Mám už živnostenský list – čo ďalej?

Kde sa všade musíte zaregistrovať (daňový úrad, sociálna a zdravotná poisťovňa) a ďalšie kroky.

Ak už Vám bol vydaný živnostenský list, potom sa musíte zaregistrovať v nasledujúcich inštitúciách.

Zdravotná poisťovňa

Do zdravotnej poisťovne sa musíte nahlásiť do 8 dní od vydania živnostenského listu. Výška poistného závisí od Vášho zárobku (podľa daňového priznania) za minulý rok. Kedže ako začínajúci živnostník nemáte za minulý rok žiadny zárobok, tak sa výška poistného stanoví z oficiálnej minimálnej mzdy – je to 14% z minimálnej mzdy.

Sociálna poisťovňa

Ako živnostník (samostatne zárobkovo činná osoba) budete musieť platiť odvody aj do sociálnej poisťovne. Do 8 dní od vydania živnostenského listu musíte Sociálnej poisťovni ohlásiť začiatok Vášho podnikania. Počas prvého roka podnikania budete však od platby oslobodený. Môžete však platiť ako dobrovoľný platca – táto možnosť bude pre Vás zaujímavá najmä ak ste v 2. pilieri dôchodkového systému. Povinnosť platiť odvody sa Vás začne týkať až v júli nasledujúceho roka. Pozrite si zoznam pobočiek sociálnej poisťovne.

Daňový úrad

Do 30 dní od vydania živnostenského listu sa musíte zaregistrovať na daňovom úrade v mieste Vášho trvalého pobytu. Pre registráciu na daňovom úrade použite formulár s názvom Prihláška k registrácii daňovníka (FO), ktorý nájdete v rubrike Na stiahnutie. Daňový úrad Vám pridelí DIČ (daňové identifikačné číslo), ktoré potom musíte uvádzať na všetkých daňových dokladoch (faktúry, bločky atď). Daňový úrad bude od Vás požadovať nasledujúce údaje:

  • svoje plné meno alebo názov,
  • trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo,
  • rodné číslo alebo identifikačné číslo organizácie,
  • údaje osvedčujúce získanie povolenia alebo oprávnenie na podnikateľskú činnosť alebo začatie vykonávania inú zárobkovú činnosť,
  • čísla všetkých účtov v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z jeho podnikateľskej činnosti (v súvislosti s bankovým účtom odporúčame zriadiť si pre podnikanie osobitný účet – viac v článku Živnostník a účet v banke).

Ak ste si zriadili aj prevádzkareň (viac v článku Živnostník a výrobna činnosť – prevádzkareň), musíte si zakúpiť inšpekčnú knihu (dostanete ju kúpiť v predajniach kancelárskych potrieb). Knihu je potrebné autorizovať (kolok na autorizáciu stojí 50,- Sk) na vašom živnostenskom úrade.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...