bezpecnost-detskeho-oblecenia

Bezpečnostné obmedzenia pri predaji detského oblečenia

Predávate detské oblečenie? Ak máte e-shop alebo kamennú predajňu s detským oblečením, potom by ste si mali dať pozor na špeciálne bezpečnostné pravidlá týkajúce sa šnúr na tomto oblečení.

Na detské oblečenie pre malé deti aj pre staršie deti a mládež sa vzťahujú isté podmienky na sťahovacie šnúry.

Nasledujúce bezpečnostné podmienky sa netýkajú len predajcov oblečenia, ale aj výrobcov a dodávateľov detského oblečenia, no i návrhárov oblečenia. A samozrejme sa to týka aj „handmade“ výrobcov detského oblečenia.

O oblečení pre deti hovorí slovenská technická norma STN EN 14682, ktorá určuje, kedy sťahovacie šnúry v detskom oblečení nepredstavujú riziko. Znenie noriem žiaľ nie je voľne prístupné na internete, môžete si ju len zakúpiť. Ak navrhujete alebo vyrábate oblečenie, zakúpenie normy odporúčame. Ak oblečenie len predávate, prečítajte asi aspoň nasledujúce informácie.

Čo je oblečenie pre deti?

Podľa tejto normy sa detským oblečením pre malé deti rozumie oblečenie, ktoré je určené pre deti od narodenia do veku 7 rokov, čo zahŕňa všetky deti do výšky 134cm vrátane.

Oblečením pre staršie deti je také oblečenie, ktoré je určené pre staršie deti a mládež vo veku od 7 rokov do 14 rokov, čo zahŕňa všetkých chlapcov s výškou nad 134 cm až do 182 cm a všetky dievčatá s výškou nad 134 cm až do 176 cm.

Aké obmedzenia platia na oblečenie pre deti?

  • Oblečenie pre malé deti nesmie mať sťahovacie alebo funkčné šnúry v oblasti hlavy, krku alebo hornej časti hrudníka, pretože predstavujú vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť malých detí z dôvodu rizika zaškrtenia.
  • Oblečenie pre staršie deti nesmie mať sťahovacie šnúry s voľnými koncami. Keď je otvor na odeve čo najviac roztvorený a odev je položený naplocho, nesmie u sťahovacích šnúr vyčnievať žiadna slučka. Keď je otvor na odeve čo najviac stiahnutý, t. j. na určitú veľkosť, musí obvod vyčnievajúcej slučky merať maximálne 15 cm. Ak sú použité pre prispôsobenie sťahovacích šnúr bez voľných koncov spony, musí byť spona upevnená k odevu.

Prečo vlastne?

Jedným z hlavných dôvodov pre tieto pravidlá je riziko zachytenia šnúr kapucní na príslušenstvo detských ihrísk, ako sú kĺzačky a podobne, ktoré v niektorých prípadoch vyústili až do úmrtí a ďalej riziko zachytenia šnúr v páse a z dolných okrajových častí oblečenia o pohybujúce sa vozidlá, ako sú dvere autobusov, lyžiarskych výťahov a bicyklov, čo spôsobilo viacero poranení alebo úmrtí, keď ich nositeľ bol vlečený pozdĺž nich alebo bol príslušným vozidlom prejdený.

Pokuty

Detské oblečenie, ktoré nespĺňa vyššie uvedené základné požiadavky na bezpečnosť šnúr, sa považuje za nebezpečný výrobok a nie je ho možné vyrábať ani predávať.

Ak Slovenská obchodná inšpekcia nájde vo vašej predajni alebo e-shope takýto výrobok, musíte ich stiahnuť z predaja a bude vám udelená pokuta, ktorej výšku môžete očakávať rádovo v stovkách eur.

Tip: pri predaji oblečenia nezabudnite na správne označenie o materiálovom zložení a o spôsobe údržby.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...