kto-je-adresat

Kto je adresát a ako sa píše adresa

Odosielate obchodnú korešpondenciu? Viete, kto je adresát, kam sa píše adresa odosielateľa a akou farbou sa nesmie písať na obálky?

Adresát

Najčastejšie majú ľudia zmätok v tom, kto je adresát, príjemca a odosielateľ.

Je to jednoduché – adresát je príjemca vašej pošty, to znamená osoba alebo firma, ktorej odosielate zásielku.

Teda adresát = príjemca.

Adresa adresáta, teda príjemcu, sa píše do pravej dolnej štvrtiny obálky či zásielky.

Ak vaša zásielka nemá tvar pravouholníka, adresu adresáta napíšete jednoducho do pravej časti.

Adresa adresáta sa píše do pravej dolnej časti. Odosielateľ je uvedený v ľavej hornej časti.

Adresát sa na obálke uvádza v poradí: meno alebo firma, ulica, PSČ a obec (alebo dodacia pošta).

Príklad:

Andrej Novák
Prvá úspešná, s.r.o.
Nitrianska 79
831 03  Bratislava 4

PSČ (poštové smerovacie číslo) sa píše na jeden riadok spolu s mestom či dodacou poštou. Prvé tri číslice PSČ sú od zvyšných dvoch oddelené jednou medzerou. Za PSČ nasledujú dve medzery.

Ako sa správne píše PSČ a mesto (alebo dodacia pošta)

Ako sa správne píše PSČ a mesto (alebo dodacia pošta)

Odosielateľ

Odosielateľ je ten, kto zásielku posiela.

Adresa odosielateľa sa píše do ľavej hornej štvrtiny zásielky. V prípade listovej zásielky sa adresa odosielateľa môže umiestniť aj na zadnú stranu obálky.

Písmo a údaje na obálke

Veľkosť písma nesmie byť menšia ako 3mm.

Adresa nesmie byť napísaná:

  • ceruzkou,
  • atramentovým perom,
  • luminescenčnou fixkou či perom,
  • červenou farbou.

V prípade okienkových obálok musí byť v okienku viditeľná celá adresa a zároveň v okienku nesmie byť viditeľný žiadny iný text.

V okienku nesmie byť vidno nič okrem adresy.

Mimochodom, vedeli ste, že okienková obálka sa používa už viac ako 110 rokov?

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo: