ambulantny-predaj-pri-ceste

Ambulantný predaj pri cestách mimo obce

Často sa nás čitatelia pýtajú ako môžu získať povolenie na predaj pri ceste. Odpoveď je jednoduchá – takéto povolenie nie je možné získať, pretože predaj pri cestách mimo obce je na Slovensku zakázaný.

Zákaz predaja pri cestách nariaďuje Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 178/1998:

Ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo obce sa zakazuje.

Pokuta za porušenie tohto zákazu je pomerne vysoká – až do 17.000 EUR.

Dodržiavanie zákazu kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia, Štátna veterinárna a potravinová správa a obce.

Zákaz sa samozrejme nevzťahuje len predaj pri ceste alebo diaľnici, ale aj na predaj na odstavných plochách pri ceste či na diaľnici.

Zákaz platí nielen pre podnikateľov, ale aj ľudí, ktorí by na takýchto miestach chceli predávať svoje hospodárske prebytky.

Pripomíname, že hoci je predaj v obci pri ceste možný, predajca na takýto predaj potrebuje povolenie od obce. Bez povolenia je predaj aj v obci zakázaný a hrozí za neho pokuta v rovnakej výške – teda do 17.000 EUR.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...