Ako získať príspevok na podnikanie v roku 2013

Podrobné informácie o možnostiach získania príspevku na podnikanie pre rok 2013. Kto môže získať príspevok na podnikanie, na aké činnosti sa príspevok neposkytuje, aká je výška príspevku, podrobný postup pre získanie príspevku, žiadosti pre získanie príspevku na podnikanie.

Prejdite prosím na aktuálny článok Ako získať príspevok na podnikanie v roku 2015.

Ak ste evidovaní na úrade práce aspoň tri mesiace, môžete získať príspevok na podnikanie. Príspevok na podnikanie (presnejšie príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť) môžete získať od vášho úradu práce. Od 1. mája 2013 platia nové podmienky. Čítajte ďalej.

Podmienky pre žiadosť o príspevok na podnikanie

O príspevok musíte požiadať písomne v mieste, kde budete podnikať. Žiadosť sa predkladá na príslušnom úrade práce. Môžete tiež absolvovať prípravu na začatie vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti (nie je to však podmienkou) a musíte úradu predložiť podnikateľský zámer spolu s predpokladanými nákladmi na začatie podnikania. Prečítajte si, čo musí podnikateľský zámer obsahovať a stiahnite si vzor.

O príspevok môžete žiadať vtedy, ak ste najmenej tri mesiace evidovaný na úrade práce.

Prípravu na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti vám zabezpečí úrad práce. Úrad vám takisto môže zabezpečiť aj prípravu podnikateľského zámeru. O podnikateľskom zámere (biznis pláne) sa viac dočítate v našom článku Potrebujem biznis plán?

V prípade úspešnej žiadosti o príspevok, úrad práce s vami uzatvorí dohodu o poskytnutí príspevku. V tejto dohode sa okrem iného zaväzujete,  že začnete vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť a že ju budete vykonávať nepretržite najmenej tri roky v súlade s predloženou žiadosťou, podnikateľským zámerom a jeho kalkuláciou nákladov.

Nárok na príspevok nie je automatický – to znamená, že ak aj splníte všetky stanovené podmienky, nie je zaručené, že príspevok naozaj dostanete.

V akej výške môžem získať príspevok na podnikanie?

Výška príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť  závisí od miery nezamestnanosti v kraji, kde chcete podnikať, a miery nezamestnanosti.

Napríklad v bratislavskom kraji príspevok až do výšky 2643,10 EUR, v okresoch s vyššou nezamestnanosťou ako je celoslovenský priemer môžete získať 4228,96 EUR. V okresoch, kde je miera nezamestnanosti nižšia ako celoslovenský priemer, môžete dostať 3171,72 EUR.

Čo sa týka výšky príspevku, nie je podstatné, kde bývate, ale kde budete podnikať. Výška príspevku sa teda odvíja od miesta, kde budete žiadať o tento príspevok, teda v mieste budúceho podnikania.

Ako mi bude vyplatený príspevok?

Ak vám príspevok na podnikanie schvália, bude vám vyplatený v dvoch častiach:

 • prvú časť dostanete vo výške 60% do 30 dní od podpísania dohody,
 • druhú časť dostanete vo výške 40% po roku prevádzkovania živnosti.

Na čo je možné použiť príspevok na podnikanie?

Príspevok vám úrad poskytne na úhradu nákladov súvisiacich s podnikaním, ktoré ste uviedli v podnikateľskom zámere. Príspevok musí byť použitý v období od podpísania dohody do ukončenia záväzku na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (teda do 3 rokov).

Použitie príspevku musí byť preukázateľné a účtovne evidované počas obdobia desiatich rokov od ukončenia záväzku vykonávať vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť.

Môžem príspevok na podnikanie získať viackrát?

Príspevok na rovnakú činnosť môžete získať po uplynutí piatich rokov od poskytnutia predchádzajúceho príspevku.

Aký je postup pre získanie príspevku na podnikanie?

1. Na úrade práce, v mieste kde chcete podnikať, môžete požiadať o absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatne zárobkovej činnosti. (Tlačivo žiadosti nájdete na konci článku). Absolvovanie prípravy nie je povinné.

2. Po prípadnom absolvovaní prípravy podáte na úrade práce žiadosť o poskytnutie príspevku. K žiadosti je potrebné priložiť tieto prílohy:

 • Podnikateľský zámer s kalkuláciou predpokladaných nákladov na samostatnú zárobkovú činnosť.
 • Kópiu oprávnenia na vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti.
 • Hodnovernú kópiu zmluvy o prenájme nebytových priestorov na podnikanie, resp. hodnoverný list vlastníctva.

Tlačivo žiadosti nájdete na konci článku.

3. Vašu žiadosť posúdi komisia. Po úspešnom schválení budete vyzvaný k podpísaniu dohody. Dohoda obsahuje:

 • osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
 • vykonávanú samostatnú zárobkovú činnosť podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
 • dátum začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
 • výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady,
 • podmienky poskytnutia príspevku,
 • spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
 • podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
 • záväzok uchádzača o zamestnanie, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
 • ďalšie dohodnuté náležitosti.

Koľko trvá vybavenie žiadosti?

Celý proces trvá v priemere okolo 2 mesiacov. Prvú časť príspevku dostanete do ďalších 30 dní a druhú časť po roku (viď info vyššie).

Čo ak skončím so živnosťou skôr než za tri roky?

Ak skončíte s podnikaním pred uplynutím 3 rokov, ste povinný vrátiť pomernú časť príspevku pripadajúcu na čas, po ktorý sa neprevádzkovala alebo nevykonávala samostatná zárobková činnosť a do evidencie uchádzačov o zamestnanie môžete byť zaradený odo dňa nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania SZČO.

Vrátenie príspevku sa nepožaduje, ak sa prevádzkovanie alebo vykonávanie SZČO skončilo z dôvodu úmrtia alebo zo zdravotných dôvodov.

Občan, ktorý skončil prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti pred uplynutím dvoch rokov zo zdravotných dôvodov, môže byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení prevádzkovania alebo vykonávania SZČO.

Kto sa považuje sa SZČO pre získanie príspevku na podnikanie?

Pre získanie príspevku sa za samostnatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) považuje fyzická osoba, ktorá:

 • vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách a je zapísaná do príslušnej evidencie,
 • prevádzkuje alebo vykonáva živnosť,
 • vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. advokáti, veterinárni lekári a pod.),
 • je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti,komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným,
 • vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva dočasné zamestnávanie,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva podporované zamestnávanie.

Na aké podnikateľské činnosti sa príspevok neposkytuje?

Príspevok nie je možné poskytnuť na podnikanie súvisiace s nasledujúcimi činnosťami:

 • odvetvia rybolovu a akvakultúry,
 • v oblasti spracovania a odbytu poľnohospodárskych výrobkov
 • v uhoľnom odvetví,
 • v oblasti cestnej nákladnej dopravy vykonávanej v prenájme alebo za úhradu na nákup motorových vozidiel,
 • pre činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov,
 • činnosti podmienené uprednostňovaním používania domácich tovarov pred dovezenými.

Kde nájdem potrebné žiadosti?

Potrebné žiadosti a dokumenty vám poskytne váš úrad práce alebo si ich môžete stiahnuť z našej stránky:

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...

33 komentárov

 1. Jana píše:

  Dobrý deň,mám dotaz,či môžem požiadať o peňažný príspevok na podnikanie/otvorenie potravin a zmiešaný tovar v našej obci/i keď som zamestnaná,Či môžem i za takých okolností podnikať a požiadať o príspevok.
  Ďakujem.

 2. Olga píše:

  Dobry den ,chcela by som sa spytat ,som zamestnana a chcela by som zacat podnikat – otvorit si butik s oblecenim ,mam narok na daky prispevok od statu na zaciatok podnikania ,ako napr.zariadenie obchodu ,nakup tovaru…? vsade sa pise ze prispevok sa dava len nezamestnanym a vedenym na urade prace aspon 3 mesiace ,ja ked som momentalne zamestnana narok nemam ? dakujem za odpoved

 3. Zuzanka píše:

  Dobrý deň
  Chcem sa informovať či môžem dostať príspevok keď chcem sa stať živnostníčkou ktorá bude prepravovať zásielky /balíky/ cez 1 firmu. Potrebovala by som si kúpiť auto. Mám aj vtedy nárok na príspevok aj v tomto prípade? Ďakujem

 4. Slávka píše:

  Táto veta „vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. advokáti, veterinárni lekári a pod.),“ nie je od 1.5.2013 pravdivá. Príspevok možno získať len na živnosť podľa živnostenského zákona.

 5. Bebő píše:

  Dobry den.
  Chcem iba podotknut ze prispevky ktoré su uvedené sú uz neplatné na dotaciu zacinajúcich podnikatelov.Od 1,5,2013
  vyisla nova novelizacia zákona a dotacie boly znizené skoro na polovicu.

 6. Marek píše:

  Ospravedlnujem sa za nepresnosti v sumach a zneni.
  Znenie je „celkova cena prace vypocitana z priemernej mzdy I. a III.“ stvrtroku. To slovo „celkova“ spravi rozdiel
  Bratislava tj 2643.
  region s vysokou nezamestnanostou cez 4000

 7. Marek píše:

  V clanku su nepresnosti:
  Od 1.5. sa prispevok neposkytuje na zalozenie s.r.o ale iba zivnosti alebo na nejake polnohospodarske veci.
  Vyska prispevku je
  a)Bratislava – 2.5 nasobok priemernej mzdy v SR za 1. a 3. stvrtrok tj 1950EUR (suma nie je presna)
  b)region s nizsou nezamestnanostou ako celoslovensky priemer – 3 nasobok tj.
  c)region s nizsou nezamestnanostou ako celoslovensky priemer – 4 nasobok tj.

 8. gejza píše:

  Dobry den.je mozne nekaj poziadat o statny prispevok na podnikanie ak som zamestnany na TPP,ale chcel by som zacat podnikat v oblasti pohostinstva?
  Dakujem za Vase rady a pekny den prajem

 9. miroslav píše:

  dobry den chcem sa opytat ci mam narok na prispevok ked chcem otvorit kebab

 10. Mirka píše:

  Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať či je možné dostať príspevok aj na
  44
  24.3
  Sprostredkovanie poskytovania úverov
  alebo pôžičiek z peňažných zdrojov
  získaný
  ch výlučne bez verejnej výzvy a bez
  verejnej ponuky majetkových hodnôt. Na úrade mi povedali, že sa to nedá. Vraj sa dá len na tie činnosti, ktoré sú na živnosť. Ale aj toto je na živnostenský list, tak neviem

 11. Lucia píše:

  Dobrý večer. Prosim chcela by osm vediet ci si mozem po odovzdani ziadosti hned otvorit zivnost a uz len čakat na dotaciu a skusky a obhajobu alebo otvorit zivnost si mozem az uplne po ziskani dotacie? dakujem

 12. Michaela píše:

  Dobrý deň, keby ste mali zhodnotiť tento príspevok. Je užitočný pre ľudí , prináša im prínos, napĺňa očakávania uchádzačov o príspevok ?? Čo si myslíte je viacej nespokojných ľudí s týmto príspevkom alebo viacej tých pre ktorých bol takým pomocným mostíkom??
  Je využívanie podľa Vás efektívne??

 13. Patrik Kuna píše:

  aká je to pomoc keď manželka sa márne snaží a splna všetky podmienky od januára 2013 no napriek tomu do dnešného dňa nevie ani pani Zicháčková z uradu v novom meste nad váhom kedy jej pridelia tú užasnú podporu na podnikanie od začiatku januara do konca februara musela čakať na dvojdnove školenie,na začiatku aprila doniesla všetky podklady s podnikatelskym planom a pani Zicháčková jej povedala že citujem už sa nedá nič robiť treba počkať do mája na nové zmeny ,no je tu máj a uradníčka ani nevie čo vlasne máme priniesť na ten úžasný úrad ,asi sa im na to ……

 14. Ak ste predtým boli evidovaný na úrade práce aspoň tri mesiace, tak áno.

 15. mariam píše:

  mal som zivnost od roku 2005. marci 2013 som ju prerusil ,chcem ju zrusit ale opatovne zalozit novu na tu istu činnost t.j oprava ,udrzba ,montaz el. zariadeni.

  za svoju dlzku podnikania od r.2005 som nepoziadal o prispevok na podnikanie , mam nan narok pri opatovnom
  založeni živnosti v aprili tohto roku

 16. DAniel píše:

  nikomu z vlastnej skusenosti neodporucam tento prispevok, nakolko dnesna doba nezarucuje schopnost udrzat si po dobu az 3 rokov funkcny biznis, kedze po roku podnikania Vam mila vlada SR da platit take odvody, ze sa z nich…
  preto aj dnes podnikatelia umieraju a ak sa chcete vyhnut vysokym odvodom, odporucam zalozit si s.r.o, kde sa plati mesacne statu zlomok eur oproti stovkam do zdravotnej a socialnej

 17. lukas píše:

  dobri den chcel bi som sa spitat ze ci bi som nemohol poziadat o penazni prispevok na podnikanie lebo bi som chcel zacat so samotnov zarobkovov cinostov popri zamestnani ci bi som mohol poziadat o prispevok za odpoved vopred dakujem

 18. Pavol Hulín píše:

  Dobrý deň.Môžem príspevok na podnikanie použiť na elektrickú prípojku do mojej dielne? Existuje nejaký predpis na čo sa môže a nemôže príspevok použiť?Kde by som ho našiel? Ďakujem

 19. Živnostník píše:

  Pekný deň všetkým,

  nevšimli ste si že sa tu pýtate úplne zbytočne? Na vaše otázky vám tu sotva niekto odpovie – musíte si pomôcť sami. Začať naostro podnikať z mála alebo z nejakého milodaru od úradu práce je nezmysel. Začnite podnikať pekne pomaličky popri zamestnaní. Akékoľvek finančné problémy v podnikaní uhráte zo svojej výplaty. Ak budete pracovať efektívne a zvládnete marketing môže prísť po roku alebo dvoch momente keď budete mať z podnikania dostatočné príjmy a rezervy aby ste mohli dať v práci výpoveď a zozbehnúť podnikanie naplno. Základom je udržať nízke výdavky – zadajte do Google frázu „firemný web zdarma“ a nájdete návody ako si jednoducho vytvoriť modernú webstránku s hostingom zdarma od Google stačí kúpiť doménu a máte firemný web za cca 10 eur ročne.

  Ak ste dnes odkázaní na sociálku resp. príspevok na podnikanie od úradu práce zrejme ste vo vašom živote niekde robili chybu – musíte si pravidelne tvoriť finančnú rezervu, každý mesiac musí niečo ísť bokom. Viem že je to ťažké poznám ľudí ktorí sotva zarobia 400 eur čistého a platia si za byt. Ale ak sa nepokúsime SAMI si pomôcť, vytvárať rezervu, rozbehnúť podnikanie popri zamestnaní, a napokon sa odnikaním uživiť alebo dokonca zbohatnúť – nikto to za vás nespraví a sotva vám niekto pomôže.

  Prajem Vám mnoho úspechov

  N.R.

 20. Dodo píše:

  Pekny den prajem
  Ak splnam vsetky podmienky(3mesiace na urade,podnikatelsky plan)a chcem si na zivnost otvorit bar,preco nemam narok na prispevok???ako mam zacat podnikat ked som dlhodobo na urade prace a nemam z coho zacat???je to pravda alebo na urade prace mi podali nepravdive informacie???

  Ďakujem vopred

 21. Stefan píše:

  Dobry den mal by som taku otasku som zapisany na samozarobkovu cinnost a chcem autopozicovnu a dostal by som nato príspevok dakujem

 22. slauka píše:

  dobry den,je potrebne byt vyuceny v odbore pri predaji nabytku a prislusenstva?a do akej kategorie patri v zivnosti?dakujem

 23. Gabika píše:

  Dobry den,

  je nevyhnutna podmienka pre ziskanie prispevku byt aspon 3 mesiace na urade prace? Ja som na materskej a prispevok by mi neskutocne pomohol. Ci mam smolu?
  Dakujem.

 24. Tomáš píše:

  Dobrý deň, chcel by som podnikat v cukrárstve chcem si otvorit zivnost no naklady na tento zamer by strasne moc financne vychadzali z dôvodu ze nemam priestori preto sa chcem spytat ci sa da vybavit aj väcsi prispevok

 25. Pavol Zochar píše:

  Dobry den prosim vas chcem sa informovat, ked si chcem otvorit vlastny bar, zalozit si zivnost,
  1. musim byt vyuceny v obore v ktorom chcem podnikat?? je to podmienka alebo nie..
  2. kolko penazi potrebujem mat na otvorenie baru, pokial mam vlastny priestor, uz zariadeny co sa tyka sedaciek, baroveho pultu, bar.stoliciek..a kompletne celeho interieru?
  3. a posledna otazka. Kolko asi vychadzaju poplatky mesacne za prevadzkovanie baru, a naklady stym spojene..aspon priblizne.
  Za info vam vopred velmi pekne dakujem.
  S pozdravom p. Zochar.

 26. Aneta píše:

  Ak som už živnostníčka tak môžem aj ja požiadať o príspevok?

 27. daniela píše:

  dobry den, co v pripade ak po ziskani prispevku pojde zena,napriklad po roku na matersku?

 28. marek píše:

  Dobrý den mam takú otázku chcel by som podnikať vo sfére služby pre verejnosť chcel by som podnikať ako taxi služba na co sa da použit peniaze

 29. stanka píše:

  dostanem prispevok ak mam pozastavenu živnost alebo ju musim zrušit a znovu otvorit

 30. Myslím, že by nemal byť žiaden problém s využitím príspevku na online podnikanie (ak nepôjde o erotické stránky alebo online kasíno :).

 31. eleonora píše:

  Od marca po 21 oktober trvalo vybavit prispevok SZC!Vtedy totizsom podpisala dohodu,do 30dni mi mali dat na ucet peniaze podla dohody.Uz preslo 41 dni peniaze nikde!vraj nastali komplikacie.na buduci tyzden musim zaplatit prve odvody z manzelovho dochodku a este vsetky tie vydavky ked zratam tak mi nepomohli ale dostali ma do zufalej situacie!!Taka je to pomoc.

 32. ivana gestingerova píše:

  dobry den,je mozne pouzit tento prispvok aj na on line podnikanie?
  dakujem i.g.

 33. jozef píše:

  po ziskani prispevku sa mozem zamestnat na tpp?prevadzkval by som zivnost, ale aj pracoval