Ktorý tovar má zníženú sadzbu DPH?

Ktoré tovary majú zníženú sadzbu DPH na 10%?

Ktorý tovar má na Slovensku zníženú sadzbu DPH? Pozrite si zoznam tovarov so sadzbou DPH len 10%.

Tovar a služby majú na Slovenskú základnú sadzbu dane z pridanej hodnoty vo výške 20%.

Niektoré druhy tovaru majú sadzbu dane zníženú na 10%. Ide najmä o lieky a zdravotnícke pomôcky.

Tip: prečítajte si, čo je DPH a ako funguje systém dane z pridanej hodnoty.

Zoznam tovarov so zníženou sadzbou dane z pridanej hodnoty je nasledovný:

 • Sacharín a jeho soli
 • Antibiotiká
 • Farmaceutické výrobky
 • Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke a pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, certifikované referenčné materiály
 • Ostatné sanitárne výrobky z plastov len sedačka do vane na použitie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov
 • Pančuchy na kŕčové žily
 • Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky len pre nevidiace a čiastočne vidiace osoby
 • Okuliarové sklá korekčné
 • Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia len vaňový zdvihák na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
 • Ostatné digitálne zariadenia na automatické spracovanie údajov, predkladané vo forme systému len zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých
 • Ostatné elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače len individuálne zosilňovače pre nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí
 • Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím
 • Vozíky pre telesne postihnuté osoby, tiež motorizované alebo s iným mechanickým pohonom
 • Časti, súčasti a príslušenstvá vozíkov pre telesne postihnuté osoby
 • Ortopedické zariadenia vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a ostatné pomôcky na liečenie zlomenín; umelé časti tela; načúvacie pomôcky a ostatné zariadenia nosené alebo dopravované na tele alebo v tele implantované, na kompenzovanie nejakej chyby alebo neschopnosti

Tip: Pozrite si zoznam služieb a činností, ktoré sú úplne oslobodené od DPH.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...