Virtuálna registračná pokladňa

Čo je virtuálna registračná pokladňa

Všetko o virtuálnych registračných pokladniach. Odkedy budeme môcť používať virtuálne pokladne? Koľko to bude stáť? Ako budem tlačiť bločky z pokladne? Kto bude môcť používať virtálnu pokladňu? Pozrite si aj video s ukážkou vytvorenia dokladu vo VRP.

Od apríla 2015 sa výrazne rozšíri zoznam podnikateľov, ktorí budú musieť používať registračnú pokladňu pre evidenciu tržieb. Existujú dva typy registračných pokladní – ERP, teda klasická elektronická registračná pokladňa (ktorá je fyzicky prítomná v predajni) alebo VRP, tzv. virtuálna registračná pokladňa.

Tip: prečítajte si o typoch registračných pokladní a aký je rozdiel medzi elektronickou registračnou pokladňou (ERP) a virtuálnou pokladňou.

Živnostníci, ktorých sa povinnosť používania registračných pokladníc bude po novom týkať, si nebudú musieť kupovať drahé pokladnice. Ministerstvo financií im umožní používať tzv. virtuálne registračné pokladnice (VRP).

Poznámka: veľa našich čitateľov sa pýta, či budú musieť používať VRP povinne. Používanie VRP je dobrovoľné, môžete sa sami rozhodnúť, či budete používať klasickú elektronickú pokladňu alebo virtuálnu pokladňu. Ak už v súčasnosti používate klasickú elektronickú pokladňu, nemusíte sa registrovať pre používanie virtuálne registračnej pokladne, môžete naďalej používať svoju súčasnú ERP.

Ako to funguje

Pôjde o aplikáciu, ktorá bude bežať v prostredí Ministerstva financií a bude dostupná online. Virtuálna aplikácia bude fungovať na PC alebo aj tablete či mobile, resp. aj na iných zariadeniach, ktoré majú prístup na internet.

Virtuálna registračná pokladnica – VRP – umožní podnikateľom vytvárať a následne tlačiť pokladničné bloky, spravovať tovary a služby a evidovať vytvorené pokladničné doklady.

Virtuálnu registračnú pokladnicu bude môcť živnostník používať bezplatne.

Pre používanie virtuálnej pokladne budete musieť požiadať (viď návod nižšie), následne vám bude pridelený kód a prihlasovacie údaje.

Všetky údaje o tržbách sa budú automaticky prenášať do systému finančnej správy, takže vaše príjmy budú ľahko kontrolovateľné.

Webová aplikácia podporuje viaceré prehliadače – Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome a Opera.

Aplikácia VRP je dostupná aj pre mobilné telefóny a tablety s operačným systémom Android a pre iPhone (minimálna verzia Android 4.X a iOS 8).

Ukážka aplikácie „Pokladnica“ pre Android a iPhone:

Stiahnite si aplikáciu virtuálne registračnej pokladnice pre Android aj iPhone kliknutím na odkazy nižšie:

 

Ukážka prostredia aplikácie virtuálne registračnej pokladne cez internetový prehliadač:

Výhody a nevýhody VRP

Výhodou je, že si nemusíte viesť pokladničnú knihu, nemusíte platiť poplatky za servis pokladne, nemusíte robiť dennú uzávierku.

Ďalšou výhodou je, že v prípade zmeny predajného miesta stačí túto skutočnosť len ohlásiť (pri klasickej ERP treba daňovému úradu predložiť knihu ERP).

Pri ERP má podnikateľ povinnosť archivovať dennú uzávierku po dobu 5 rokov, pri VRP táto povinnosť nie je.

Ďalej pri virtuálnej registračke nemusíte nič riešiť so servisnou organizáciou (v prípade ERP musíte žiadať servisnú organizáciu o výmenu fiškálneho modulu v prípade zmeny údajov alebo vyčerpania kapacity).

Nemusíte ani zabezpečovať ochranu uložených údajov ako pri ERP, stačí zabezpečiť ochranu prihlasovacích údajov.

Ukončenie používania VRP je tiež jednoduchšie, netreba žiadať servisnú organizáciu o jej ukončenie a ani predkladať daňovému úradu pokladničnú knihu – pri VRP stačí len oznámiť ukončenie používania (aj elektronicky).

Nevýhodu virtuálnej registračnej pokladne je, že potrebujete mať online pripojenie na internet. Chod a funkčnosť celej VRP je závislá od pripojenia na internet a takisto od dostupnosti aplikácie zo strany finančnej správy. Samozrejeme potrebujete mať aj zariadenie, na ktorom bude bežať aplikácia (PC, notebook, mobil či tablet) a musíte mať aj tlačiareň.

Pozrite si porovnanie ERP a VRP podľa Finančnej správy:

Porovnanie ERP a VRP. Zdroj: Finančná správa SR

Porovnanie ERP a VRP. Zdroj: Finančná správa SR

Kto môže používať virtuálnu registračnú pokladňu

Virtuálnu registračnú pokladňu budú môcť používať všetci podnikatelia, ktorých sa týka povinnosť evidovať tržby v registračnej pokladne. Podnikateľ si môže vybrať, či bude používať klasickú elektronickú registračnú pokladňu (ERP) alebo virtuálnu pokladňu.

Virtuálna registračná pokladňa má svoje obmedzenie – môžete ju používať len dovtedy, kým neprekročíte limit vydaných bločkov. Limit je stanovený na 1000  3.000 bločkov.

Ak prekročíte 1000  3.000 bločkov, potom vám Finančné riaditeľstvo nútene ukončí používanie virtuálnej pokladne. Stane sa tak v posledný deň po mesiaci, v ktorom ste prekročili limit.

Príklad: Ak 15. júna budete mať za mesiac jún vydaných 1001 bločkov, budete môcť virtuálnu registračnú pokladňu používať najviac do konca júla. Od augusta budete musieť začať používať klasickú elektronickú registračnú pokladňu (ERP). Dôležité je vedieť, že potom sa už nebudete môcť vrátiť k používaniu virtuálnej registračnej pokladne.

Odkedy bude možné používať virtuálnu registračku?

Ak podnikáte v službách, ktoré zaradené do nového zoznamu povinnosti používať registračnú pokladňu, potom môžete využívať virtuálnu registračnú pokladňu od 1. apríla.

Ak už v súčasnosti používate klasickú registračnú pokladňu (ERP), virtuálnu pokladňu môžete začať používať až od januára 2016.

To isté platí aj pre tých, ktorí začnú podnikať v období od 1. januára do 31. marca 2015 – aj títo podnikatelia budú môcť používať virtuálnu registračnú pokladňu najskôr od januára 2016.

1 predajné miesto = 1 virtuálna pokladňa

Podnikateľ môže mať viacero virtuálnych registračných pokladní, ale na jedno predajné miesto bude pridelená len jedna virtuálna registračka.

Ako budem vydávať bločky?

Pre tlačenie bločkov si nebudete musieť kupovať fiskálnu tlačiareň. Bude vám stačiť obyčajná tlačiareň pripojená k počítaču, z ktorého budete pristupovať do virtuálnej pokladne.

Podporované formáty papiera pre tlač sú A4, A5 a A6.

Ako sa registrovať pre používanie virtuálnej pokladne

Pre používanie virtuálnej elektronickej pokladne je potrebné podať Žiadosť o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladne. Žiadosť je dostupná online na tejto stránke. Vyplníte žiadosť, uložíte ju ako PDF a vytlačíte. Žiadosť potom podpíšete a:

 • môžete ju naskenovať a poslať elektronicky ako prílohu Všeobecného podania na portáli finančnej správy v časti register, alebo
 • ju môžete podať osobne v podateľni ktoréhokoľvek daňového úradu, alebo
 • ju zašlete poštou hociktorému daňovému úradu.

Pre registráciu sa zadávajú nasledujúce údaje:

 • obchodné meno
 • DIČ
 • PIN kód (zvolíte ho sami, nesmiete ho zabudnúť – budete ho zadávať pri prvom prihlásení do VRP),
 • typ právnického subjektu (fyzická alebo právnická osoba)
 • adresa trvalého pobytu a miesta podnikania (v prípade fyzickej osoby) alebo adresa sídla právnickej osoby
 • typ predajného miesta (ambulantný predaj, prenosná pokladnica, štandardná pokladnica),
 • špecifikácia predajného miesta (v prípade ambulantného predaja alebo prenosnej pokladne),
 • adresa predajného miesta (v prípade štandardnej pokladne).

Registrácia pre VRP je bezplatná. Ak vypisujete žiadosť ručne, je potrebné ju vypísať dvakrát. Žiadosť musí obsahovať spomínaný PIN kód, ktorý bude potrebný pre prvé prihlásenie, a zároveň slúži ako podklad o podaní žiadosti.

V žiadosti môžete uviesť len jedno z predajných miest. V prípade, ak chcete používať VRP na viacerých predajných miestach (napríklad ambulantný predaj a stála prevádzkareň), musíte vyplniť dve žiadosti.

Po overení údajov uvedených v žiadosti pracovníci vás pracovníci daňového úradu zaregistrujú a pridelia vám kód VRP. Prihlasovacie údaje na prístup do internetovej aplikácie VRP a samotný kód VRP vám daňový úrad doručí poštou v bezpečnostnej obálke do vlastných rúk na adresu, ktorú o vás daňový úrad eviduje v systéme. Prihlásiť sa do aplikácie VRP budete môcť až po doručení týchto údajov.

Overenie dokladu z VRP

Okrem samotnej aplikácie virtuálnej registračnej pokladne bude pre spotrebiteľov dostupná špeciálna aplikácia s názvom „Over doklad“. Táto bude slúžiť na kontrolu dokladov vystavených pomocou VRP. Každý doklad, vystavený cez virtuálnu registračnú pokladnicu, obsahuje unikátny QR kód. V aplikácii „Over doklad“ tento kód zákazník nasníma a zobrazí sa mu doklad v elektronickej podobe. Takto si môže zákazník overiť, či vytlačený doklad z VRP nie je falošný alebo nejako pozmenený.

Videoukážka

Pozrite si video, ako sa vytvára pokladničný doklad vo virtuálnej registračnej pokladni:

Príručka

Finančná správa pripravila príručku pre používanie virtuálnej registračnej pokladne. Stiahnuť si ju môžete tu.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...