doklad-o-povode-tovaru

Doklad o pôvode potravín

Pripravujete jedlá alebo predávate potraviny? Ku každej surovine alebo potravine musíte mať doklad o jej pôvode.

Ak predávate potraviny v obchode alebo pripravujete jedlá v reštaurácii, bufete (alebo inom zariadení spoločného stravovania), ste povinný mať doklad o ich pôvode – teda od koho ste potraviny či suroviny nakúpili. Táto požiadavka sa samozrejme týka aj e-shopov, ktoré predávajú potraviny cez internet. Aj prevádzkovateľ e-shopu musí vedieť preukázať pôvod predávaných potravín.

Zákon o potravinách prikazuje, aby ste viedli záznamy o dodávateľoch a odberateľoch v záujme vysledovateľnosti potravín. To znamená, že vždy musíte mať k dispozícii doklad o pôvode tovaru – napríklad faktúru, dodací list a pod.

Suroviny či potraviny, ku ktorým nemáte doklad o ich pôvode, nemôžete predávať ani používať na prípravu pokrmov. Za takéto porušenie hrozí pokuta od 1.000 do 500.000 EUR a pozastavenie prevádzky alebo dokonca aj zatvorenie prevádzkarne.

Požiadavka na vysledovateľnosť potravín sa podľa Nariadenia (ES) č. 178/2002 vzťahuje na všetky stupne výroby, spracovania alebo distribúcie potravín. To znamená, že musíte vedieť preukázať pôvod potraviny bez ohľadu na to, či potraviny vyrábate, dovážate, predávate, balíte, distribuujete alebo podávate z nich pokrmy. To sa týka napríklad aj nápojov.

Vždy teda musíte vedieť identifikovať osoby či firmy, ktoré vám potraviny dodali. Platí to aj naopak, vždy musíte vedieť preukázať, komu a kam ste potraviny dodali.

Doklad, na základe ktorého viete preukázať pôvod potravín, musí obsahovať (obchodné) meno a adresu firmy či osoby, ktorá potravinu dodala a tak isto aj meno a adresu firmy či osoby, ktorá potravinu prijala.

V prípade potravín živočíšneho pôvodu na preukázanie pôvodu vzťahujú prísnejšie podmienky, na základe Nariadenia (EÚ) č. 931/2011, napríklad aké informácie musí dodávateľ poskytnúť odberateľovi. Podrobnosti o týchto povinnostiach nájdete napríklad na tejto stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Osobitné povinnosti sa ďalej vzťahujú aj napríklad na mrazené potraviny živočíšneho pôvodu.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...