Bezplatné semináre pre SZČO v apríli 2013

Bezplatné semináre pre živnostníkov a SZČO o sociálnom poistení po celom Slovensku. Pozrite si obsah seminárov a dátumy.

socialna-poistovnaVedeli ste, že Sociálna poisťovňa orgranizuje bezplatné semináre pre SZČO?

Sociálna poisťovňa v apríli 2013 vo viacerých mestách na Slovensku organizuje bezplatné odborné semináre pre živnostníkov a samostsatne zárobkovo činné osoby.

Napríklad v Bratislave sa 17.4. sa dozviete o právach a povinnostiach SZČO v sociánom poistení vzhľadom na zmeny v zákone o sociálnom poistení platné od 1. januára 2013.

Sociálna poisťovňa o seminári píše:

Seminár je určený SZČO, ako i účtovníčkam, ktoré vedú účtovníctvo SZČO. Veríme, že využijete túto jedinečnú príležitosť bezplatne získať informácie o Vašich povinnostiach v sociálnom poistení a nárokoch z neho.

Program:

  • Postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby
  • Hranica príjmov pre posúdenie vzniku, trvania a zániku povinného poistenia SZČO
  • Nový výpočet vymeriavacieho základu u SZČO, minimálny a maximálny vymeriavací základ SZČO
  • Prerušenie povinného poistenia SZČO a vylúčenie z povinnosti platiť poistné
  • Odvodové povinnosti, identifikácia úhrad, splatnosť poistného
  • SZČO a súbeh poistného
  • Nároky na dávky dôchodkového a nemocenského poistenia
  • Diskusia

Lektori: odborní zamestnanci Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava

Podrobnosti o tomto seminári a ako sa prihlásiť, nájdete na http://www.socpoist.sk/aktuality-bratislava–cut/48412s55114c?

Bezplatné semináre sa konajú aj v ďalších mestách po Slovensku, zoznam si pozrite na tejto stránke Sociálnej poisťovne (pozor, pre dátumy seminárov musíte kliknúť na link pri danom meste; dátumy, ktoré vidíte v zozname, sú len dátumy publikovanie informácie, nie dátumy seminárov).

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...