Ako označiť rezervovaný tovar v predajni

Ako na rezervovaný tovar v predajni

Ako je to s tovarom, ktorý vystavujete v predajni, ale už ste ho rezervovali pre konkrétneho zákazníka? A čo v prípade, ak tovar v predajni je už rezervovaný pre objednávku z e-shopu? Môžete ďalej predávať rezervovaný tovar? Môžete mať v predajni tovar, ktorý je už zaplatený?

Ak chcete zákazníkovi rezervovať tovar, ktorý máte vystavený v predajni, musíte ho náležite označiť.

Rezervovaný tovar musí byť označený, napríklad slovom „Rezervované“ a zároveň na označení musí byť uvedené dokedy je rezervovaný. Teda napríklad „Rezervované do 15.5.2016“.

To platí aj v prípade, ak je tovar už zaplatený. Teda ak máte v predajni tovar, za ktorý už zákazník zaplatil (celú cenu alebo zálohu), musí byť tiež označený.

Rezervovaný tovar musí byť v predajni označený až do momentu prevzatia zákazníkom, resp. do momentu odoslania zákazníkovi.

Prikazuje to Zákon na ochranu spotrebiteľa 250/2007:

Predávajúci je povinný rezervované výrobky po celý čas rezervácie osobitne označiť s uvedením času, dokedy sú rezervované; platí to aj o zaplatených výrobkoch, ktoré sa nachádzajú v prevádzkarni do času ich prevzatia spotrebiteľom alebo dodania spotrebiteľovi.

Ak by ste tovar nemali označený ako rezervovaný, potom nemôžete inému zákazníkovi odmietnuť predaj tovaru len so slovným odôvodnením, že tovar je rezervovaný. Zákon k tomu hovorí:

Predávajúci nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj.

Označenie tovaru platí aj v prípade, ak máte e-shop aj kamennú predajňu a objednaný tovar pre zákazníka e-shopu skladujete v predajni. Takýto tovar sa považuje tiež za rezervovaný a musí byť označený alebo ho nesmiete odmietnuť predať inému zákazníkovi, ktorý o neho prejaví záujem.

Ak sa chcete vyhnúť povinnosti označovať tovar v predajni ako rezervovaný, musíte ho premiestniť do iného priestoru, kam nemá zákazník prístup a neuvidí ho.

Ak by ste odmietli predať tovar, ktorý nie je označený ako rezervovaný, alebo rezervovaný tovar nebude riadne označený aj dátumom, potom vám pri kontrole hrozí pokuta od SOI vo výške niekoľko sto eur.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...