detske-ihriska-kaviarne-restauracie

Máte v kaviarni či reštaurácii detské ihrisko? To musí spĺňať bezpečnostné normy

Mnohé reštaurácie a kaviarne umožňujú hrať sa deťom svojich zákazníkov na ihrisku. Podniky však mnohokrát netušia, aké predpisy musia tieto ihriská spĺňať. Ak ihrisko nevyhovuje bezpečnostným požiadavkám, prevádzkovateľ takéhoto ihriska môže dostať mnoho-tisícové pokuty.

Kontrolu bezpečnosti takýchto detských ihrísk, odborne nazývaných zariadenia detského ihriska, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

Týka sa to interiérových aj exteriérových detských ihrísk a zariadeniach v nich – ide napr. o hojdačky, šmýkačky, lanovky, kolotoče, kývavé zariadenia, zavreté zariadenie na hranie.

Pozor by si mali dať najmä kaviarne, reštaurácie, penzióny, obchodné centrá a obdobné prevádzky, ale aj napríklad materské školy alebo obecné úrady.

Je niekoľko predpisov, ktoré sa venujú detským ihriskám, z ktorých najdôležitejšie sú:

 • Nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia,
 • technické normy, napr. STN EN 1176-1- Zariadenia a povrch detských ihrísk.

Typické nedostatky, ktoré sa vyskytujú na takýchto ihriskách, sú nedostatky pri správe a údržby zariadení, nedostatky v oblasti posúdenia zhody, nedostatky spôsobené nesprávnou inštaláciu, či nedostatky vyplývajúce z konštrukčného vyhotovenia. Môže ísť napríklad o:

 • chýbajúci povrch tlmiaci náraz,
 • nedodržanie minimálnej vzdialenosti hojdačky od nosnej konštrukcie,
 • nesprávna údržba alebo označenie kolotočov,
 • vytŕčajúce časti zariadenia – skrutky a matice,
 • chýbajúce zabezpečenie proti pádu z výšky,
 • priestorové siete z lana, ktoré nemá predpísaný rozmer,
 • nevyhovujúca veľkosť bazéna s loptičkami,
 • chýbajúce štítky pri trampolíne,
 • opotrebenie zariadenia,
 • neodborné opravy.

Pri kontrole ihrísk sa Slovenská obchodná inšpekcia zameriava na zariadenia z hľadiska výskytu rizikových prvkov (teda bezpečné konštrukčné vyhotovenie z výroby), z hľadiska inštalácie a celkového stavu ihriska z hľadiska správnej údržby.

Ihriská musia mať posúdenie zhody – ak si kupujete alebo nechávate vyrobiť ihrisko do vašej prevádzky, žiadajte od dodávateľa dokumenty preukazujúce posúdenie zhody.

Pozor na domáce hračky na ihrisku

Väčšina prevádzkovateľov detských ihrísk netuší, že nemôžu do detských ihrísk umiestňovať bežné hračky určené na domáce použitie. Týka sa to hračiek, ktoré majú označenie CE – napríklad šmykľavka určená pre použitie doma na dvore. Takéto hračky nie je možné používať na detskom ihrisku. Podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie

takéto zariadenia sú na použitie na verejných priestranstvách nevyhovujúce, nakoľko ich konštrukcia nie je prispôsobená tak, aby odolala záťaži a intenzite veľkého počtu hrajúcich sa detí.

Vysoké pokuty

Upozorňujeme, že SOI za porušenie predpisov v súvislosti s detskými ihriskami udeľuje pomerne vysoké pokuty rádovo v tisíckach eur.

Napríklad penzión v Tajove dostal pokutu 2.700 EUR za nedostatky na drevenom domčeku s kĺzačkou. Reštaurácia vo Veľkom Krtíši dostala pokutu 1.500 EUR za nevyhovujúce zábrany na plošine drevehého domčeka so šmýkačkou, za prekážky v priestore pádu, vyčnievajúce matice skrutiek, vyčnievajúce základy nad úroveň hry a nesprávnu výšku priečnika na prídavnej šmýkačke.

Pripomíname, že za bezpečnosť detského ihriska je prevádzkovateľ (kaviareň, reštaurácia a pod.) zodpovedný aj vtedy, ak na ihrisko umiestni oznam, že vstup je len na vlastnú zodpovednosť.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...