Nové registračné pokladne musia byť pripojiteľné na internet

Čo je registračná pokladňa

Aký je rozdiel medzi elektronickou a virtuálnou registračnou pokladňou (ERP)? Aké druhy elektronickej registračnej pokladne existujú?

Registračnú pokladňu musia používať podnikatelia na evidenciu tržby.

Registračná pokladňa môže byť:

  • elektronická registračná pokladňa (ERP),
  • virtuálna registračná pokladňa.

Elektronická registračná pokladňa (ERP) je buď:

  1. zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok, alebo
  2. počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou.

Virtuálna registračná pokladňa je prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom SR na jeho webovom sídle, komunikujúce prostredníctvom koncového zariadenia.

Tip: prečítajte si všetko o virtuálnej registračnej pokladnici.

Registračnú pokladňu musia používať podnikatelia na evidenciu tržby. Podnikatelia musia používať registračnú pokladňu na všetkých predajných miestach.

Elektronická registračná pokladňa musí byť umiestnená tak, aby zákazník videl údaje na displeji pokladne.

Tip: prečítajte si, kto musí používať registračnú pokladňu od apríla 2015.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...