brutto-netto-tara

Čo je brutto, netto a tara?

Čo znamenajú tieto označenia, aký je medzi nimi rozdiel a na čo to využijete v podnikaní.

Brutto

Brutto znamená „hrubý“, „celkový“. Napríklad brutto hmotnosť je celková hmotnosť, brutto príjem je hrubý príjem. Niekedy sa používa aj skratka btto. V angličtine sa používa aj označenie gross, napríklad gross weight je celková hmotnosť.

V prípade hmotnosti sa brutto používa označenie celkovej hmotnosti produktu vrátane obalu.

Netto

Opakom slova brutto je netto, teda „čistý“ alebo „bez obalu“. Napríklad „netto príjem“ je čistý príjem, „netto hmotnosť“ je hmotnosť bez obalu. Niekedy sa používa aj skratka ntto. V angličtine sa používa označenie net, napríklad net weight je čistá hmotnosť.

Tara

V súvislosti s termínmi brutto a netto sa často vyskytuje aj slovo tara – teda hmotnosť obalu alebo tzv. „pohotovostná hmotnosť“, v angličtine označovaná ako tare weight alebo unladen weight. Tara je napríklad hmotnosť prázdneho kontajneru alebo vozidla, prípadne krabice.

Rozdiel

Inými slovami, brutto = netto + tara. Teda napríklad tovar (netto) + jeho obal (tara) = celková hmotnosť tovaru s obalom.

Na čo je to dobré?

V podnikaní sa najčastejšie stretnete s týmito slovíčkami pri hmotnosti produktov, tovarov a podobne.

Tieto označenie je dobré poznať, ak napríklad dovážate alebo prepravujete tovar. Predstavte si, že chcete doviezť kontajner tovaru z Číny.

Ak dostanete od dodávateľa informáciu:

btto wt. 5t, tare wt. 1t, ntto wt. 4t

budete vedieť, že:

  • hmotnosť samotného kontajneru je 1 tona,
  • v kontajneri dokážate prepraviť  4 tony tovaru,
  • kontajner plne naložený tovarom bude mať hmotnosť 5 ton.

Iným príkladom môžu byť potraviny, najčastejšie rôzne potraviny v nálevoch. Napríklad na olivách s označením 500g (360g netto) to bude znamenať, že hoci je celková hmotnosť obsahu balenia 500g, čistá hmotnosť olív bude len 340g.

Net weight - netto hmotnosť - na obale potravín

Net weight – netto hmotnosť – na obale potravín

Ak vyrábate alebo predávate potraviny, musíte vedieť, že na obale potraviny sa musí uvádzať čisté množstvo potraviny, teda netto hmotnosť alebo objem. Dokonca pri potravinách ošetrených glazúrou (napríklad rybie filety na povrchu ošetrené vodou) je potrebné uviesť čistú hmotnosť bez glazúry. Čisté množstvo potraviny sa vyjadruje v litroch, centilitroch, mililitroch, kilogramoch alebo gramoch. Pri tekutých produktoch sa uvádza v objemových jednotkách, pri ostatných produktoch hmotnostných jednotkách. Ak je potravina v náleve, musí byť uvedená aj čistá hmotnosť potraviny po odkvapkaní. Zmrazená voda sa považuje za tekutý nálev.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...