Kedy živnostník nemusí podať daňové priznanie

Kedy živnostník nemusí podať daňové priznanie

Ak vaše príjmy za rok 2015 nepresiahli 1901,67 EUR, nemusíte podať daňové priznanie.

Ak podnikáte ako živnostník (fyzická osoba – SZČO), možno neviete, že v niektorých prípadoch nemusíte vôbec podávať daňové priznanie.

Finančná správa hovorí, že:

daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2015 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2015 presiahli sumu 1 901,67 eura.

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. rezidenta SR). Netýka sa to len príjmov, ktoré boli zdanené zrážkovou daňou.

To znamená, že ak vaše príjmy za rok 2015 nepresiahli 1901,67 EUR, nemusíte podať daňové priznanie.

Ak však za rok 2015 vykazuje stratu (ste v mínuse), potom daňové priznanie podať musíte.

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2015 je do 31. marca 2016.

Ak z akéhokoľvek dôvodu nestíhate tento dátum, môžete podať finančnej správe oznámenie o odklade daňového priznania. Daňové priznanie môžete potom podať až o tri mesiace neskôr (a ak máte príjmy aj zo zahraničia, dokonca o 6 mesiacov neskôr). Pozrite si ako vybaviť odklad daňového priznania v roku 2015.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...