navody-letaky-v-eshope-v-slovencine

Manuály a letáky k produktom v e-shope uvádzajte v slovenčine

Chcete svojim zákazníkom poskytnúť čo najviac informácií k produktu? Napríklad návod na použitie alebo leták od výrobcu? Dajte si pozor, aby neboli len v cudzom jazyku.

Ak predávate tovar v e-shope a uvádzate k nemu nejaké dodatočné materiály, napríklad návod na obsluhu, produktové listy z katalógov a pod, je potrebné ich uviesť v slovenčine.

Ak takéto materiály uvediete pri produkte len v cudzom jazyku, napríklad len v angličtine a slovenský preklad chýba, môžete dostať pokutu od Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa musíte pred uzavretím zmluvy na diaľku, ešte predtým než zákazník odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi hlavné vlastnosti tovaru.

A teda podľa SOI* musia byť informácie o vlastnostiach výrobku, ich popis a spôsob použitia v slovenčine, vrátane manuálov k ponúkaným výrobkom.

Ak informačné materiály k výrobkom uvediete v slovenčine, potom bude v poriadku, ak ich zároveň uvediete aj v inom jazyku. Len nesmiete zabudnúť na slovenský jazyk, teda uvedenie takýchto materiálov len v cudzom jazyku už v poriadku nie je.

* Predávajúci dostal pokutu za to, že neposkytol spotrebiteľovi informácie o vlastnostiach niektorých výrobkov, ich popis a spôsob použitia v štátnom jazyku a manuály k ponúkaným výrobkom boli uvedené v cudzom jazyku. SOI dotyčný e-shop kontrolovala na základe podnetu spotrebiteľa, ktorý poukázal na neplnenie zákonných podmienok pre prevádzkovanie e-shopu. (Rozhodnutie SOI č. D/0088/02/2016).

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...