predaj-bizuterie

Ako musí byť označená bižutéria?

Predávate v obchode alebo v e-shope bižutériu? Ako musí byť označená? Aké informácie musí predávajúci uvádzať pri bižutérii? Musí byť priložený písomný návod? Ako je to s bezpečnosťou materiálov použitých na výrobu bižutérie. Všetko na tému označenie bižutérie.

Pri predaji bižutérie musí predávajúci dodržiavať všeobecné požiadavky na označenie predávaných výrobkov. Okrem toho má predaj bižutérie aj svoje špecifiká, ktoré platia nielen pri predaji v bežnom kamennom obchode, ale aj pri predaji cez internet (v e-shope).

Bižutéria musí byť pri predaji označená:

  • údajom o výrobcovi, o miere alebo množstve,
  • o spôsobe použitia a údržby výrobku a
  • o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby,
  • o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku,
  • o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo informáciami podľa osobitných predpisov.

Informácie o spôsobe použitia a údržby a prípadných rizikách musia byť priložené v písomnom návode na používanie.

Ďalej je výrobca alebo dovozca, prípadne distribútor bižutérie, zodpovedný za bezpečnosť, najmä či bižutérie neobsahuje nadlimitné množstvá ťažkých kovov (napr. nikel, olovo alebo kadmium).

SOI a obdobné inštitúcie aj v zahraničí robia námatkovo kontroly a nechávajú si robiť rozbor odobratých vzoriek v laboratóriách. Odbery vzoriek sa robia najmä pri bižutérii dovážanej z tretích krajín mimo EÚ (najmä z Číny), pri ktorých podľa výsledkov kontrol takmer pätina obsahuje nepovolené množstvo ťažkých kovov a pri niektorých je obsah škodlivých látok prekročený sto až tisíc násobne.

Uvedené pravidlá platia aj v prípade predaja vlastnoručne vyrobenej (handmade) bižutérie.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...