ilustracne-obrazky-v-eshope

Ilustračné fotografie v e-shope nie sú dovolené

Množstvo internetových obchodov uvádza pri produktoch alebo v obchodných podmienkach, že fotografie produktov sú len ilustračné. Lenže fotografie produktu sú záväzné a musia zodpovedať skutočnosti.

V e-shope preto musíte pri produktoch uvádzať skutočné fotografie produktov a nie ilustračné. Uvádzanie fotografií v e-shope, ktoré nezodpovedajú skutočnému vyobrazeniu produktu, je nedovolenou praktikou, za ktorú môžete dostať aj pokutu. Nepomôže, ani keď pri fotke alebo v obchodných podmienkach zákazníka upozorníte, že fotografia je len ilustračná.

Dôvodom je Zákon na ochranu spotrebiteľa, ktorý hovorí, že e-shop musí zákazníka pravdivo informovať o hlavných vlastnostiach výrobku, medzi ktoré patrí aj fotografia predávaného tovaru.

Skutočná fotografia výrobku tak patrí teda medzi hlavné znaky výrobku, ktoré nakupujúci potrebuje, aby sa mohol rozhodnúť pre kúpu daného výrobku.

Slovenská inšpekcia k tomu dodáva, že

údaje o hlavných znakoch výrobku musia byť dostatočne konkrétne a záväzné, nakoľko spotrebiteľ sa na základe nich rozhoduje o kúpe daného výrobku, avšak poskytnutie takýchto nezáväzných informácií môže uviesť spotrebiteľa do omylu a zapríčiniť, že spotrebiteľ prijme rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.

Ak budete v e-shope k výrobku zobrazovať len ilustračné fotografie, dopúšťate sa tak nekalej obchodnej praktiky – klamlivého konania, ktoré môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa.

Za uvádzanie len ilustračných fotografií môžete teda dostať od Slovenskej obchodnej inšpekcie pokutu, rádovo v stovkách EUR. Nedávno dostal jeden e-shop pokutu* 600 EUR za to, že produkt dodaný zákazníkovi nezodpovedal vyobrazeniu fotografii, pričom v e-shope bolo uvedené, že fotografia je len ilustračná.

Veľa e-shopov sa snaží zbaviť zodpovednosti za uvádzané fotografie tým, že si do obchodných podmienok uvedú takéto vety (pričom sú neplatné a nemajú žiadny vplyv na zodpovednosť za uvedenie správnych údajov):

SOI hovorí k ilustračným fotografiám v e-shope toto:

V prípade fotografií odpredávaných výrobkov, uvádzaných na stránkach internetového obchodu, ktoré sú ilustračného charakteru, môže byť spotrebiteľ uvedený do omylu a môže urobiť rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, nakoľko sú v takomto prípade spotrebiteľovi poskytnuté nezáväzné informácie.

E-shop teda nesmie pri produkte uvádzať fotografie, ktoré nezodpovedajú skutočnej podobe produktu. E-shop by nemal ani na produktovej stránke či v obchodných podmienkach uvádzať, že „fotografie sú len ilustračné“ alebo „reálna podoba produktov sa môže líšiť od vyobrazenia na fotografii“ a pod.

E-shop je zároveň tzv. objektívne zodpovedný za uvádzanie správnych fotografií – to znamená, že aj keď vám nesprávnu fotografiu poskytol váš dodávateľ alebo výrobca, za správnu fotografiu ste zodpovedný vy ako predávajúci. Pri kontrole teda nebude podstatné, či ste nesprávnu fotografiu k produktu zverejnili zámerne alebo neúmyselne, ale samotná skutočnosť, že fotografia predávaného tovaru nezodpovedá skutočnosti.

Snažte sa preto vo svojom e-shope uvádzať reálne fotografie produktov. Ak ich nemáte od dodávateľa, urobte si radšej vlastné. A nikde v e-shope nepíšte, že sú „len ilustračné“.

Rozhodnutie SOI č. P/0067/04/16 z 30.5.2016

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...