kto-je-spotrebitel

Kto je spotrebiteľ

Kto je a kto nie je spotrebiteľom? Ako definuje spotrebiteľa zákon? Je firemný zákazník spotrebiteľom?

Ak predávate tovar alebo služby, mali by ste poznať, kto presne je spotrebiteľ.

Spotrebiteľa chráni napríklad zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa alebo zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že všetci vaši zákazníci sú spotrebiteľmi.

Ale zákon o ochrane spotrebiteľa definuje spotrebiteľa ako

fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

To znamená, že spotrebiteľom je fyzická osoba – nepodnikateľ. Zároveň spotrebiteľom nie je ani zákazník, ktorý nakupuje tovar pre účely svojej práce či povolania. To sa môže týkať napríklad zákazníkov, ktorí u vás nakupujú napríklad ochranné pracovné pomôcky, pracovné odevy či profesionálne pracovné náradie (nie hobby náradie).

Zákon ďalej hovorí, že spotrebiteľom nie sú ani fyzické osoby, ktoré nakupujú tovar pre výkon svojho povolania. Zákon konkrétne menuje autorizovaných architektov, autorizovaných stavebných inžinieroch alebo advokátov.

Výhody pre predávajúcich

Rozdiel medzi spotrebiteľom a iným zákazníkom je dobré poznať pri uplatňovaní práv spotrebiteľa. Zákazníci, ktorí nie sú spotrebiteľmi, si nemôžu zo zákona uplatňovať svoje práva podľa spomínaných zákonov o ochrane spotrebiteľa.

V praxi to znamená, že takýto zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom, nemá nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu a odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľom nie je ani firemný zákazník, teda zákazník, ktorý tovar nakupuje na firmu (uvádza pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH). Firemní zákazníci nemajú takisto nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu ani odstúpenie od zmluvy. Vzťah medzi takýmto zákazníkom a vami ako predávajúcim sa totiž neriadi Občianskym zákonníkom, ale Obchodným zákonníkom.

To znamená, že ak zákazník nakupuje tovar na firmu, nemá automaticky 24 mesačnú záručnú dobu, ale len takú záručnú dobu, akú mu poskytnete vy ako predávajúci. Táto záručná doba môže byť kratšia (ale aj dlhšia) ako 24 mesiacov, záleží to od vás ako predávajúceho.

Rovnako firemní zákazníci nie sú chránení zákonom o ochrane spotrebiteľa pri uplatňovaní reklamácie. Reklamáciu firemnému zákazníkovi nemusíte vybaviť do 30 dní a nemusíte ani znášať náklady na odborný posudok.

O (ne)možnosti odstúpenia od zmluvy pre firemných zákazníkov píšeme v článku Predávate tovar cez internet? Dokedy môže zákazník vrátiť tovar?, o záručnej dobe pre firemných zákazníkov v článku Aká je záručná doba na tovar? a uplatnení reklamácie firemným zákazníkom v článku E-shopy a reklamácia tovaru.

Právnická osoba ako spotrebiteľ

Existujú jedna výnimka, kedy spotrebiteľom môže byť aj právnická osoba. Spotrebiteľom môže byť aj právnická osoba, avšak výhradne taká právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb, podporovania verejnoprospešného účelu alebo napĺňania verejnoprospešného cieľa združovania.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...