bad-ass

Nekalé praktiky internetových obchodov

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na nekalé obchodné praktiky internetových obchodov sídliacich na webových sídlach www.moletka.eu, www.svet-siat.eu a www.vip-moda.eu.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na nekalé obchodné praktiky personálne prepojených prevádzkovateľov internetových obchodov sídliacich na webových sídlach:

  • www.moletka.eu  a www.svet-siat.eu  – prevádzkovateľ:  I R O N  LADY, s. r. o.
  • www.vip-moda.eu   – prevádzkovateľ MOLETKA + MOLETKA, s. r. o.

Voči prevádzkovateľom predmetných internetových obchodov sú Slovenskou obchodnou inšpekciou vedené viaceré konania, ktoré sú opakovane marené.

Obchodnými praktikami internetových obchodov dochádza k vážnym porušeniam spotrebiteľských práv, najmä práva na informácie, práva na reklamáciu, práva na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, práva na vrátenie kúpnej ceny, práva na doklad o kúpe a ďalšie.

Vzhľadom na intenzitu podnetov spotrebiteľov a preukázané nekalé obchodné praktiky vyššie uvedených spoločností, Slovenská obchodná inšpekcia neodporúča nákup prostredníctvom týchto internetových obchodov.

Vo veci bolo podané oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchanie trestného činu.

Zdroj: SOI

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...