Nevydáte zákaznikovi bločke z registračnej pokladne?

Čo sa stane, ak zákazníkovi nevydáte bloček z registračnej pokladne

Čo sa môže stať, ak nebudete používať registračku? Ak ste podľa zákona povinný používať registračnú pokladňu, ale tržby v nej neevidujete, prečítajte, aké sankcie a pokuty vám môže udeliť daňový úrad. Za opakované porušenie vám môžu aj zrušiť živnosť.

Máte občas pokušenie predať tovar bez bločku? Dobre si to rozmyslite. Pozrieme sa na to, čo vás čaká pri náhodnej kontrole z daňového alebo colného úradu. Ak daňový úrad zistí, že v prevádzke nepoužívate na evidovanie tržby registračnú pokladnicu, potom vám udelí pokutu. Pokutu vám uložia rozhodnutím na mieste. Proti tejto pokute sa síce môžete odvolať, ale na zaplatenie pokuty nemá odvolanie vplyv. Pokutu musíte uhradiť do troch dní. Prvá pokuta je väčšinou vo výške spodnej hranice možných pokút.

Tip: prečítajte si, kto musí používať registračnú pokladňu.

Pri opakovanej kontrole a nedodržaní zákona vám udelia už vyššiu pokutu a môžete dostať zákaz predaja či poskytovania služieb, ktorý platí až do uhradenia pokuty.

Ak by ste tento zákaz predaja porušili, hrozí vám ďalšia pokuta vo výške hoci aj 10.000 EUR a zároveň daňový úrad podá návrh na odňatie živnostenského oprávnenia.

Takýto postup nie je len teoretický – Finančná správa uvádza príklad podnikateľa z Bratislavy, ktorý opakovane porušoval povinnosť evidovať tržbu v registračnej pokladni a bola mu viackrát udelená pokuta (posledná vo výške 10.00 EUR), zákaz predaja  a nakoniec bol podaný návrh na odobranie živnosti.

Pokutu vám udelí daňový alebo colný úrad pri kontrole vo vašej prevádzke pri nesplnení ustanovení zákona o ERP (elektronickej registračnej pokladni). Pokutu môžete dostať priamo na mieste.

Rozhodnutie o uložení pokuty sa považuje za doručené podnikateľovi do vlastných rúk odovzdaním osobe, s ktorou bola spísaná zápisnica. To znamená, že podnikateľ – majiteľ nemusí byť ani prítomný v predajni, aby sa rozhodnutie o uložení pokuty považovalo za doručené. Rozhodnutie sa považuje za doručené aj v prípade, ak osoba, s ktorou bola spísaná zápisnica (napríklad predavač, ktorý bol v čase kontroly prítomný v predajni) odmietne toto rozhodnutie prevziať.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...