ekasa

eKasa: falošný daňoví kontrolóri a ako spoznať tých pravých

Finančná správa upozorňuje na falošných kontrolórov, ktorí v prevádzkach žiadajú doklady k eKase. Prečítajte si, ako spoznáte pravých finančných kontrolórov.

3. júla sa v prevádzke objavili dve ženy, ktoré sa vydávali za príslušníčky finančnej správy. Vyžadovali od majiteľky prevádzky doklady k eKase, pričom sa nepreukázali preukazom príslušníka finančnej správy a ani nespísali zápisnicu o kontrole.

Falošné kontrolórky žiadali od majiteľky prevádzky, aby predložila fotokópiu žiadosti o pridelenie kódu eKasa a písomné potvrdenie o zakúpení certifikovaného riešenia.

V súvislosti s novelou zákona o elektronickej registračke sa síce pokuty udeľujú podnikateľom, ktorí nepožiadali do účinnosti zákona o pridelení kódu eKasa, avšak potvrdenie od výrobcu o objednávke certifikovaného riešenia eKasy zákon nevyžaduje.

Ako spoznať pravých kontrolórov z Finančnej správy

  • vždy ide o dvojicu, ktorá sa musí preukázať príslušným preukazom príslušníka finančnej správy,
  • z kontroly je následne vyhotovená zápisnica, ktorú podpisujú všetky zúčastnené osoby,
  • ak sa vykonáva tzv. miestne zisťovanie, daňoví kontrolóri spisujú zápisnicu o miestnom zisťovaní, ktorú podpisujú všetky osoby, ktoré sa na miestnom zisťovaní zúčastnili,
  • v prípade, že je miestne zisťovanie vykonávané colníkmi a predmetom miestneho zisťovania je výkon kontroly zameranej na dodržiavanie ustanovení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, môže colník prijať hotovosť ako úhradu uloženej pokuty, ktorá je však riadne zúčtovaná,
  • v takomto prípade musí byť vydané tzv. rozhodnutie na mieste, ktoré je opatrené úradnou pečaťou, obsahuje registratúrne číslo a variabilný symbol, pričom na prijatú hotovosť musí byť riadne vydaný príjmový pokladničný doklad;  v opačnom prípade, ide o podvod.

V prípade akýchkoľvek nejasností si majitelia prevádzok môžu od kontrolórov pýtať služobné zaradenie colníka s kontaktom na nadriadeného alebo si kontaktné údaje na overenie totožnosti nájdu aj na internete.

V prípade, že sa občania či podnikatelia stretli alebo v budúcnosti stretnú s takýmto podozrivým konaním, Finančná správa žiada, aby to nahlásili na najbližší útvar finančnej správy, resp. na adresu hovorca@financnasprava.sk alebo na call centrum 048/43 17 222.

Zdroj: Finančná správa

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...