oznacenie-obuvi

Ako musí byť označená obuv

Predávate obuv či topánky? Aké informácie musia byť na obuvi? Aká obuv má výnimku? Musí byť označená aj obuv predávaná v bazári?

Označenie obuvi rieši slovenská Vyhláška č. 84/2008 a ďalej Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 94/11/ES.

Obuv musí byť označená informáciou o jej materiálovom zložení, a to pre každú z troch hlavných častí: vrch, podšívka a stielka, podošva.

Zloženie sa uvádza buď formou piktogramov (symbolov) alebo formou písomných údajov (v slovenčine).

Informácie o materiálovom zložení musia byť uvedené na obuvi, minimálne na jednom kuse obuvi z páru. Označenie môže byť realizované natlačením, nalepením, vyrazením alebo pripevnením štítku. Označenie musí byť viditeľné, dobre pripevnené a prístupné; rozmery piktogramov musia byť dostatočne veľké, aby informácie v nich obsiahnuté boli ľahko zrozumiteľné.

Obuv by mal označiť výrobca, dovozca či distribútor, no konečná zodpovednosť je na predajcovi. Teda predávajúci by nemal ponúkať na predaj obuv, ktorá nie je patrične označená.

Hlavné časti obuvi sa označujú buď piktogramom alebo textovo:

  • vrch
  • podšívka a stielka,
  • podošva.
Označenie hlavných častí obuvi symbolmi

Označenie hlavných častí obuvi symbolmi

Vrchom sa rozumie vrchná vonkajšia časť obuvi, ktorá je pripevnená k podošve, podšívkou a stielkou časti tvoriace vnútro obuvi, podošvou spodná časť obuvi pripevnená k zvršku, ktorá prichádza do styku s podlahou alebo cestou.

Materiály, ktoré sú použité na hlavné časti obuvi, sa značia symbolmi alebo písomne takto:

  • useň
  • povrstvená useň
  • prírodný a syntetický textilný materiál
  • iný materiál.
Označenie materiálov symbolmi

Označenie materiálov symbolmi

Useň je všeobecný termín pre vyčinenú kožu, ktorá sa získa spracovaním surovej kože takou technológiou, pri ktorej sa menia jej fyzikálne a chemické vlastnosti a získa odolnosť proti hnitiu; pôvodná vláknitá štruktúra kože zostane v podstate zachovaná. Ak je na useň akýmkoľvek spôsobom nanesená povrchová úprava, jej hrúbka je najviac 0,15mm. Za useň sa nepovažuje vyčinená koža rozložená mechanicky alebo chemicky na vláknité častice, malé kúsky alebo prach, ktoré sa potom spracujú so spojivom alebo bez spojiva do akéhokoľvek útvaru. Označením „useň s prírodným ícom“ sa označuje len useň, ktorej pôvodná lícna strana, zjavná po odlúčení pokožky, nebola odstránená brúsením alebo štiepaním. Povrstvená useň je taká useň, ktorej povrstvenie nepresahuje jednu tretinu jej celkovej hrúbky, ale je hrubšia ako 0,15mm.

Pri obuvi je potrebné uviesť zloženie pri tých materiáloch, ktoré tvoria najmenej 80% plochy vrchu obuvi (na doplnky, výstuhy, lemovky, ozdoby, pracky, pútka alebo podobné príslušenstvo sa neprihliada) alebo 80% plochy podšívky a stielky obuvi, alebo 80% objemu podošvy obuvi.

Ak žiaden materiál netvorí 80 % plochy vrchu alebo podšívky a stielky obuvi, alebo 80 % objemu podošvy obuvi, označenie poskytuje informáciu o dvoch plošne najviac použitých materiáloch.

Ak žiaden materiál netvorí 80 % plochy vrchu alebo podšívky a stielky obuvi, alebo 80 % objemu podošvy obuvi, označenie poskytuje informáciu o dvoch plošne najviac použitých materiáloch.

Označená musí byť každá obuv, ktorá sa ponúka na predaj konečnému zákazníkovi – spotrebiteľovi (okrem výnimiek uvedených nižšie). To platí aj pre obuv predávanú v e-shope.

Výnimky

Ak predávate použitú obuv, napríklad v bazári či second-hande, pravidlá pre označovanie sa na takúto obuv nevzťahujú.

To platí aj v prípade, ak predávate „pracovnú obuv“, teda ochrannú obuv ako osobný ochranný prostriedok.

Výnimkou je ďalej aj obuv, ktorej časti obsahujú chemické látky.

Poslednou výnimkou je tiež obuv, ktorá má charakter hračky.

 

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...