DÁTUM SPOTREBY A MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ – AKÝ JE MEDZI NIMI ROZDIEL?

Dátum spotreby a minimálna trvanlivosť – aký je medzi nimi rozdiel?

Vyrábate alebo predávate potraviny? Prečítajte si, ako musia byť označené balené potraviny dátumom spotreby alebo dátumom minimálnej trvanlivosti.

Označenie potraviny dátumom spotreby alebo dátumom minimálnej trvanlivosti je jedna z povinných informácií, ktoré musia byť na obaloch potravín. Balená potravina musí byť označená dátumom minimálnej trvanlivosti alebo ak ide o potravinu podliehajúcu rýchlej skaze z mikrobiologického hľadiska, dátumom spotreby.

Tip: prečítajte si, aké informácie musia byť na obale potravín.

Poznámka: ak predávate potraviny cez internet v e-shope, musíte v popise produktu uvádzať všetky povinné informácie s výnimkou práve dátumu spotreby a minimálnej trvanlivosti. Avšak pri dodaní tovaru zákazníkovi musia byť balenia označené dátumom spotreby či minimálnej trvanlivosti.

Povinnosť označovať potraviny dátumom spotreby alebo min. trvanlivosti určuje Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o označovaní potravín 127/2012.

Táto vyhláška aj definuje oba pojmy:

Dátum minimálnej trvanlivosti potraviny je dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje špecifické vlastnosti.

Dátumom spotreby sa označuje potravina, ktorá z mikrobiologického hľadiska podlieha rýchlej skaze, a preto môže v krátkom čase predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí.

Inými slovami , potravinu po uplynutí dátumu „spotrebujte do“ by sme nemali konzumovať. Potravinu po uplynutí dátumu „minimálna trvanlivosť“ je možné konzumovať, ak bola správne skladovaná a neotvorená.

Tip: predávate potraviny v e-shope? Prečítajte si, aké povinnosti máte pri predaji potravín cez internet.

Dátum minimálnej trvanlivosti

Tento údaj znamená, že potravina je ešte stále bezpečná na konzumovanie po uvedenom dni „dátumu minimálnej trvanlivosti“ za predpokladu, že sú dodržiavané návody na skladovanie a balenie nie je poškodené, ale mohla by stratiť svoju chuť a textúru.

Údaje „dátum minimálnej trvanlivosti“ sú uvedené na širokej škále mrazených, sušených (cestoviny, ryža), konzervovaných a iných potravinách (rastlinný olej, čokoláda atď.). Takúto potravinu nemusíme vyhodiť hneď na druhý deň po uplynutí tohto dátumu. Skontrolujte, či je obal neporušený a či potravina vyzerá, vonia a chutí dobre, predtým ako potravinu vyhodíte po uplynutí „dátumu minimálnej trvanlivosti’“. Akonáhle je potravina s dátumom „minimálnej trvanlivosti“ uvedenej na potravine otvorená, dodržiavajte všetky pokyny ako sú „skonzumujte do troch dní od otvorenia“, ak sa to uplatňuje.

Dátum minimálnej trvanlivosti sa na obale uvádza slovami minimálna trvanlivosť do  a to v prípade, ak je v dátume uvedený aj deň (napr. „Minimálna trvanlivosť do 15.3.2016“). V ostatných prípadoch sa uvedenie minimálna trvanlivosť do konca… (napríklad „Minimálna trvanlivosť do konca 10/2016“).

Dátum minimálnej trvanlivosti sa označuje v poradí deň – mesiac a rok. V závislosti od trvanlivosti treba uviesť všetky časti dátumu, alebo len časti. Ak je trvanlivosť menej ako tri mesiace, stačí uviesť len deň a mesiac, ak je trvanlivosť tri až 18 mesiacov, stačí uviesť len mesiac a rok, a ak je trvanlivosť viac ako 18 mesiacov, stačí uviesť len rok.

Ak si potravina vyžaduje nejaké špeciálne podmienky skladovania, musí to byť uvedené na obale (napríklad „Skladujte v suchu a pri teplote do 23°C“).

Pri niektorých potravinách nie je potrebné uvádzať dátum minimálnej trvanlivosti. Ide o:

 • čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a zemiaky, ktoré nie sú šúpané, krájané alebo inak upravované; to neplatí, ak ide o naklíčené semená a obdobné výrobky, ako sú klíčky strukovín,
 • liehoviny a ostatné alkoholické nápoje s množstvom alkoholu najmenej 10 % obj.,
 • všetky druhy hroznových vín a ovocných vín vrátane dezertných a aromatizovaných a sýtených a obdobné nápoje vyrábané z ovocia a hrozna,
 • pekárske výrobky a cukrárske výrobky určené na spotrebu do 24 hodín po výrobe,
 • jedlú soľ okrem soli s prísadami,
 • cukor v pevnom stave,
 • cukrovinky vyrábané takmer výhradne z ochutených cukrov alebo prifarbených cukrov,
 • žuvačky a obdobné výrobky určené na žuvanie,
 • ocot,
 • nealkoholické nápoje, ovocné šťavy, ovocné nektáre a alkoholické nápoje, ak obsah balenia je viac ako 5l a ak sú určené pre zariadenia spoločného stravovania,
 • zmrzlinu uvádzanú na trh ako nebalenú.

Dátum spotreby

Dátumy „spotrebujte do“ sú uvedené na potravinách podliehajúcich rýchlej skaze z mikrobiologického
hľadiska, ako sú čerstvé ryby, čerstvé mleté mäso, atď. Pri týchto potravinách treba dodržiavať pokyny na skladovanie, ako sú „uchovávajte v chladničke“ alebo „uchovávajte pri teplote 2-4°C“; pri potravinách označených „spotrebujte do“ musia byť vždy uvedené podmienky skladovania; v prípade nedodržania sa potravina rýchlejšie skazí a vy môžete riskovať otravu z potraviny.

Zmrazením potraviny doma ihneď po nákupe môžete predĺžiť jej trvanlivosť za dátum “spotrebujte do” ak je potravina správne zamrazená. Uistite sa však, že dodržiavate všetky pokyny na obale ako „zamrazte do dátumu spotrebujte do“, „varte zo zmrazenej potraviny“ alebo „pred použitím dôkladne rozmrazte a spotrebujte do 24 hodín“. Akonáhle je potravina s dátumom „spotrebujte do“ otvorená, dodržiavajte všetky pokyny na skladovanie a používanie, ako sú „skonzumujte do troch dní po  otvorení“, vzhľadom na to, že potraviny by mali byť skonzumované pred uplynutím dátumu “spotrebujte do”.

Dátum spotreby sa na obale potravín uvádza slovami spotrebujte do zároveň s dátumom. Dátum musí byť uvedený aspoň označením dňa a mesiaca a v poradí deň – mesiac.

Ak je potravina označená dátumom spotreby, na obale musia byť uvedené informácie o konkrétnom spôsobe skladovania.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...