Čo je DIČ a IČ DPH a aký je v tom rozdiel

DIČ – daňové identifikačné číslo a IČ DPH – identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Čo to znamená a aký je medzi nimi rozdiel? Kde sa uvádzajú tieto čísla a ako si ich môžeme overiť?

DIČ

Skratka DIČ znamená daňové identifikačné číslo.

Keď začnete podnikať (či už ako fyzická osoba alebo právnická osoba), do 30 dní ste povinný zaregistrovať sa na daňovom úrade.

Daňový úrad vám na základe registrácie pridelí DIČ – daňové identifikačné číslo. Zároveň vám vydá potvrdenie o DIČ – tzv. Osvedčenie o registrácii.

IČO je 10-miestne identifikačné číslo, napríklad:

DIČ 2023348129

Podnikateľ musí svoje DIČ uvádzať na všetkých dokladoch, ktoré vydáva, a takisto pri úradnom styku s daňovým úradom.

Ak je podnikateľ zároveň aj platcom DPH, potom na dokladoch uvádza len svoje registračné číslo pre DPH (IČ DPH) a DIČ na dokladoch neuvádza.

Pripomíname, že fyzické osoby, ktoré nie sú registrované pre DPH, uvádzajú pri styku s daňovým úradom svoje rodné číslo.

Neexistuje žiadna oficiálna služba na overenie DIČ čísla, ani pre vyhľadanie DIČ čísla firiem či podnikateľov. Existujú služby súkromných spoločností, kde si môžete vyhľadať alebo overiť DIČ, napr. www.edata.sk/firmy/hladat/, pri ktorých ale nie je 100% záruka správnosti údajov.

IČ DPH

Skratka IČ DPH znamená identifikačné číslo pred daň z pridanej hodnoty.

Ak sa ako podnikateľ stanete platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH), či už dobrovoľne alebo vám táto povinnosť vyplynie zo zákona, potom vám daňový úrad pridelí identifikačné číslo pre registráciu pre daň – IČ DPH.

Zároveň vám daňový úrad vystaví aj Osvedčenie o registrácii pre daň.

IČ DPH vám musí daňový úrad prideliť najneskôr do 7 dní. Platiteľom DPH sa stávate dňom, ktorý je uvedený v osvedčení o registrácii pre daň.

IČ DPH je 10-miestne číslo, ktoré je zhodné s DIČ, no uvádza sa ešte s predponou (tzv. prefixom) štátu, v ktorom je podnikateľ zaregistrovaný. Teda v prípade Slovenska začína IČ DPH skratkou „SK“:

IČ DPH SK2023348129

Podnikatelia, ktorí majú pridelené svoje IČ DPH, uvádzajú toto číslo na všetkých svojich (daňových) dokladoch.

Platnosť IČ DPH si môžete overiť na stránke Finančného riaditeľstva SR.

Vyhľadať IČ DPH konkrétnej firmy podľa jej mena môžete na tejto stránke Finančného riaditeľstva SR.

Tip: Pozrite si, čo je DPH alebo ktoré tovary majú zníženú sadzbu DPH alebo ktoré služby sú úplne oslobodené od DPH.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...