co-musi-obsahovat-doklad-o-kupe

Čo musí obsahovať doklad o kúpe

Čo musí byť uvedené na doklad o kúpe? Na čo si dať pozor a na čo nezabudnúť? Musí byť uvedený konkrétny tovar alebo stačí názov tovarovej skupiny? A ako je to s množstvom? Aký je rozdiel medzi dokladom z registračnej pokladne a dokladom o kúpe?

V dnešnom článku sa pozrieme na to, čo musí obsahovať doklad o kúpe. Podľa zákona každý predávajúci, ktorý predáva tovar alebo poskytuje služby, musí vydať zákazníkovi (spotrebiteľovi) doklad o kúpe. Pripomíname, že nie vždy to musí byť doklad z registračnej pokladnice – môže to byť napríklad paragón alebo akýkoľvek iný doklad, ktorý preukazuje, že si zákazník u predávajúceho zakúpil tovar či službu. Pri predaji tovaru musí každý podnikateľ (SZČO alebo sro) vydávať blok z registračnej pokladne, pri službách len tí podnikatelia, na ktorých služby sa povinnosť vyslovene vzťahuje.

Doklad z registračnej pokladne vs doklad o kúpe

Pre upresnenie si vysvetlíme rozdiel medzi dokladom o kúpedokladom z registračnej pokladne. Vydávanie oboch dokladov upravujú dva rôzne zákony. Povinnosti a náležitosti dokladu z registračnej pokladne upravuje Zákon o používaní registračných pokladníc č. 289/2008. Doklad o kúpe zase upravuje Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007. Doklad z registračnej pokladne je len jednou z možných foriem dokladu o kúpe.

Zákon o ochrane spotrebiteľa káže vydať zákazníkovi doklad o kúpe vždy*, no podľa zákona o registračných pokladniach nie je každý podnikateľ povinný používať registračku.

(* okrem prípadov, kedy je predávajúcim fyzická osoba a predáva rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny)

Ak podnikateľ vydá zákazníkovi doklad z registračnej pokladnice, ktorý bude obsahovať všetky náležitosti (nižšie uvedené), tento doklad je automaticky aj dokladom o kúpe. Ak má predávajúci oprávnenie na podnikanie (živnostenský list), potom musí vždy pri predaji tovaru evidovať tržby v registračnej pokladni a vydať zákazníkovi bloček z tejto pokladne.

Ale ak predávajúci nemá zo zákona používať povinnosť registračnú pokladňu, potom musí zákazníkovi vydať iný doklad o kúpe, ktorý musí obsahovať predpísané náležitosti, uvedené nižšie. Takýmto dokladom je napríklad príjmový pokladničný doklad.

Tip: Prečítajte si, kedy musí e-shop používať registračnú pokladnicu.

Čo musí byť uvedené na doklade?

Povinnosť vydať doklad o kúpe nariaďuje Zákon na ochranu spotrebiteľa č. 250 /2007. Podľa tohto zákona je predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené:

 • obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby,
 • adresa prevádzkarne,
 • dátum predaja,
 • názov a množstvo výrobku alebo druh služby,
 • cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil.

Upozorňujeme, že tieto náležitosti si netreba mýliť s povinnými prvkami, ktoré musí obsahovať bloček z registračnej pokladne. Samozrejme, ak zákazníkovi vydáte bloček z registračky, ten je považovaný za doklad o kúpe (ak obsahuje všetky uvedené náležitosti vrátane presného názvu tovaru a množstva).

Ako sme už spomínali, zákon o ochrane spotrebiteľa nerieši, akú formu má mať doklad o kúpe, môže to byť blok z registračky, faktúra, dodací líst či rukou vypísaný paragón. Aj pri nákupe v e-shope je predávajúci povinný vydať doklad o kúpe a ten môže byť v podobe faktúry či dodacieho listu alebo vygenerovaný systémom e-shopu a odoslaný ako pdf e-mailom.

Osobitne upozorňujeme na povinnosť uvedenia aj adresy prevádzkarne. To platí najmä pre tých podnikateľov, ktorí v predajniach používajú registračnú pokladnicu na ambulantný predaj – prenosnú pokladnicu – a na bločku z registračky majú uvedené len „prenosná pokladnica“ bez adresy prevádzkarne. Takýto bloček nespĺňa požiadavky na doklad o kúpe. Aj na doklade z prenosnej pokladnice musí byť totiž uvedená adresa prevádzkarne.

Kedy vydať doklad?

Podstatné je, aby ste tovar či službu nielen zaevidovali v pokladnici či na príjmovom doklade, ale by ste doklad o kúpe zákazníkovi skutočne vydali. Musíte tak spraviť automaticky, teda zákazník vás nemusí o vydanie dokladu žiadať. A doklad treba vydať vždy, a to aj pri predaji napríklad jedného kopčeku zmrzliny.

E-shopy a doklad o kúpe

Podrobnosti o doklade o kúpe, ktorý by mal e-shop vystaviť zákazníkom, nájdete v samostatnom článku E-shopy a doklad o kúpe pre zákazníka.

Pozor na názov tovaru

Dôležité je, aby na doklade o kúpe bolo vždy presne uvedené, o aký tovar či službu ide. Ak máte na bločku uvedené len tovarové skupiny (napr. „dekorácia“, „jedlo“, „obuv“), nesplnili ste podmienku a takýto doklad je neplatný. V praxi to znamená, že pri kontrole zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie môžete za takýto doklad, na ktorom nie je uvedená presná identifikácia výrobku, dostať pokutu. Je to jedna z najčastejších chýb, ktorú predávajúci v obchodoch robia.

To sa týka aj poskytovania služieb – ak máte napríklad kaderníctvo, nestačí uviesť na doklade „kadernícke služby“, ale musíte službu špecifikovať, napríklad „Strihanie“, „Farbenie vlasov“ a pod.

Na doklade musí byť odpredaný tovar či služba uvedený tak, aby ste aj vy sami vedeli spätne (povedzme pri neskoršej reklamácii) identifikovať, o akú vec išlo.

Dajte si pozor aj na názov tovaru na doklade v prípade, ak máte viacero druhov rovnakého tovaru (napríklad od rôznych dodávateľov). Ak máte napríklad v ponuke 5kg balenie zemiakov od rôznych dodávateľov, musíte ich na doklad odlíšiť. Nestačí, ak na doklade bude uvedené „Zemiaky 5kg“, ale musíte ich rozlišovať aj názvom na doklade (napr. „Sunita zemiaky 5kg“ a „Agria zemiaky 5kg“).

Aj množstvo

To isté sa týka aj množstva. Na doklade musí byť uvedené množstvo (ks, objem, veľkosť…) odpredaného tovaru.

Napríklad:

 • Nesprávne: 2 x Vodka Absolut. Správne: 2 x Vodka Absolut 40ml.
 • Nesprávne: Káva. Správne: Espresso 40ml.
 • Nesprávne: Džús. Správne: Cappy džús 0,2l.
 • Nesprávne: Vlasový doplnok. Správne: Gumička do vlasov 600597.
 • Nesprávne: Metrový textil. Správne Látka na šitie vzor 123, 1,5m.
 • Nesprávne: Palmový olej Rapunzel. Správne Plamový olej Rapunzel 350ml.

Tovar s následnou dodávkou

Ak zákazníkovi predáte tovar, ktorý mu dodáte až následne (napríklad tovar na objednávku alebo tovar s doručením domov), tak aj v tomto prípade musíte zákazníkovi vydať doklad o kúpe. Ten musí navyše obsahovať aj miesto určenia, dátum a čas dodávky.

Tovar so zľavou

Ak predávate tovar s nejakou vadou, potom táto skutočnosť musí byť uvedená v doklade o kúpe. Odporúčame uviesť v doklade nielen to, že tovar má nejakú vadu, ale tiež o akú vadu ide – a to z dôvodu vašej ochrany pri reklamácií výrobku. Zákazník totiž nemôže reklamovať vadu výrobku, ak ho kúpil v zľave a pre túto vadu bol výrobok zlacnený.

To, či ste zákazníkovi vydali doklad o kúpe a či obsahuje všetky povinné informácie, je jedna zo základných vecí, ktoré kontroluje SOI v obchodoch. Dajte si preto na to pozor, aby ste sa vyhli zbytočným pokutám.

Tip: pozrite si, čo musí obsahovať doklad z registračnej pokladnice.

Aktualizované 14.1.2016

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...