Čo sú paušálne výdavky

Čo sú paušálne výdavky

Ako živnostník si môžete uplatniť skutočné výdavky alebo sa môžete rozhodnúť pre fixnú výšku výdavkov a uplatniť si ich výšky 40% z celkových príjmov. Ale len do obmedzenej výšky za rok. Prečítajte si, aká je horná hranica pre rok 2016.

Ako živnostník si môžete pri daňovom priznaní uplatniť výdavky, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržania príjmov.

Sú tri možnosti, akým si živnostník môže uplatniť výdavky:

  • paušálne výdavky vo výške 40% z celkových príjmov (z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti), no najviac do výšky 5 040 EUR ročne,
  • skutočne preukázateľné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie,
  • skutočne preukázateľné výdavky na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Je len na vás, pre ktorú možnosť sa rozhodnete. Podstatné je vedieť, že si môžete vybrať len jeden spôsob uplatnenia výdavkov.

Paušálne výdavky si môžete uplatniť, ak máte príjem z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti alebo príjem z použitia diela a použitia umeleckého výkonu. Paušálne výdavky si môžete uplatniť, ak nie ste platiteľom DPH. Alebo v prípade, ak ste platiteľom DPH len časť roka a rozhodnete sa, že nebudete uplatňovať paušálne preukázateľné výdavky.

Paušálne výdavky si nemôžete uplatniť v prípade, ak máte príjem z prenájmu.

Paušálne výdavky si môžete uplatniť vo výške 40% z celkových príjmov zo živnosti a z inej zárobkovej činnosti. Existuje zároveň aj horná hranica paušálnych výdavkov vo výške 5 040 EUR za rok.

Ak sa rozhodnete uplatniť si paušálne výdavky, musíte si viesť evidenciu o príjmoch vrátane prijatých dokladov, a tiež evidenciu o zásobách a pohľadávkach.

Ak máte príležitostný prijem z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, môžete si uplatniť paušálne výdavky vo výške 25% (najviac do výšky 5 040 EUR ročne).

Ak ste podnikali len časť roka

Ak ste získali živnosť v priebehu roka, za ktoré podávate daňové priznanie, potom si za tento rok môžete uplatniť paušálne výdavky najviac do výšky 420 EUR mesačne, a to aj za mesiac, kedy ste začali podnikať.

Ak ste živnosť ukončili v priebehu roka, za ktoré podávate daňové priznanie, potom si takisto môžete uplatniť paušálne výdavky len do výšky maximálne 420 EUR mesačne – a to aj za mesiac, v ktorom ste skončili podnikanie.

Odvody

Do paušálnych výdavkov sa nezahŕňajú odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Tieto odvody si môžete uplatniť vo výdavkoch v plnej výške.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...