formular-na-odstupenie-od-zmluvy-vzor

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všetko, čo e-shop potrebuje vedieť o formulári na odstúpenie od zmluvy. Kde a ako ho zverejniť, čo musí obsahovať, ako má vyzerať. Stiahnite si interaktívny vzor formulára na odstúpenie od zmluvy.

Jednou z povinností e-shopu je na webstránke internetového obchodu poskytnúť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ten môže zákazník využiť v prípade, ak chce e-shopu vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní.

Povinnosť zverejniť v e-shope formulár stanovuje zákon na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014:

Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku oznámiť spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy.

Ak chce zákazník využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, môže na to použiť práve tento formulár. Pripomíname, že zákazník tento formulár môže využiť, ale nemusí. Oznámenie o odstúpenie od zmluvy môže zákazník urobiť aj inak než prostredníctvom formulára – môže vám odstúpenie oznámiť e-mailom, dopisom alebo na inom tzv. trvanlivom nosiči (napr. na cd-čku či usb kľúči).

Formulár na odstúpenie od zmluvy musíte zákazníkovi poskytnúť ešte predtým, než odošle svoju objednávku. To znamená, že musí byť dostupný vo vašom e-shope, napríklad v obchodných podmienkach alebo kdekoľvek inde na stránke.

Ako má vyzerať formulár

To, ako má vyzerať formulár, určuje príloha spomínaného zákona.

Môžete ho v e-shope zverejniť v textovej podobe, teda ako text na samostatnej stránke, alebo ho môžete ho umiestniť na webe ako súbor na stiahnutie.

Ak ho zverejňujete na webe e-shopu ako súbor na stiahnutie, v takomto prípade odporúčame uložiť ho vo formáte pdf. Formát pdf je univerzálny, takže si ho zákazník dokáže otvoriť prakticky na akomkoľvek zariadení. Prípadne ho môžete uložiť v inom univerzálnom formáte – RTF. Tento formát je tiež použiteľný na ľubovoľnom zariadení a v ktoromkoľvek textovom editore. Neodporúčame ukladať formulár vo formáte .doc alebo .docx – sú to formáty softvéru od spoločnosti Microsoft a nie každý zákazník ho dokáže otvoriť.

Vo svojom e-shope si môžete urobiť aj online formulár. V takom prípade máte ako e-shop extra povinnosť – ak zákazník využije takýto online formulár, musíte mu ihneď potvrdiť jeho prijatie:

Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.

Príloha zákona o ochrane spotrebiteľa 102/2014 určuje znenie formuláru, ktoré by malo byť nasledovné:

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

– Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

Nezabudnite formulár vyplniť

Pripomíname, že formulár na odstúpenie od zmluvy musí byť vyplnený vašimi firemnými údajmi.

Ak by ste formulár zverejnili v e-shope bez identifikačných údajov vašej firmy, potom ako keby ani neexistoval, t.j. nesplnili ste si svoju povinnosť.

Nežiadajte nepovinné informácie, napríklad číslo účtu

Formulár si môžete upraviť do vlastnej podoby, môžete ho napríklad prerobiť tak, aby ladil s dizajnom vášho e-shopu alebo aby bol vo vašich firemných farbách.

Môžete aj upraviť text formuláru, môžete pridať aj niektoré dodatočné polia, ale nesmiete trvať na informáciách, ktoré od zákazníka nevyžaduje formulácia v zákone.

Častou chybou e-shopov je, že vo formulári vyžadujú číslo účtu ako povinnú informáciu, ktorú musí zákazník uviesť.

Spotrebiteľ je povinný uviesť vo formulári len tieto údaje: o aký tovar alebo službu ide (čo vracia), dátum objednania alebo prijatia tovaru, meno a priezvisko, adresu, dátum a podpis (ak odosiela formulár v tlačenej podobe). Ostatné údaje nie sú povinné.

A teda číslo bankového účtu zákazník nemusí povinne uvádzať – predávajúci totiž vracia platbu rovnakým spôsobom, ako zákazník použil pri platbe. Zákazník ale môže uviesť číslo účtu, no nie je to jeho povinnosť, preto tento údaj je len dobrovoľný a nie je možné podmieňovať odoslanie formuláru vyplnením čísla účtu.

Formulár v potvrdení objednávky

Ako isto viete, e-shop musí zákazníkovi odoslať aj potvrdenie objednávky. Toto potvrdenie objednávky je potrebné zákazníkovi odoslať napríklad e-mailom alebo najneskôr v tlačenej podobe spolu so samotným tovarom.

Súčasťou potvrdenia objednávky je aj formulár na odstúpenie od zmluvy.

Formulár musíte zákazníkovi zaslať na trvanlivom nosiči, to znamená napríklad ako:

  • text v tele e-mailu,
  • ako prílohu e-mailu (najlepšie vo formáte pdf aleb rtf) alebo
  • poštou v papierovej podobe.

Pozor: nestačí, ak zákazníkovi odošlete v e-maile len link na formulár, umiestnený na vašom webe. Formulár umiestnený na webe nespĺňa požiadavku „trvalého nosiča“. Formulár musí byť súčasťou e-mailu, buď ako text alebo ako príloha.

Odoslanie formulára s tovarom?

Nežiadajte zákazníka (napríklad v obchodných podmienkach), aby vám zaslal vyplnený formulár spolu s tovarom. Zákazník môže pre odstúpenie od zmluvy odoslať formulár do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (alebo aj kedykoľvek pred jeho prevzatím). A následne má zákazník 14 dní na to, aby vám tovar odoslal. Preto nie je možné od zákazníka žiadať, aby formulár odoslal s tovarom.

Prečítajte si podrobnosti o vrátení tovaru – odstúpení od zmluvy – do 14 dní bez udania dôvodu.

Nepleťte odstúpenie od zmluvy s reklamáciou alebo výmenou tovaru

Formulár na odstúpenie od zmluvy slúži výhradne na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní. E-shopy často upravujú tento formulár tak, že do neho uvedú aj ďalšie možnosti – napríklad výmenu tovaru za iný alebo dokonca aj reklamačný formulár.

Formulár na odstúpenie od zmluvy nemiešajte s možnosťou výmenu tovaru za iný alebo s reklamáciou – tieto úkony nemajú s odstúpením od zmluvy nič spoločné.

Prečítajte si, ako postupovať pri výmene tovaru za iný a ako je to s vypĺňaním reklamačného protokolu.

Vzor formulára na stiahnutie

Pripravili sme pre vás interaktívny formulár na stiahnutie:

Do formuláru rýchlo a jednoducho doplníte svoje údaje. Následne ho uložíte do formátu pdf a môžete ho nahrať na webstránku svojho internetového obchodu a tiež prikladať do potvrdenia objednávky.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...