overenie-dokladu-z-virtualne-registracnej-pokladne

Ako si overiť doklad z virtuálnej registračnej pokladne

Ak používate virtuálnu registračnú pokladnicu, vaši zákazníci si môžu vydané pokladničné doklady veľmi jednoducho overiť.

1. apríla 2015 odštartovala služba virtuálnej registračnej pokladne. Týka sa tých podnikateľov, ktorí sa rozhodli používať namiesto klasickej fyzickej elektronickej pokladne virtuálnu aplikáciu, VRP. Tá umožňuje pri prijímaní hotovosti od zákazníkov vytlačiť pokladničný blok.

Tip: Prečítajte si všetko o virtuálnych registračných pokladniciach.

Finančná správa v snahe zabrániť vydávaniu falošných alebo neplatných dokladov pripravila pre zákazníkov bezplatnú aplikáciu s názvom „Over doklad“. Aplikácia pre chytré telefóny (Android, iPhone) naskenuje kód z vytlačeného pokladničného dokladu a overí, či je doklad platný.

Ak je doklad platný, zobrazia sa detaily dokladu a zákazník si môže overiť všetky náležitosti. Ak je doklad neplatný, zákazník môže takýto doklad nahlásiť Finančnej správe.

Aplikácia je veľmi jednoduchá na ovládanie a zvládne ju naozaj každý používateľ.

Ukážka aplikácie „Over doklad“:

Pokladničný doklad vyhotovený virtuálnou registračnou pokladnicou obsahuje okrem zákonom predpísaných povinných údajov aj unikátny identifikačný kód. Na vytlačenom pokladničnom doklade je reprezentovaný vizuálne formou QR kódu.

Postup pre overenie dokladu je nasledovný:

  1. Zákazník vpíše ID kód z pokladničného dokladu alebo pomocou mobilnej aplikácie skenuje jeho vizuálnu reprezentáciu QR kódom.
  2. Ak sa pokladničný doklad nachádza v centrálnej evidencii dokladov, zobrazí sa jeho náhľad.
  3. Zákazník môže potvrdiť korektnosť pokladničného dokladu, resp. môže nahlásiť tento pokladničný doklad za nekorektný s možnosťou pridania fotografie pokladničného dokladu a vyplnením dodatočných nepovinných údajov.

Aplikáciu „Over doklad“ si môžete stiahnuť zo svojho chytrého telefónu alebo aj kliknutím na tento odkaz (aplikácia aj jej používanie je bezplatné):

STIAHNI „OVER DOKLAD“

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...