dovoz-kozmetiky-z-eu

Dovážate na Slovensko kozmetiku z EÚ? Musíte ju nahlásiť

Ak na Slovensko dovážate kozmetické výrobky, musíte ich nahlásiť na portál CPNP. Prečítajte si, kto a kedy má povinnosť nahlasovať výrobky.

Jednou z povinností dovozcu alebo distribútora kozmetických výrobkov je registrovať výrobok v portáli CPNP ešte predtým, než ho začne predávať či distribuovať na slovenskom trhu v prípade, ak upravíte jeho obal alebo informácie na ňom.

Internetový portál CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) slúži ako centrálne oznamovacie miesto kozmetických výrobkov v Európskej únii. Jeho cieľom je sústrediť všetky údaje o kozmetických výrobkoch, ktoré sú uvádzané do obehu v EÚ a teda aj na Slovensku.

Povinnosť registrácie výrobku na portáli určuje Nariadenie Európskeho parlamentu č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Úrad verejného zdravotníctva k tomu uvádza, že povinnosťou distribútora kozmetických výrobkov o.i. je:

podľa článku 13 odsek 3 nariadenia 1223/2009 oznámiť výrobok na CPNP (Cosmetic Product Notification Portal), ak z vlastnej iniciatívy  označí výrobok po slovensky (etiketou-dolepkou alebo novým obalom) a výrobok sprístupní na slovenský trh pod iným názvom. Za iný názov sa považuje aj preklad originálneho názvu výrobku do slovenského jazyka.

To znamená, že výrobok musíte nahlásiť ak:

  • nalepíte na výrobok slovenský preklad,
  • zmeníte jeho obal (napríklad originálnu krabičku prebalíte novou so slovenským prekladom),
  • uvádzate ho na Slovensku pod iným, hoci len preloženým názvom (napríklad výrobok s názvom „XYZ hair shampoon“ budete predávať pod názvom „XYZ šampón na vlasy“.)

Keďže všetky kozmetické výrobky musia mať na obale informácie v slovenskom jazyku, týka sa to prakticky všetkých dovezených kozmetických výrobkov, ktoré nie sú priamo od výrobcu označené v slovenčine. Ak má vami dovážaný kozmetický výrobok na obale informácie v slovenčine priamo od výrobcu, potom tento výrobok nemusíte nahlasovať na portál.

Na CPNP sa potom nahlasujú tieto údaje:

  • kategóriu výrobku,
  • názov výrobku v krajine, z ktorej bol dodaný a v krajine predaja,
  • štát v ktorom sa sprístupňuje,
  • meno a adresu distribútora,
  • meno a adresu zodpovednej osoby, na ktorej je dostupná informačná zložka o výrobku (adresa je uvedená na obale výrobku).

Pre používanie portálu CPNP sa najprv musíte zaregistrovať na stránke  ECAS – European Commission Authentication Service. Pre nahlásenie výrobku môžete použiť túto používateľskú príručku CPNP.

Tip: prečítajte si, ako musia byť označené kozmetické výrobky, predávané na Slovensku.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...