Ako správne označovať textilné výrobky

Ako správne označiť textilné výrobky

Ako musia byť označené textilné výrobky? Aké informácie musia byť na etikete o materiálovom zložení? Ktoré výrobky majú výnimku? Ako označiť textilný výrobok spôsobom údržby?

Textilné výrobky musia byť označené informáciou o:

  • ich materiálovom zložení,
  • spôsobe údržby (o spôsobe ošetrovania).

Materiálové označenie

Textilné výrobky musia byť označené údajmi o materiálovom zložení výrobku. Bez označenia o materiálovom zložení by sa textilné výrobky nesmú predávať.

Pri opise vlákien, z ktorých je textilný výrobok zložený, je možné použiť len názvy uvedené v prílohe č. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien.

Zloženie musí byť uvedené na etikete alebo uvedené iným spôsobom (napríklad natlačené na vnútornej strane oblečenia) – podmienkou je, že označenie musí byť trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné a prístupné. Ak je to uvedené na etikete, tá musí byť pevne pripevnená na výrobku.

Vždy musí byť uvedený názov vlákna v slovenčine (napr. označenie „100% Cotton“ je nesprávne, správne je „100% bavlna“).

V zložení sa uvádza úplný názov textilných vlákien (teda nie jeho skratka, napríklad „PES“ namiesto „Polyester“ nie je prípustné) a hmotnostné percento v zostupnom poradí (od najväčšieho po najmenší obsah).

Každý textilný výrobok, zložený z dvoch alebo viacerých textilných súčastí, ktoré majú rôzny obsah textilných vlákien, musí mať etiketu alebo iné označenie, na ktorom sa uvádza obsah textilných vlákien každej súčasti. Výnimkou sú súčasti, ktoré tvoria menej než 30 % celkovej hmotnosti textilného výrobku (no podšívka musí byť označená vždy).

Označenie textilného výrobku musí urobiť výrobca. Ak je výrobok dovezený z krajiny mimo EÚ, tak potom je zodpovednosť na dovozcovi. Ak predávate textilné výrobky pod svojim menom či značkou, alebo v prípade ak textilné výrobky potláčate či inak upravujete, potom ste vy ako distribútor zodpovedný za jeho správne označenie.

Pre upresnenie, textilným výrobkom sa myslí:

akýkoľvek surový, rozpracovaný, hotový, konfekčne rozpracovaný, vyrobený, polokonfekčný alebo konfekčný výrobok, ktorý je zložený výlučne z textilných vlákien bez ohľadu na použitý postup zmesovania alebo spájania.

Pri niektorých kategóriách výrobkov sú osobitné ustanovenia, napríklad pri podprsenkách, vyšívaných textíliách, plyšových textíliách, kobercov – tie sú uvedené v prílohe č. 4 spomínaného Nariadenia.

Pravidlá pre označenie textilných výrobkov údajmi o zložení sa vzťahujú aj na handmade textílie či oblečenie. Výnimkou, na ktorú sa pravidlá o označovaní nevzťahujú, sú textilné výrobky zhotovené na objednávku krajčírmi – živnostníkmi (SZČO).

Pre niektoré druhy textilných výrobkov nie je povinné označenie o zložení. Ide o tieto výrobky: Pásky na pridržiavanie rukávov. Pásky na hodinky z textilných materiálov. Etikety a štítky. Držiaky na riad z textilných materiálov s výplňou. Kryty na kávové kanvice. Kryty na čajové kanvice. Ochranné návleky na rukávy. Rukávniky iné než z vlasových materiálov. Umelé kvety. Podušky na ihly. Plátno s náterom. Textilné výrobky pre základné, podkladové a výstužové textilné výrobky. Staré upravené textilné výrobky, ktoré sú výslovne takto špecifikované. Gamaše. Použité obaly predávané ako obaly. Galantérne a sedlárske výrobky z textilných materiálov. Cestovné potreby z textilných materiálov. Ručne vyšívané tapisérie, dokončené alebo nedokončené, a materiály na ich výrobu vrátane vyšívacích priadzí predávané oddelene od plátien a osobitne prezentované na použitie s takýmito tapisériami. Zipsy. Gombíky a sponky pokryté textilnými materiálmi. Obaly na knihy z textilných materiálov. Hračky. Textilné časti obuvi. Podložky na stôl skladajúce sa z niekoľkých zložiek a s povrchovou plochou najviac 500 cm2. Ohňovzdorné rukavice a utierky. Kryty na vajíčka. Puzdrá na kozmetické potreby. Textilné vrecká na tabak. Puzdrá na okuliare, cigarety a cigary, zapaľovače a hrebene z textilných látok. Kryty pre mobilné telefóny a prenosné mediálne prehrávače s povrchovou plochou najviac 160 cm2. Športové chrániče okrem rukavíc. Puzdrá na toaletné potreby. Puzdrá na potreby na čistenie topánok. Výrobky na použitie pri pohreboch. Výrobky na jednorazové použitie s výnimkou vaty. Textilné výrobky podliehajúce pravidlám Európskeho liekopisu a v tomto zmysle označené, lekárske a ortopedické obväzy na opakované použitie a ortopedické textilné výrobky všeobecne. Textilné výrobky vrátane šnúr, povrazov a lán okrem položky 12 prílohy VI, bežne určené na použitie ako súčasti nástrojov na výrobu a spracovanie tovaru; na začlenenie do strojov, zariadení (napríklad tepelných, klimatizačných alebo osvetľovacích), domácich a iných spotrebičov, vozidiel a ďalších dopravných prostriedkov alebo na ich obsluhu, údržbu alebo vybavenie s výnimkou nepremokavých krycích plachiet a textilného príslušenstva motorových vozidiel, ktoré sa predávajú oddelene od týchto vozidiel. Ochranné a bezpečnostné textilné výrobky, ako sú bezpečnostné pásy, padáky, záchranné vesty, záchranné kĺzačky, pomôcky na protipožiarnu ochranu, nepriestrelné vesty, špeciálne ochranné oblečenie (napríklad ochrana proti ohňu, chemickým činidlám alebo inému ohrozeniu bezpečnosti). Nafukovacie konštrukcie (napríklad športové haly, výstavné stánky alebo skladovacie priestory) za predpokladu, že sa poskytnú podrobné údaje o úžitkových vlastnostiach a technických špecifikáciách týchto výrobkov. Lodné plachty. Oblečenie pre zvieratá. Zástavy a vlajky.

Pre niektoré výrobky stačí označenie spoločnou etiketou. Tieto druhy výrobkov sú vymenované v prílohe č. 6 spomínaného Nariadenia.

Podrobné informácie o označovaní textilných vlákien nájdete v samotnom Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011.

Ukážka nesprávneho označenia textilného výrobku - názov vlákna nie je v slovenskom jazyku

Ukážka nesprávneho označenia textilného výrobku – názov vlákna nie je v slovenskom jazyku

Označenie o spôsobe údržby / ošetrovania

V súčasnosti nie je žiaden predpis, ktorý by špeciálne upravoval ako označiť textílie informáciou o spôsobe údržby alebo aké konkrétne informácie by na označení o údržbe mali byť.

Treba len dodržať požiadavku, že informácia musí byť zrozumiteľná a jednoznačná.

Textilný výrobok môžete označiť údajmi o spôsobe ošetrovania buď:

  • slovne,
  • symbolmi.

Informácie o spôsobe údržby môžu byť trvale pripevnené na výrobku, jeho obale alebo na etikete pripevnenej k výrobku.

Pripomíname, že známe symboly ošetrovania textílií sú chránené autorským právom a na ich použitie na vašich textilných výrobkoch musíte mať licenciu od spoločnosti Ginetex (resp. od ich zástupcu na Slovensku). Prečítajte si viacej o licencii na použitie symbolov ošetrovania na textilných a odevných výrobkoch. To platí, ak výrobok budete sami označovať symbolmi, teda ak ho sami vyrábate alebo tiež v prípade, ak textilné výrobky kúpite bez symbolov označenia a dodatočne ich chcete umiestniť na výrobok.

Známe symboly pre ošetrovania textílií

Známe symboly pre ošetrovania textílií

Ak inštrukcie pre ošetrovanie výrobku uvediete slovne (teda bez symbolov), musia byť uvedené v slovenčine.

V takomto prípade by ste ideálne mali zákazníka informovať o vhodnom spôsobe prania (ručné alebo v práčke, maximálna teplota), žehlenia (maximálna teplota), bielenia (či sa výrobok môže alebo nemôže bieliť prostriedkami s obsahom aktívneho chlóru), chemického čistenia (postup chemického čistenia textilných výrobkov) a sušenia v sušičke (možnosť / nemožnosť sušenia, maximálna teplota).

Nezabudnite preložiť doplňujúce info

Ak je na etikete alebo obale textilného výrobku uvedená nejaká doplňujúca informácia o údržbe v cudzom jazyku, musíte zabezpečiť jej preklad do slovenského jazyka.

To sa týka napríklad inštrukcií typu:

  • „Wash inside out“,
  • „Wash separetely“,
  • „Keep away from fire“.

Ak sú na výrobku takéto informácie uvedené v cudzom jazyku, musia byť preložené do slovenčiny.

Ďalšie informácie

Aj pri textilných výrobkoch platia všeobecné požiadavky na označenie predávaných výrobkov.  To znamená, že ako predávajúci (či už v kamennom obchode alebo v e-shope) musíte označiť textilný výrobok:

  • informáciou o výrobcovi (údaje o dovozcovi alebo dodávateľovi sú len dobrovoľné),
  • o miere alebo o množstve (napríklad koľko kusov je v balení),
  • o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku (napríklad ak má byť textilný výrobok chránený pred priamym slnkom).

V obchode alebo e-shope musíte samozrejme informovať zákazníka aj o cene výrobku.

Prečítajte si informácie o označovaní tovaru.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...