Pravidlá súťaží na Facebooku

Ako usporiadať súťaž na Facebooku (pravidlá a tipy)

Aké sú pravidlá súťaží na Facebooku? Ako ich správne organizovať? Čo môžete od fanúšikov vyžadovať a čo nie? Prečítajte si, ak správne urobiť súťaž na FB.

Ešte pred pár rokmi platili na Facebooku pomerne prísne pravidlá pre organizovanie súťaží, ktoré Facebook nedávno zmiernil, no stále je potrebné dodržiavať niektoré zásady.

Aké sú teda podmienky pre vyhlásenie súťaže na vašej Facebookovej stránke?

 1. Nesmiete fanúšikov vyzývať, aby príspevok zdieľali.
 2. Nesmiete žiadať fanúšikov, aby v príspevku či na fotke označovali svojich priateľov.
 3.  „Páči sa mi“ môžete využiť ako hlasovací mechanizmus – napríklad ak bude súťaž spočívať vo verejnom vybratí najkrajšej fotky, môžete výhernú fotografiu vybrať na základe najväčšieho počtu označení „páči sa mi“.

Čo môžete

Na to, aby sa do súťaže fanúšikovia zapojili, môžete od nich žiadať, aby:

 • príspevok „lajkli“ (označili „páči sa mi“),
 • komentovali príspevok,
 • pridali príspevok na vašu stránku,
 • lajkovali príspevky (alebo fotky) o ktorých sa hlasuje,
 • poslali vám správu cez FB,

Čo nemôžete

Naoapak, od fanúšikov nemôžete žiadať, aby pre účasť v súťaži:

 • zdieľali vašu FB stránku,
 • „lajkli“ vašu FB stránku,
 • „lajkli“ inú FB stránku,
 • označili sa (alebo iných) v príspevku či fotografii
 • zdieľali príspevok na nástenke ich priateľov.

Súťaž nemôžete robiť na osobnom profile, musí to byť firemný profil, teda fanúšikovská stránka vašej firmy či produktu.

Dôležité je teda vedieť, že od fanúšikov nesmiete vyžadovať žiadnu inú aktivitu okrem komentára k príspevku (či fotografii) alebo lajkovania samotného príspevku či fotografie.

Vaše pravidlá súťaže

Mali by ste uverejniť aj pravidlá súťaže (je to povinné podľa zákona 22/2004, prečítajte si podrobnosti) a v nich je dôležité uviesť, že  súťaž „nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah“. Tieto pravidlá by ste mali uverejniť na svojich webstránkach a zo samotnej súťaže na Facebooku potom na pravidlá len odkazovať.

Musíte uviesť aj prípadné obmedzenia, napríklad ak výhru budete odosielať len v rámci SR alebo sa súťaže môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov, musíte to uviesť.

Vyhlásenie víťaza

Nezabudnite, že pri vyhlásení súťaže nemôžete v príspevku či na fotke označiť výhercu, môžete len uviesť jeho meno.

Ukážka správnej súťaže na FB

Obchod so zdravými potravinami Bioland.sk robieva pravidelne súťaže, v ktorých si súťažiaci môžu sami zvoliť výhru:

Súťaž obchodu Bioland na Facebooku

Súťaž obchodu Bioland na Facebooku

Všimnite si, že v súťaži nepodmieňujú účasť ani lajkovaním, ani zdieľaním. Stačí len komentovať príspevok a vybrať si výhru. Správne nastavená súťaž, ako táto, sa totiž šíri sama a ľudia ju zdieľajú na svojich nástenkách úplne dobrovoľne a z vlastnej iniciatívy (dosah tejto konkrétnej súťaže bol vyše 21.000 ľudí, vyše 300 dobrovoľných „páči sa mi“, 254 dobrovoľných zdieľaní a takmer 600 komentárov).

Čo ak poruším pravidlá?

Aj keď sa Facebook priveľmi slovenskými firmami a súťažami na ich stránkach veľmi nezaoberá, stačí ak by vašu súťaž náhlásilo dostatočné množstvo nespokojných ľudí. V tom lepšom prípade vám hrozí odstránenie príspevku so samotnou súťažou, v horšom prípade zablokovanie alebo úplne zrušenie vášho firemného profilu.

Preto odporúčame radšej neriskovať sa dodržiavať pravidlá pre organizovanie súťaží na FB. Napokon, pri registrácii na Facebooku ste sa zaviazali dodržiavať všetky pravidlá, ktoré si Facebook určí.

Správne zorganizovaná súťaž vám prinesie spokojných zákazníkov, súťaž v rozpore s pravidlami vám ich môže naopak ubrať.

Nezabudnite na povinnosti podľa slovenskej legislatívy

Ak robíte súťaž na Facebooku, máte aj ďalšie povinnosti podľa našich zákonov. Jednak musíte zverejniť pravidlá súťaže – tzv. štatút súťaže a tiež musíte mať registráciu na Úrade pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Prečítajte si podrobnosti o pravidlách súťaže a registrácii na ÚOOÚ.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...