zasielka-soi

Nepreberať zásielku od SOI sa neoplatí

Prišiel vám dopis od Slovenskej obchodnej inšpekcie a vám napadlo, že ak ju neprevezmete, neodstanete prípadnú pokutu. Opak je však pravdou. Ak zásielku nepreberiete, pokuta bude pravdepodobne ešte vyššia.

Slovenská obchodná inšpekcia vám môže odoslať zásielku napríklad s cieľom predvolať si vás kvôli kontrole alebo pre prešetrenie podnetu zákazníka.

Ak si zásielku od SOI neprevezmete v odbernej lehote, zásielka sa bude aj tak považovať za doručenú.  A to rovnako v prípade, ak zásielku odmietnete zámerne prevziať, ale aj v prípade, ak sa o zásielke ani nedozviete (napríklad sa na adrese sídla vášho podnikania vôbec nevyskytujete).

Podľa § 25 ods. 2 Správneho poriadku ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.

Pokuta za to, že si zásielku neprevezmete a nebude spolupracovať so Slovenskou obchodnou inšpekciou, bude s najväčšou pravdepodobnosťou ďaleko vyššia než pokuta za porušenie zákona, ktoré malo byť predmetom kontroly v neprevzatej zásielke.

Za to, že sa kontrole vyhýbate neprevzatím zásielky, môžete očakávať pokutu vo výške cca 1.500 EUR.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...