Čo je živnosť

Čo je živnosť, ako ju definuje zákon a čo to vlastne znamená.


V dnešnom článku sa pozrieme na to, čo je živnosť, ako ju definuje zákon a čo to vlastne znamená.

Živnosť je na Slovensku najjednoduchšia forma podnikania. Tzv. živnostenský zákon hovorí, že živnosť (alebo tiež samostatne zárobková činnosť) je

sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Pozrime sa bližšie, čo znamenajú jednotlivé slovíčka.

  • sústavná činnosť – znamená to, že ak vykonávate nejakú ziskovú činnosť pravidelne, opakovane, ide o podnikanie a na takúto činnosť potrebujete živnostenské oprávnenie.
  • samostatne – znamená to, že pri vykonávaní živnostenského podnikania rozhodujete vy samostatne o svojom podnikaní, teda za vás nerozhoduje niekto iný.
  • vo vlastnom mene – znamená, že podnikáte pod svojim vlastným menom. Každý živnostník podniká pod svojim skutočným menom a aj názov jeho živnosti (firmy) pozostáva z jeho mena (ku ktorému je možné pridať ešte nejaký dodatok, napr. Jožko Mrkvička – oprava pračiek).
  • na vlastnú zodpovednosť – znamená, že podnikáte na vlastné riziko a za svoje záväzky ručíte celým svojim majetkom.  Toto je mimochodom najväčšia nevýhoda podnikania živnostníkov a jeden z dôvodov, prečo je z hľadiska ručenia výhodnejšie podnikať ako právnická osoba – s.r.o.
  • za účelom dosiahnutia zisku – znamená, že ak vykonávate akúkoľvek činnosť, ktorá je opakovaná a máte z nej zisk, potom ide o podnikanie. Teda v praxi takúto činnosť nemôžete vykonávať bez živnostenského oprávnenia.

Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba i právnická osoba, a to na základe živnostenského listu.

V bežnom živote sa živnostníkovi hovorí podnikateľ- to platí aj pre právnickú aj fyzickú osobu. Fyzickej osobe sa hovorí živnostník.

Ako sme spomenuli, výhodou živnosti oproti iným druhom podnikania je najmä jednoduchosť – živnosť môžete vybaviť do jedného týždňa a vo väčšine prípadov stačí, ak navštívte len jeden úrad (tzv. JKM – jednotné kontaktné miesto na obvodnom úrade).

Tip: pozrite si, kto je živnostníkom a kto nie. Pozrite si aj porovnanie živnosti a sro-čky.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...