co-musi-obsahovat-doklad-o-kupe

Čo musí obsahovať doklad o kúpe

Čo musí byť uvedené na doklad o kúpe? Na čo si dať pozor a na čo nezabudnúť? Musí byť uvedený konkrétny tovar alebo stačí názov tovarovej skupiny? A ako je to s množstvom? Aký je rozdiel medzi dokladom z registračnej pokladne a dokladom o kúpe?

V dnešnom článku sa pozrieme na to, čo musí obsahovať doklad o kúpe. Podľa zákona každý predávajúci, ktorý predáva tovar alebo poskytuje služby, musí vydať zákazníkovi (spotrebiteľovi) doklad o kúpe. Pripomíname, že nie vždy to musí byť doklad z registračnej pokladnice – môže to byť napríklad paragón alebo akýkoľvek iný doklad, ktorý preukazuje, že si zákazník u predávajúceho zakúpil tovar či službu. Pri predaji tovaru musí každý podnikateľ (SZČO alebo sro) vydávať blok z registračnej pokladne, pri službách len tí podnikatelia, na ktorých služby sa povinnosť vyslovene vzťahuje.

Doklad z registračnej pokladne vs doklad o kúpe

Pre upresnenie si vysvetlíme rozdiel medzi dokladom o kúpedokladom z registračnej pokladne. Vydávanie oboch dokladov upravujú dva rôzne zákony. Povinnosti a náležitosti dokladu z registračnej pokladne upravuje Zákon o používaní registračných pokladníc č. 289/2008. Doklad o kúpe zase upravuje Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007. Doklad z registračnej pokladne je len jednou z možných foriem dokladu o kúpe.

Zákon o ochrane spotrebiteľa káže vydať zákazníkovi doklad o kúpe vždy*, no podľa zákona o registračných pokladniach nie je každý podnikateľ povinný používať registračku.

(* okrem prípadov, kedy je predávajúcim fyzická osoba a predáva rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny)

Ak podnikateľ vydá zákazníkovi doklad z registračnej pokladnice, ktorý bude obsahovať všetky náležitosti (nižšie uvedené), tento doklad je automaticky aj dokladom o kúpe. Ak má predávajúci oprávnenie na podnikanie (živnostenský list), potom musí vždy pri predaji tovaru evidovať tržby v registračnej pokladni a vydať zákazníkovi bloček z tejto pokladne.

Ale ak predávajúci nemá zo zákona používať povinnosť registračnú pokladňu, potom musí zákazníkovi vydať iný doklad o kúpe, ktorý musí obsahovať predpísané náležitosti, uvedené nižšie. Takýmto dokladom je napríklad príjmový pokladničný doklad.

Tip: Prečítajte si, kedy musí e-shop používať registračnú pokladnicu.

Čo musí byť uvedené na doklade?

Povinnosť vydať doklad o kúpe nariaďuje Zákon na ochranu spotrebiteľa č. 250 /2007. Podľa tohto zákona je predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené:

 • obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby,
 • adresa prevádzkarne,
 • dátum predaja,
 • názov a množstvo výrobku alebo druh služby,
 • cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil.

Upozorňujeme, že tieto náležitosti si netreba mýliť s povinnými prvkami, ktoré musí obsahovať bloček z registračnej pokladne. Samozrejme, ak zákazníkovi vydáte bloček z registračky, ten je považovaný za doklad o kúpe (ak obsahuje všetky uvedené náležitosti vrátane presného názvu tovaru a množstva).

Ako sme už spomínali, zákon o ochrane spotrebiteľa nerieši, akú formu má mať doklad o kúpe, môže to byť blok z registračky, faktúra, dodací líst či rukou vypísaný paragón. Aj pri nákupe v e-shope je predávajúci povinný vydať doklad o kúpe a ten môže byť v podobe faktúry či dodacieho listu alebo vygenerovaný systémom e-shopu a odoslaný ako pdf e-mailom.

Osobitne upozorňujeme na povinnosť uvedenia aj adresy prevádzkarne. To platí najmä pre tých podnikateľov, ktorí v predajniach používajú registračnú pokladnicu na ambulantný predaj – prenosnú pokladnicu – a na bločku z registračky majú uvedené len „prenosná pokladnica“ bez adresy prevádzkarne. Takýto bloček nespĺňa požiadavky na doklad o kúpe. Aj na doklade z prenosnej pokladnice musí byť totiž uvedená adresa prevádzkarne.

Kedy vydať doklad?

Podstatné je, aby ste tovar či službu nielen zaevidovali v pokladnici či na príjmovom doklade, ale by ste doklad o kúpe zákazníkovi skutočne vydali. Musíte tak spraviť automaticky, teda zákazník vás nemusí o vydanie dokladu žiadať. A doklad treba vydať vždy, a to aj pri predaji napríklad jedného kopčeku zmrzliny.

E-shopy a doklad o kúpe

Podrobnosti o doklade o kúpe, ktorý by mal e-shop vystaviť zákazníkom, nájdete v samostatnom článku E-shopy a doklad o kúpe pre zákazníka.

Pozor na názov tovaru

Dôležité je, aby na doklade o kúpe bolo vždy presne uvedené, o aký tovar či službu ide. Ak máte na bločku uvedené len tovarové skupiny (napr. „dekorácia“, „jedlo“, „obuv“), nesplnili ste podmienku a takýto doklad je neplatný. V praxi to znamená, že pri kontrole zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie môžete za takýto doklad, na ktorom nie je uvedená presná identifikácia výrobku, dostať pokutu. Je to jedna z najčastejších chýb, ktorú predávajúci v obchodoch robia.

To sa týka aj poskytovania služieb – ak máte napríklad kaderníctvo, nestačí uviesť na doklade „kadernícke služby“, ale musíte službu špecifikovať, napríklad „Strihanie“, „Farbenie vlasov“ a pod.

Na doklade musí byť odpredaný tovar či služba uvedený tak, aby ste aj vy sami vedeli spätne (povedzme pri neskoršej reklamácii) identifikovať, o akú vec išlo.

Aj množstvo

To isté sa týka aj množstva. Na doklade musí byť uvedené množstvo (ks, objem, veľkosť…) odpredaného tovaru.

Napríklad:

 • Nesprávne: 2 x Vodka Absolut. Správne: 2 x Vodka Absolut 40ml.
 • Nesprávne: Káva. Správne: Espresso 40ml.
 • Nesprávne: Džús. Správne: Cappy džús 0,2l.
 • Nesprávne: Vlasový doplnok. Správne: Gumička do vlasov 600597.
 • Nesprávne: Metrový textil. Správne Látka na šitie vzor 123, 1,5m.
 • Nesprávne: Palmový olej Rapunzel. Správne Plamový olej Rapunzel 350ml.

Tovar s následnou dodávkou

Ak zákazníkovi predáte tovar, ktorý mu dodáte až následne (napríklad tovar na objednávku alebo tovar s doručením domov), tak aj v tomto prípade musíte zákazníkovi vydať doklad o kúpe. Ten musí navyše obsahovať aj miesto určenia, dátum a čas dodávky.

Tovar so zľavou

Ak predávate tovar s nejakou vadou, potom táto skutočnosť musí byť uvedená v doklade o kúpe. Odporúčame uviesť v doklade nielen to, že tovar má nejakú vadu, ale tiež o akú vadu ide – a to z dôvodu vašej ochrany pri reklamácií výrobku. Zákazník totiž nemôže reklamovať vadu výrobku, ak ho kúpil v zľave a pre túto vadu bol výrobok zlacnený.

To, či ste zákazníkovi vydali doklad o kúpe a či obsahuje všetky povinné informácie, je jedna zo základných vecí, ktoré kontroluje SOI v obchodoch. Dajte si preto na to pozor, aby ste sa vyhli zbytočným pokutám.

Tip: pozrite si, čo musí obsahovať doklad z registračnej pokladnice.

Aktualizované 14.1.2016

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...