povinna-registracia-eshopu

E-shopy sa už nemusia povinne registrovať na Úrade pre ochranu osobných údajov

Úrad pre ochranu osobných údajov potichu zrušil oznamovaciu povinnosť a internetové obchody sa už nemusia registrovať na webe úradu. Ale pozor, pre marketingové účely sa e-shop aj naďalej musí registrovať. Čítajte podrobnosti.

Úrad na ochranu osobných údajov pôvodne od e-shopov vyžadoval, aby sa registrovali na Úrade, aby vypracovali bezpečnostný projekt alebo smernicu a za registráciu dokonca požadoval poplatok 20 EUR. Neskôr pravidlá zmiernil a vyžadoval od e-shopov už len bezplatnú registráciu (oznamovaciu povinnosť).

Začiatkom roka Úrad vydal tzv. metodické usmernenie, podľa ktorého e-shop už nemusel od zákazníkov požadovať súhlas na spracovanie osobných údajov pri objednávaní tovaru alebo služieb v internetovom obchode, no on-line registrácia na úrade bola stále potrebná.

Úrad si už zrejme konečne ujasnil ako to s povinnosťami e-shopov naozaj je a tak od 18.7. už e-shopy nemajú ani oznamovaciu povinnosť a nemusia sa registrovať na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov v e-shope je totiž tzv. právnym základom samotná spotrebiteľská zmluva, ktorú s e-shopom zákazník uzatvára. Pre spracovanie údajov potrebných na plnenie tejto zmluvy (teda na doručenie tovaru) nie je potrebný súhlas na spracovanie. Podrobnejšie o tom píšeme v článku Potrebuje e-shop súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov?

Po novom teda e-shop nemusí vypĺňať on-line registráciu na Úrade (vo formulári už ani nie je možnosť registrovať „IS e-shop“ (teda informačný systém e-shopu).

V registračnom formulári už nenájdete možnosť prihlásiť IS e-shopu.

V registračnom formulári už nenájdete možnosť prihlásiť IS e-shopu.

Prevádzkovateľ e-shopu by si ale mal stiahnuť tlačivo Evidencia informačného systému osobných údajov (pdf, 170kB) a vypísať ho. Vyplnené tlačivo sa ale nikam neodosiela, prevádzkovateľ e-shopu si ho uchová u seba. Netušíme, aký praktický zmysel to má, no vyžaduje to zákon.

Úrad na ochranu osobných údajov k tomu dodáva:

Prevádzkovateľ e-shopu, nemá povinnosť oznamovať IS E-shop úradu, nakoľko právnym základom spracúvania osobných údajov v ňom je § 10 ods. 3 písm. b) zákona, prevádzkovateľ si o IS e-shop vedie evidenciu v zákonom stanovenom rozsahu. Úrad zverejňuje na svojom webovom sídle tlačivo „Evidencia informačného systému osobných údajov“, ktoré po vyplnení  prevádzkovateľ e-shopu na úrad nezasiela, ale si ho uschová u seba (tlačivo evidencie informačného systému osobných údajov).

Registrácia pre marketingové účely stále platí

Ale pozor, zrušenie povinnosti registrácie sa týka len prípadov, kedy e-shop spracúva osobné údaje potrebné na odoslanie tovaru či splnenie služby.

Akonáhle v internetovom obchode zbierate osobné údaje na marketingové účely, svoj e-shop musíte registrovať na Úrade na ochranu osobných údajov ako tzv. IS Marketing (teda informačný systém marketingu).

To sa týka všetkých prípadov, keď zákazníkom zasielate nejaké reklamné e-maily, newsletter, informácie o novinkách, akciách a pod.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...