obal-jedlo-poplatok

Aktualizácia: Účtovanie poplatku za obaly na jedlo

Upresnenie k účtovaniu poplatkov za obaly na jedlo.

Koncom roka 2017 sme zverejnili článok o tom, ako Slovenská obchodná inšpekcia udeľuje pokuty reštuaráciam, pizzeriám, donáškovým službách či cukrárňam za to, že zákazníkom účtujú poplatky za obaly na jedlo.

Náš článok vyvolal diskusie medzi podnikateľmi prevádzkujúcimi gastro zariadenia (len na Facebooku mal článok vyše 19 tisíc zdieľaní) a mnohí podnikatelia sa obrátili na SOI s otázkami ohľadom zákazu účtovania takýchto poplatkov. SOI vydala stanovisko, ktoré však bolo v nesúlade s mnohými predtým udelenými pokutami (pôvodné stanovisko SOI nájdete v našom článku).

Slovenská obchodná inšpekcia teraz prichádza s novým upresňujúcim vysvetľením, kedy si predávajúci môže účtovať poplatok za jedlo a kedy musí poskytnúť obal na jedlo bezplatne.

Zákaz účtovania poplatkov za obaly na jedlo vychádza zo Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 250/2007, ktorý hovorí:

Predávajúci je povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku. Pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci.

Ako je to podľa SOI

Či predávajúci môže účtovať poplatok za obal na jedlo závisí podľa SOI najmä od toho, či umožňujete v prevádzke konzumáciu jedla alebo či ide o tzv. pultový predaj alebo donáškovú službu.

  • Ak predávajúci ponúka konzumáciu jedla iba priamo na mieste (reštaurácia, pizzéria, bufet, gastro zariadenie v nákupnom centre a pod.) a zákazník sa rozhodne, že si nedojedené jedlo chce vziať so sebou, predávajúci môže naúčtovať poplatok za gastro obal.
  • Ak predávajúci ponúka konzumáciu jedla na mieste a zároveň ponúka aj možnosť vziať si jedlo so sebou (zabalenie menu, zabalenie pizze), predávajúci tiež môže účtovať poplatok za obal na jedlo.

Podmienkou na to, aby si predávajúci mohol účtovať poplatok je, aby bol zákazník vopred informovaný o cene obalu (v cenníku alebo v jedálnom lístku).

  • Ak ide o pultový predaj (bufety, cukrárne, predaj zmrzliny, stánky s rýchlym občerstvením, zmrzlinárne, bagetérie), predávajúci musí poskytnúť obal na jedlo (zákusky, 1 kúsok pizze, hot-dog, langoše, pirôžky) bezodplatne, teda si nemôže účtovať poplatok obal.
  • V prípade donáškovej služby (rozvoz pizze, denného menu, dovoz zákuskov) predávajúci poskytuje obal na jedlo takisto bezodplatne, teda si nemôže účtovať poplatok za obal na jedlo (oball na pizzu, polystyrénový obal na menu a pod.).

Celé stanovisko Slovenskej obchodnej inšpekcie nájdete na ich webe v článku Účtovanie obalov (potraviny, hotové pokrmy).

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...