kto-musi-pouzivat-registracnu-pokladnu

Kto musí používať registračnú pokladňu od apríla 2015

Zoznam služieb, pri ktorých bude od apríla 2015 povinné používať registračnú pokladňu. Po novom musia tržby cez registračku evidovať aj zubári, veterinári či notári.

Do konca marca 2015 platí, že podnikatelia poskytujúci služby, nemusia – okrem pár výnimiek – používať pri evidencii tržieb registračné pokladne.

Od apríla  2015 sa počet podnikateľských oblastí, kde bude povinnosť evidovať tržby cez registračné pokladne, výrazne zvýši. Registračnú pokladňu budú musieť používať aj napríklad zubári, veterinári, či notári.

Tip: po novom môžu podnikatelia využiť aj tzv. virtuálnu registračnú pokladňu.

Povinnosť používať registračnú pokladňu sa bude od apríla 2015 týkať poskytovania týchto služieb:

 • Oprava a údržba motorových vozidiel
 • Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
 • Taxislužba
 • Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov
 • Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
 • Hotelové a podobné ubytovanie
 • Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
 • Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
 • Ostatné ubytovanie
 • Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
 • Dodávka jedál
 • Ostatné jedálenské služby
 • Služby pohostinstiev
 • Právne činnosti
 • Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
 • Vedenie firiem
 • Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
 • Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
 • Architektonické činnosti
 • Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • Technické testovanie a analýzy
 • Reklamné agentúry
 • Predaj vysielacieho času
 • Prieskum trhu a verejnej mienky
 • Špecializované dizajnérske činnosti
 • Fotografické činnosti
 • Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
 • Veterinárne činnosti
 • Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 • Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 • Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 • Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 • Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
 • Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
 • Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
 • Činnosti cestovných agentúr
 • Činnosti cestovných kancelárií
 • Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
 • Činnosti nemocníc
 • Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
 • Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
 • Zubná lekárska prax
 • Prevádzka športových zariadení
 • Činnosti športových klubov
 • Fitnescentrá
 • Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
 • Oprava počítačov a periférnych zariadení
 • Oprava komunikačných zariadení
 • Oprava spotrebnej elektroniky
 • Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
 • Oprava obuvi a koženého tovaru
 • Oprava nábytku a domácich zariadení
 • Oprava hodín, hodiniek a šperkov
 • Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
 • Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
 • Kadernícke a kozmetické služby
 • Pohrebné a súvisiace služby
 • Služby týkajúce sa telesnej pohody
 • Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...