hudba-v-predajni

Hrá vo vašej predajni či podniku hudba? Musíte platiť poplatky

Prečítajte si, kto musí platiť licenčné poplatky za hudbu v prevádzke, koľko vás to bude stáť a komu sa platí licencia. Kto je SOZA, SLOVGRAM a OZIS.

Ak vo svojej predajni, reštaurácii či inej prevádzkarni púšťate hudbu z rádia, cd, mp3 či cez Youtube, musíte platiť poplatky autorským ochranný zväzom. Táto povinnosť sa týka všetkých podnikateľov, ktorí vo svojich verejných priestoroch púšťajú hudbu z akéhokoľvek zariadenia. To znamená predajne, reštaurácie, bary, hotely, kaderníctva, manikúry a pod.

Poplatky za prehrávanú hudbu je potrebné platiť trom inštitúciám, tzv. organizáciám kolektívnej správy práv. Tie sú SOZA, OZISSLOVGRAM. S nimi musíte uzatvoriť tzv. licenčnú zmluvu. Zmluvu musíte mať so všetkými troma organizáciami, pretože každá zastupuje iných interpretov. SOZA zastupuje práva autorov a vydavateľov hudobných diel, LITA zastupuje textárov a SLOVGRAM zastupuje výkonných umelcov.

Poplatky závisia od prevádzky, v ktorej hudbu púšťate, najmä od jej veľkosti. Napríklad v reštaurácii s veľkosťou do 100m2 zaplatíte všetkým trom organizáciám spolu okolo 170 EUR za rok. Príplatky sú napríklad za terasu alebo wc, ak na nich prehrávate hudbu.

Platiť poplatky musíte aj v prípade, že zariadenie si do vašej predajne prinesie váš zamestnanec, teda aj v prípade, ak je prehrávač či CD nepatrí vašej firme, ale zamestnancovi.

Licenčné poplatky sa platia aj v týchto prípadoch:

 • ak prehrávate hudbu cez rádio, vežu, mp3 prehrávač, televízor, videoprehrávač, cez mobil, cez projektor, cez počítač alebo cez tablet
 • ak hrá hudba v akejkoľvek predajni
 • ak púšťate hudbu na wc alebo výťahu
 • ak púšťate hudbu v akejkoľvek prevádzke služieb – kaderníctve, kozmetike, pedikúre, saune, servise či opravovni, cestovnej kancelárii, požičovni a pod.
 • ak púšťate hudbu na trhovisku, na burze a pod.
 • ak prehrávate hudbu v predajnom stánku
 • ak máte v prevádzke hrací automat – jukebox.
 • ak prehrávate hudbu v telefóne – napríklad kým vaši zákazníci čakajú na voľného operátora.
 • ak hrá hudba v taxíku či v autobuse alebo inom nájomnom vozidle, v ktorom prepravujete zákazníkov.
 • ak púšťate hudbu na parkovisku či garáži
 • ak prehrávate hudbu na recepcii, v hale či čakárni
 • ak hrá hudba v reklamnom stánku
 • ak používate hudbu v nejakých kurzoch (tanečné a pod.), na súťažiach, na prehliadke (módna, vizážistická a pod.), na večierkoch, výstavách, konferenciách, na prednáškach.

Výnimkou je napríklad ordinácia lekára, kde za reprodukovanú hudbu nemusí platiť (v čakárni už áno).

Licenčná zmluva

Zmluvu teda musíte uzavrieť so spomínanými troma organizáciami.

Zmluvy by ste mali odoslať ešte predtým, než vo vašej prevádzke začnete púšťať hudbu (minimálne 30 dní). Vyplnenú zmluvu odošlete organizácii, tá vám ju potvrdí a pošle späť spolu s faktúrou. V zmluve je potrebné priložiť aj fotokópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského registra. Ak ste platiteľom DPH, priložíte k zmluve aj fotokópiu osvedčenia o registrácii pre DPH.

Kontakty pre uzavrenie zmluvy nájdete na webstránkach spomínaných organizácií:

Kontrola a sankcie

Zástupcovia spomínaných organizácií – inšpektori – robia v teréne kontroly a zisťujú, či máte podpísanú zmluvu. Inšpektor sa pri kontrole preukazuje preukazom s fotografiou a plnou mocou. Inšpektori nikdy nevyberajú poplatky v hotovosti.

Ak inšpektori zistia, že v prevádzke púšťate hudbu bez uhradených poplatkov za licenciu, budú od vás žiadať doplatenie poplatkov (ktoré sú vyššie než keby ste mali v čase kontroly uhradené poplatky za licenciu) a môžu podať aj podnet na začatie trestného stíhania za trestný čin porušovania autorského zákona.

Koncesionárske poplatky

Platby ochranným zväzom nesúvisia s koncesionárskymi poplatkami – to znamená, že ak už platíte koncesionárske poplatky, nemá to vplyv na povinnosť platby do ochranných zväzov. Koncesionárske poplatky sa platia osobitne bez ohľadu na to, či v predajni púšťate hudbu alebo obraz a dokonca bez ohľadu na to, či v predajni máte televízny či rozhlasový prijímač. Prečítajte si viac o povinnosti podnikateľov platiť koncesionárske poplatky.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo: