Pravidlá súťaží na Facebooku

Ako usporiadať súťaž na Facebooku (pravidlá a tipy)

Aké sú pravidlá súťaží na Facebooku? Ako ich správne organizovať? Čo môžete od fanúšikov vyžadovať a čo nie? Prečítajte si, ak správne urobiť súťaž na FB.

Ešte pred pár rokmi platili na Facebooku pomerne prísne pravidlá pre organizovanie súťaží, ktoré Facebook postupne zmierňuje. No stále je potrebné dodržiavať niektoré zásady.

Aké sú teda podmienky pre vyhlásenie súťaže na vašej Facebookovej stránke?

 1. Nesmiete fanúšikov vyzývať, aby príspevok zdieľali.
 2. Nesmiete žiadať fanúšikov, aby v príspevku či na fotke označovali svojich priateľov.
 3.  „Páči sa mi“ môžete využiť ako hlasovací mechanizmus – napríklad ak bude súťaž spočívať vo verejnom vybratí najkrajšej fotky, môžete výhernú fotografiu vybrať na základe najväčšieho počtu označení „páči sa mi“.
 4. Musíte zverejniť pravidlá súťaže.
 5. Musíte zverejniť povinné vyhlásenie o tom, že Facebook nemá nič spoločné s vašou súťažou.
 6. Musíte získať súhlas od súťažiacich, že spoločnosť Facebook voči nim nemá žiadne záväzky.

Čo môžete

Na to, aby sa do súťaže fanúšikovia zapojili, môžete od nich žiadať, aby:

 • príspevok „lajkli“ (označili „páči sa mi“),
 • komentovali príspevok,
 • pridali príspevok na vašu stránku,
 • lajkovali príspevky (alebo fotky) o ktorých sa hlasuje,
 • poslali vám správu cez FB.

Čo nemôžete

Naoapak, od fanúšikov nemôžete žiadať, aby pre účasť v súťaži:

 • zdieľali vašu FB stránku,
 • označili seba alebo priateľov v príspevku či fotografii,
 • zdieľali príspevok na nástenke ich priateľov.

Teda nemôžete vyzývať ľudí štýlom „zdieľaj a vyhraj“, „daj like a zdieľaj“, „zdieľaj a komentuj“ a pod.

Súťaž nemôžete robiť na osobnom profile, musí to byť firemný profil, teda fanúšikovská stránka vašej firmy či produktu.

Dôležité je teda vedieť, že od fanúšikov nesmiete vyžadovať žiadnu inú aktivitu okrem komentára k príspevku (či fotografii) alebo lajkovania.

Vaše pravidlá súťaže

Mali by ste uverejniť aj pravidlá súťaže (vyžaduje to jednak Facebook, no zároveň je to povinné podľa zákona 22/2004, prečítajte si podrobnosti) a v nich je dôležité uviesť, že  súťaž „nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah“.

V pravidlách by ste mali mať uvedené aj to, že účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje, že „Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky“.

Musíte uviesť aj prípadné obmedzenia, napríklad ak výhru budete odosielať len v rámci SR alebo sa súťaže môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov, musíte to uviesť.

Pravidlá je ideálne zverejniť na vlastnom webe či e-shope a nedávať ich do samotného súťažného príspevku (aj tak pravidlá bude čítať málokto). Mimochodom, donedávna Facebook vyslovene požadoval, aby pravidlá boli uverejnené mimo Facebook (v najnovšej verzii pravidiel – apríl 2017 – už táto požiadavka nie je).

Prečítajte si viacej o pravidlách súťaže (tzv. štatút súťaže) v článku Organizujete súťaž na FB alebo v e-shope? Nezabudnite zverejniť pravidlá!

Vyhlásenie víťaza

Nezabudnite, že pri vyhlásení súťaže nemôžete v príspevku či na fotke označiť výhercu, môžete len uviesť jeho meno.

Ukážka správnej súťaže na FB

Obchod so zdravými potravinami Bioland.sk robieva pravidelne súťaže, v ktorých si súťažiaci môžu sami zvoliť výhru:

Súťaž obchodu Bioland na Facebooku

Súťaž obchodu Bioland na Facebooku

Všimnite si, že v súťaži nepodmieňujú účasť ani lajkovaním, ani zdieľaním. Stačí len komentovať príspevok a vybrať si výhru. Správne nastavená súťaž, ako táto, sa totiž šíri sama a ľudia ju zdieľajú na svojich nástenkách úplne dobrovoľne a z vlastnej iniciatívy (dosah tejto konkrétnej súťaže bol vyše 21.000 ľudí, vyše 300 dobrovoľných „páči sa mi“, 254 dobrovoľných zdieľaní a takmer 600 komentárov).

Čo ak poruším pravidlá?

Aj keď sa Facebook priveľmi slovenskými firmami a súťažami na ich stránkach veľmi nezaoberá, stačí ak by vašu súťaž náhlásilo dostatočné množstvo nespokojných ľudí. V tom lepšom prípade vám hrozí odstránenie príspevku so samotnou súťažou, v horšom prípade zablokovanie alebo úplne zrušenie vášho firemného profilu.

Preto odporúčame radšej neriskovať, a dodržiavať pravidlá pre organizovanie súťaží na FB. Napokon, pri registrácii na Facebooku ste sa zaviazali dodržiavať všetky pravidlá, ktoré si Facebook určí.

Ak neuverejníte k súťaži pravidlá, Facebook to možno prehliadne, ale na túto povinnosť dohliada aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá vám za chýbajúce pravidlá môže udeliť pokutu (a už sa tak aj stalo).

Správne zorganizovaná súťaž vám prinesie spokojných zákazníkov, súťaž v rozpore s pravidlami vám ich môže naopak ubrať.

Nezabudnite na povinnosti podľa slovenskej legislatívy

Ak robíte súťaž na Facebooku, máte aj ďalšie povinnosti podľa našich zákonov. Jednak musíte zverejniť pravidlá súťaže – tzv. štatút súťaže a tiež musíte mať registráciu na Úrade pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Prečítajte si podrobnosti o pravidlách súťaže a registrácii na ÚOOÚ.

Aktuálne pravidlá k súťažiam na FB

K 21.4.2017 sú oficiálne pravidlá týkajúce sa súťaží (Facebook ich nazýva „akcie“) nasledovné:

Akcie
1. Ak používate Facebook na prezentovanie alebo poskytovanie akcie (napríklad súťaže alebo stávky), zodpovedáte za zákonný priebeh danej akcie vrátane:
a.   oficiálnych pravidiel;
b.   podmienok ponuky a kvalifikačných predpokladov (napríklad vekového obmedzenia a obmedzenia týkajúceho sa trvalého pobytu); a
c.   súladu s príslušnými predpismi a smernicami, ktoré sa vzťahujú na danú akciu a všetky ponúkané ceny (napríklad registrácia a získanie potrebných úradných schválení).
2. Pre akcie na Facebooku sa vyžaduje:
a.   súhlas každého súťažiaceho alebo účastníka s tým, že spoločnosť Facebook voči nim nemá žiadne záväzky,
b.   vyhlásenie, že akcia nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.
3. Akcie sa môžu spravovať na stránkach alebo v rámci aplikácií na Facebooku. Na organizovanie akcií sa nesmú používať osobné časové osi a kontakty priateľov (nepovoľuje sa napríklad: „zúčastnite sa zdieľaním na svojej časovej osi“, „zdieľajte na časových osiach svojich priateľov, aby ste získali dodatočné účasti“ alebo „zúčastnite sa tak, že označíte svojich priateľov v tomto príspevku“).
4. Pri organizovaní vašej akcie vám nebudeme asistovať, pričom súhlasíte, že ak používate našu službu na organizovanie akcie, konáte tak na svoje vlastné riziko.
Aktuálne pravidlá pre súťaže na Facebooku nájdete na https://www.facebook.com/page_guidelines.php.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...