Dôležité pojmy v podnikaní: Poznáte ich?

Dôležité pojmy v podnikaní: Poznáte ich?

Základné pojmy ako SZČO, podnikateľ či podnik už azda poznáte. Viete ale vysvetliť pojmy ako akvizícia, fúzia či rizikový manažment? V tomto článku sa budeme venovať práve pojmom, ktoré nie sú až také známe. Ak sa s nimi ale stretnete, je vhodné vedieť, čo pre vás znamenajú.

V podnikaní sa treba neustále vzdelávať a vedieť, čo sa aktuálne vo vašej sfére podnikania deje. Určite to predsa poznáte. Každú chvíľu sa menia zákony, prípadne vytvárajú nové, pričom vy s nimi musíte byť oboznámení a riadiť sa nimi už pomaly od prvého dňa.

Aj preto sme pre vás pripravili akýsi slovník nie práve častých pojmov v podnikaní, s ktorými sa ako podnikateľ môžete stretnúť.

Akvizície a fúzie

S pojmom akvizícia a fúzia sa stretnete pri transakciách, v ktorých ide o nadobúdanie alebo zlučovanie podnikov. Hlavnými dôvodmi býva reštrukturalizácia subjektov, synergické efekty, či získanie väčšieho podielu na trhu.

Tieto pojmy sú pritom nejednoznačne vymedzené, a preto sa používajú spolu, napríklad pod názvom mergers and acquisitions, skrátene M&A. Ide teda o nadobudnutie a zlúčenie podnikov.

rsz_image3(54)

 Analýza akvizičného zámeru klienta

O akvizícií sme si už povedali, no čo značí akvizičný zámer klienta a ako sa robí jeho analýza? V podstate je to vlastne vyhodnotenie uskutočniteľnosti zámeru klienta, a to na základe Due Diligence, analýzy konkurencie, dostupných investičných príležitostí či  odvetvia.

Due Diligence

Due Diligence predstavuje zabezpečenie pred-akvizičnej previerky cieľovej spoločnosti, a to s cieľom minimalizovať riziká transakcie a následnej integrácie. Aby sme to povedali ešte jednoduchšie, ide o hĺbkovú previerku podniku v súvislosti s potenciálnym uzavretím transakcie.

Finančná bilancia

Pri podnikaní je finančné plánovanie samozrejmé. Jeho hlavným cieľom je ukázať, ako sa bude vyvíjať finančná situácia podniku pri dosahovaní plánovaných cieľov. Na to slúži finančný plán, ktorého súčasťou je aj finančná bilancia.

Finančná bilancia je akýsi plánovací dokument, ktorý má poskytnúť prehľad o finančnej situácii podniku a o stave jeho finančnej štruktúry. Je dôležitým informačným zdrojom pre analýzu a hodnotenie kvality finančného plánu. Vyjadruje stav aj štruktúru aktív a pasív k určitému časovému okamihu a takisto aj vlastného imania.

rsz_image2(49)

 IPO

Ďalším zaujímavým pojmom je Initial Public Offering, skrátene IPO, ktorý v preklade znamená prvá verejná ponuka akcií. Ide o málo využívanú možnosť predaja podniku. Ak vás zaujímajú podrobnosti, prípadne potrebujete strategické poradenstvo, obráťte sa na firmu, ktorá sa venuje kúpe a predajom firiem.

Rizikový manažment

Či už sa s týmto pojmom stretnete pod názvom rizikový manažment, risk management či riadenie rizík, stále pôjde o jedno a to isté. Ide o riešenie potenciálnych rizík, ktoré môžu vo firme nastať.

Ide pritom o systematický proces, v ktorom sa riziko nielen identifikuje, ale aj analyzuje a navyše sa definuje optimálny spôsob jeho zvládnutia. Úlohou rizikového manažmentu je tak prostredníctvom vypracovania stratégie riadenia rizík dosiahnuť maximálnu bezpečnosť a ochranu majetku.

rsz_image4(35)

 Súkromný tender

Opäť sme pri predaji firiem. Auction, teda súkromný tender, je najbežnejší spôsob predaja spoločností. Investori sú v tomto prípade oslovení priamo, a to na základe potencionálneho kruhu záujemcov.

Štúdia uskutočniteľnosti

Ak ste sa už stretli s pojmom Feasibility study, viete, čo znamená. Ide o analýzu hodnotiacu varianty a pravdepodobnosť úspešnej realizácie nejakého podnikateľského zámeru. Štúdiou uskutočniteľnosti sa zhodnotia všetky relevantné faktory úspechu, ale aj riziká či možné obmedzenia. Hodnotí teda všetko, čo môže podnikateľský zámer pozitívne alebo negatívne ovplyvniť.

Záver

Už ste sa s týmito pojmami stretli? Ak aj nie, v prípade potreby už budete mať aspoň predstavu o tom, čo tieto pojmy znamenajú a čo máte očakávať.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo: