co-je-HORECA

Čo je HORECA?

Čo znamená skratka HORECA a akého sektoru podnikania sa týka?

HORECA je odvetvie hotelov, reštaurácií a stravovacích služieb – gastronómie.

Skratka HORECA pochádza z anglických slov HOtel – REstaurant – CAffe (hotely, reštaurácie, kaviarne).

Odvetvie HORECA zahŕňa:

  • hotely a motely (s alebo bez reštaurácie),
  • kempingy a iné krátkodobé formy ubytovania,
  • mládežnícke ubytovne a horské ubytovne,
  • auto kempingy, vrátane plôch pre obytné prívesy,
  • ďalšie ubytovacie zariadenia,
  • reštaurácie,
  • bary,
  • závodné jedálne a stravovacie zariadenia.

Odvetvie HORECA pozostáva najmä z reštaurácií a barov, ktoré tvoria až dve tretiny celého odvetvia (či už vo forme obratu alebo počtu zamestnancov).

Drvivú väčšinu firiem podnikajúcich v sektore HORECA tvoria malé firmy (s menej ako 9 zamestnancami) a len 0,1% zo všetkých HORECA firiem sú veľké firmy.

So skratkou HORECA sa stretnete najmä pri produktoch, ktoré sú určené pre tento sektor – teda vybavenie reštaurácií, kuchynské riady, čistiace prostriedky a pod.

Termín HORECA je používaný aj pri organizovaní rôznych konferencií a prednášok (na Slovensku napríklad konferencia HORECA manažment, ktorú organizuje TREND).

Sektoru HORECA sa venuje napríklad slovenský dvojmesačník HORECA magazine alebo ročenka TOP hotelierstvo.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo: