnovšom verdikte Najvyššieho súdu.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...