ako-neplatite-danovu-licenciu

Ako neplatiť daňovú licenciu za rok 2016

Ak máte v tomto roku neaktívnu sro-čku bez zisku, isto viete, že budete musieť zaplatiť daňovú licenciu. Aj keď ste teda nič nezarobili, čaká vás výdavok vo výške 480€ (ak ste neplatiteľ DPH) alebo až 960€ (ak ste platiteľ DPH). Prečítajte si, ako sa môžete vyhnúť plateniu daňovej licencie za tento rok.

Ak je vaša firma naozaj už neaktívna a chcete sa vyhnúť plateniu daňovej licencie, jediným spôsobom je návrh na zrušenie firmy. Ukončiť podnikanie sročky môžete jedným z nasledujúcich spôsobov. Môžete:

  • firmu predať,
  • firmu zlikvidovať,
  • zlúčiť firmu s inou firmou,
  • podať návrh na zrušenie spoločnosti.

Pozrieme sa bližšie na jednotlivé možnosti a na záver si zhrnieme, ktorý spôsob je najvýhodnejší z hľadiska (ne)platenia daňovej licencie.

Predaj firmy

Predaj firmy je skvelá možnosť ako sa jej zbaviť. Firmu môžete predať priamo alebo prostredníctvom spoločnosti, ktorá sa týmto zaoberá. Na predaji firmy sa dá aj zarobiť, ak je tá vaša dostatočne zaujímavá pre potencionálneho kupca. To znamená, ak je platcom DPH, má zaujímavé straty z minulých období alebo vysoké zisky. V takom prípade sa novému majiteľovi oplatí zaplatiť daňovú licenciu aj za obdobie, kedy ste firmu vlastnili vy.

Predaj firmy ale nie je vôbec jednoduchý. Napríklad firma, ktorá nie je platiteľom DPH, je prakticky nepredajná.

Výhodou predaja firmy je rýchlosť celého procesu – prepis v obchodnom registri trvá do 2 týždňov. Z predaja môžete mať aj zisk, resp. budete mať len minimálne náklady na takéto ukončenie vášho podnikania. Ak predáte firmu prostredníctvom nejakej profesionálnej firmy a ste platiteľ DPH, môžete očakávať odmenu okolo 1.500€ – 2.000€.

Likvidácia firmy

Likvidácia firmy je najčastejšou využívaným spôsobom pre legálne ukončenie podnikania. Hlavnou nevýhodou je, že čím neskôr v roku sa do toho pustíte, tým vyššia je výška daňovej licencie za daný rok. Pre výšku určenia daňovej licencie je rozhodujúci dátum, kedy vstupujte do likvidácie – samotný proces likvidácie trvá pomerne dlho, 5-7 mesiacov.

Ukončenie podnikania likvidáciou stojí 498€ plus alikvotná časť daňovej licencie. Ak sa rozhodnete vstúpiť do likvidácie povedzme v novembri, zaplatíte daňovú licenciu vo výške 440€ ako neplatiteľ DPH, resp. 880€ ako platiteľ DPH.

Pozor, tento spôsob ukončenia firmy bude od budúceho roka nákladnejší, pretože musíte zaplatiť aj s daň z dividend vo výške 7%, a to sa týka aj z likvidačného zostatku. Teda pri sročke so základným imaním 5.000€ sa náklady predražia o 350€.

Náklady na likvidáciu firmy sú v tom najlepšom prípade okolo 500€. Je to však pomerne komplikovaný proces (sú potrebné dva návrhy na zápis v obchodnom registri, zverejnenie v Obchodnom vestníku, otváranie a zatváranie účtovných kníh a s tým súvisiace mimoriadne závierky). K výmazu spoločnosti je potrebný aj súhlas správcu dane. Musíte uhradiť aj alikvotnú časť daňovej licencie a ak vstúpite do likvidácie až budúci rok, tak aj daň z dividend. Ak chcete zlikvidovať sročku, je preto najlepšie urobiť tak čo najskôr.

Zlúčenie s inou firmou

Zlúčenie firiem je tradičnou metódou skôr pri väčších firmách, to v poslednej dobe je to pomerne populárny spôsob aj pri malých sročkách bez majetku či s dlhmi. Táto forma ukončenia podnikania je pomerne rýchla, do 7 dní. Cenovo sa pohybuje okolo 700-200€.

Nevýhodou môže byť, že spojením vašej firmy s inou sa tak môžete ocitnúť v spoločnosti s nepoctivými podnikateľmi s povesťou okrádania štátu, zamestnancov a obchodných partnerov.

Po zlúčení firiem má nová firma povinnosť uhradiť alikvotnú časť daňovej licencie, takže zlúčenie firiem nerieši problém daňovej licencie.

Výhodou je, že sa môžete vzdať vyrovnávacieho podielu a tak nemusíte znášať zdravotné odvody vo výške 14% z vyrovnacieho podielu, resp. daň z dividendy vo výške 7%.

Výmaz ex offo

Podnikanie môžete zrušiť aj podaním podnetu na výmaz firmy ex offo. To si zo strany spoločníkov a konateľov vyžaduje minimálne úsilie, pretože po podaní podnetu celý proces výmazu z obchodného registra zabezpečuje štát prostredníctvom súdu.

Veľkou nevýhodou je dĺžka procesu – trvá to aj niekoľko rokov. Druhou nevýhodou je aj to, že sa nevyhnete plateniu daňovej licencie. V tomto prípade je rozhodujúce, kedy bude firma vymazaná z registra a nie kedy podáte podnet. Dovtedy máte stále povinnosť platiť daňovú licenciu.

Čo je najvýhodnejšie?

Najlepším spôsobom ako sa vyhnúť plateniu daňovej licencie je návrh na zrušenie firmy. Ak túto možnosť využijete ešte v decembri 2016, tak oproti likvidácii firmy ušetríte 480€ (ak ste neplatiteľ DPH), resp. 960€ v prípade platiteľa DPH. Cena návrhu na výmaz firmy je identická ako v prípade likvidácie, teda 498€.

Pri tomto spôsobe je potrebné, aby bola firma „čistá“, bez majetku a s vysporiadanými záväzkami.

Nevýhodou môže byť fakt, že súd nie je viazaný lehotou na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Oproti likvidácii trvá tento proces dlhšie, zhruba 12 mesiacov.

Ak teda spĺňate podmienky na návrh na výmaz firmy, využite túto možnosť. Ušetríte celú výšku daňovej licencie za rok 2016.

ukoncenie-sro-ako-neplatite-licenciu

Článok sme pripravili vďaka odbornej spolupráci so spoločnosťou M2 Business.

Potrebujete viac informácií alebo pomoc s ukončením podnikania? Stačí, ak vyplníte tento formulár a naši kolegovia sa Vám ozvú naspäť.

Vaše meno:

Váš e-mail:

Váš telefón:

Máte nejakú konkrétnu otázku ohľadom zrušenia spoločnosti? Radi Vám pomôžeme

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...