alkoholicke-napoje-s-ladom

Alkoholické nápoje nepodávajte s ľadom spolu v jednom pohári

Ak zákazníkom v bare či reštaurácii donesiete nápoj s ľadom spolu v jednom pohári, môžete dostať pokutu. Prečítajte si, prečo.

Pred časom sme priniesli informáciu o kurióznej pokute za plátok citrónu v alkoholickom nápoji. Podobná situácia nastáva aj pri nápojoch podávaných spolu s ľadom.

Návštevník kaviarne si objednal pohárik whisky. Obsluha priniesla zákazníkovi nápoj spolu s dvoma kockami ľadu. Problém bol v tom, že kocky ľadu sa nachádzali v poháriku spolu s whisky.

Zákazník bol v skutočnosti inšpektorom SOI. Prevádzkovateľ kaviarne dostal za whisky s ľadom pokutu vo výške 200€. Porušil totiž povinnosť umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o miere predávaných výrobkov.

Podľa SOI podnikateľ nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho, a to umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť miery u predávaného výrobku, ku ktorému došlo tým, že spotrebiteľ (inšpektor) nemal možnosť prekontrolovať si správnosť účtovanej miery/objemu nápoja 1 x 0,04 l Balantines 40 % á 2,00 €/0,04 l zakúpeného v kontrolnom nákupe z dôvodu, že predávajúci podal alkoholický nápoj spolu s dvoma kockami ľadu v jednom pohári, čím inšpektorom neumožnil prekontrolovať správnosť miery u podávaného alkoholu.

Podnikateľ sa voči uloženej pokute odvolal, ale neuspel a v odvolacom konaní inšpektorát SOI pokutu potvrdil. SOI sa vyjadrila nasledovne:

Pri určení výšky postihu bolo prihliadnuté na charakter porušenej povinnosti spočívajúcej v podaní alkoholického nápoja spolu s ľadom, keď bolo spotrebiteľovi znemožnené prekontrolovať si správnosť údajov o miere predávaného výrobku. Uvedené konanie vedie k bezdôvodnému obohateniu účastníka konania ako predávajúceho na úkor spotrebiteľa. Informácia o deklarovanej miere patrí medzi základné povinnosti predávajúceho, ktoré musí vždy dodržať, vzhľadom na to, že nedodržanie povinnosti môže mať pre spotrebiteľa ekonomické dôsledky a zároveň v prípade vzniku rozdielu v deklarovanej miere oproti skutočnej miere nápojov, môže byť taktiež znemožnené uplatnenie prípadnej reklamácie zo strany spotrebiteľa. V danom prípade došlo k riziku ujmy na majetku spotrebiteľa prípadným nedodržaním deklarovanej miery u predmetného výrobku, a teda k ohrozeniu práv na ochranu jeho ekonomických záujmov.*

Ak teda vo vašej kaviarni, bare či reštaurácii ponúkate k nápojom aj ľad, zákazníkovi ho podávajte vždy oddelene od samotného nápoja. Vyhnete sa tak zbytočnej pokute.

* Rozhodnutie SOI č.  SK/0144/99/2018

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...