tlacidlo-pre-dokoncenie-objednavky-v-eshope

E-shopy: Tlačidlo pre dokončenie objednávky

Máte v e-shope správne označené tlačidlo pre dokončenie objednávky? Nie? A viete, že zákazník v takom prípade nemusí zaplatiť za dodaný tovar alebo službu?

Mnoho e-shopov ani netuší o špeciálnej povinnosti, ktoré sa týka tlačidla pre dokončenie objednávky v internetovom obchode.

Zákon na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku 102/2014 špeciálne upravuje, čo musí tlačidlo pre odoslanie objednávky obsahovať.

Samotné tlačidlo pre dokončenie objednávky musí obsahovať text „objednávka s povinnosťou platby“ alebo podobnú formuláciu, z ktorej vyplýva, že kupujúci bude musieť za dodanie tovaru zaplatiť.

Inými slovami, označením tlačidla pre dokončenie objednávky kupujúci potvrdzuje, že za dodaný tovar zaplatí.

Zákon hovorí:

Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo alebo funkcia musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“ alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu.

Dôležité:

Ak tlačidlo pre dokončenie objednávky vo vašom e-shope neoznačíte vyššie uvedeným textom, tak z toho pre vás vyplývajú dva nepríjemné dôsledky:

  1. môžete dostať pokutu od Slovenskej obchodnej inšpekcie,
  2. zákazník nebude musieť za dodaný tovar zaplatiť.

Zákon k tomu dodáva:

Ak je nesplnenie (vyššie uvedenej) povinnosti spôsobilé uviesť spotrebiteľa do omylu o odplatnosti právneho úkonu, celkovej cene tovaru alebo služby alebo o spôsobe výpočtu celkovej ceny, spotrebiteľ nie je povinný cenu za dodaný tovar alebo poskytnutú službu uhradiť.

Cieľom tejto povinnosti prevádzkovateľa e-shopu je, že spotrebiteľ má potom možnosť namietať oprávnenosť nárokov predávajúceho, ak ten svoju povinnosť nesplnil. Úspešne sa tak bude môcť brániť spotrebiteľ v prípadoch, ak cena za plnenie je uvedená nejednoznačným spôsobom alebo uvedená vôbec nie je. Účelom ustanovenia je chrániť predovšetkým spotrebiteľa v uvedených prípadoch, ak od neho predávajúci žiada zaplatiť cenu za plnenie.

Ako má tlačidlo vyzerať?

Zákon presne nehovorí, ako by malo tlačidlo vyzerať, ani presne nediktuje text, ktorým musí byť tlačidlo označené. Podstatné je, aby z prevedenia tlačidla bolo jasné, že odoslanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu.

Tlačidlo teda môže vyzerať napríklad takto:

tlacidlo-dokoncenie-objednavky

Pripomíname, že táto povinnosť sa týka nielen klasických e-shopov, ale aj akýchkoľvek webstránok, kde si môže zákazník objednať tovar či službu napríklad prostredníctvom objednávkového formuláru. A takisto aj webov, ktoré predávajú rôzne (online) kurzy, prístup k digitálnemu obsahu a pod.

Skontrolujte si vo vašom e-shope, či máte tlačidlo pre dokončenie objednávky správne označené. Ak si nie ste istý všetkými povinnosťami, ktoré máte v e-shope, nechajte si e-shop skontrolovať od nás.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...