ake-informacie-musia-byt-na-vyrobkoch

Aké informácie musia byť na výrobkoch? Ako označiť tovar pri predaji v e-shope?

Čo musí byť uvedené na tovare? Ako ho správne označiť? Čo je potrebné preložiť a ako označiť tovar, ak predávate tovar v internetovom obchode dovezený zo zahraničia? Kedy musí byť priložený návod? Nestačí návod v českom jazyku?

Podľa zákona na ochranu spotrebiteľa ste povinný označiť predávaný výrobok údajmi, ktoré pravdivo a úplne informujú o vlastnostiach dodávaného výrobku. Táto povinnosť sa týka aj internetových obchodov – to znamená, že tovar, ktorý z e-shopu dodáte zákazníkovi, musí byť správne označený všetkými nižšie uvedenými informáciami.

Ak sa pýtate, či túto povinnosť má výrobca, dovozca alebo vy ako predávajúci, mali by ste vedieť, že konečná zodpovednosť je na vás ako predávajúcom. Ak si povinnosť označiť výrobok nesplní výrobca, výrobok musí označiť dovozca. Ak si ani ten nesplní túto povinnosť, zodpovednosť je na vás. V prípade kontroly bude Slovenská obchodná inšpekcia pokutovať vás ako predávajúceho.

Zákon k tomu hovorí:

Povinností sa nemôže predávajúci zbaviť tvrdením, že mu potrebné alebo správne informácie neposkytol výrobca, dovozca alebo dodávateľ.

Povinné informácie pri označení výrobku

Pri predaji musíte zabezpečiť, aby bol výrobok označený údajmi o:

 • o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi (údaj o výrobcovi je povinný , údaje o dovozcovi alebo výrobcovi sú len doplňujúce),
 • o miere alebo o množstve (uvádzajú sa v zákonných meracích jednotkách),
 • o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby,
 • o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku,
 • o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo informáciami podľa osobitných predpisov.

Dôležité je, že všetky informácie musia byť na výrobku uvedené v slovenskom jazyku. Upozorňujeme, že nestačí, ak sú informácie v češtine, musia byť v slovenčine. Samozrejme, ak sú na výrobku informácie uvedené v grafickej podobe (napríklad symboly ošetrovania textílií), tak ich netreba uvádzať v slovenčine.

V prípade, že predávate výrobok, ktorý má označenie od vášho dodávateľa len v cudzom jazyku, tak musíte zabezpečiť jeho označenie v slovenčine. To znamená, že musíte vyrobiť etiketu, ktorá bude obsahovať všetky uvedené informácie.

Mimoriadne dôležité je dať si pozor aj na preklad bezpečnostných upozornení – napríklad rôzne varovania (horľavý výrobok), nevhodnosť pre isté skupiny ľudí (výrobok je nevhodný pre deti do 3 rokov) a pod. Slovenská obchodná inšpekcia si na to pri kontrole špeciálne dáva pozor – ak je na výrobku nejaké bezpečnostné upozornenie a vy ho nepreložíte do slovenčiny, udelí vám za to pokutu.

Návod na použitie

Nezabudnite, že ak je k výrobku priložený návod na použitie (manuál), aj tento musí byť v slovenskom jazyku. Ak je návod len v cudzom jazyku (aj v češtine), žiadajte od vášho dodávateľa, aby vám dodal návod v slovenskom jazyku. Ak vám dodávateľ nie je schopný dodať návod v slovenčine, budete ho musieť preložiť a priložiť k výrobku vy ako predávajúci.

Netýka sa to len brožúry kde by bolo uvedené „Návod na použitie“, ale akýchkoľvek inštrukcií alebo písomne uvedených vlastností výrobku, ktoré sú k nemu priložené. To sa týka aj informácií o používaní výrobku a opatreniach, ktoré je potrebné prijať na zabránenie vzniku rizika pri používaní.

Ďalej sa to týka aj spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania.

Všetky tieto informácie musia byť k výrobku uvedené v slovenčine.

Pozrite si podrobnosti o tom, kedy je k výrobku potrebný návod na použitie.

CE označenie

Pre mnohé výrobky platí, že pri predaji musia byť označené CE značkou (vyhlásenie o zhode). Patria sem napríklad hračky, elektrické zariadenia, stroje a zariadenia, zdravotnícke prístroje, stavebné výrobky, výťahy či osobné ochranné pomôcky.

Ak takýto výrobok spĺňa všetky požiadavky, musí mať CE označenie, ktoré musí byť viditeľné, čitateľné a nezmazateľné.

Toto je dôležité najmä v prípade, ak predávate výrobky vyrobené mimo Európskej únie.

Napríklad všetky hračky musia mať CE označenie.

Potraviny

Na označenie potravín sa vzťahujú špeciálne predpisy, ktoré upravujú rozsah informácií na obaloch a tiež napríklad aj veľkosť písma.

Označeniu potravín sa venujeme v samostatnom článku Aké údaje musia byť na potravinách.

Pozor, od 13.12.2016 musia byť na potravinách aj výživové údaje.

Elektrické spotrebiče

Elektrické spotrebiče musia byť okrem iného označené aj energetickými štítkami.

Textílie

Osobitný predpis sa vzťahuje aj na textílie. Na nich musí byť označenie textilných vlákien a takisto informácia o údržbe. Pozrite si, ako správne označiť textílie.

Detské postieľky

Detské postieľky, vrátane skladacích (cestovných postieľok) musia mať predpísané bezpečnostné upozornenia. Prečítajte si viac o označení detských postieľok.

Označenie ďalších druhov výrobkov

Presnejšie predpisy ohľadom označovania výrobkov sa týkajú aj ďalších druhov výrobkov:

Podrobnejšie budeme o nich písať v samostatných článkoch.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...

3 komentáre

 1. Ak sú to informácie všeobecné známe, tak ich netreba uvádzať. Pri dekoráciách, ktoré sú zameniteľné za nejaké skutočné produkty (napr. imitácia ovocia) alebo za hračky, tak treba bezpečnostné upozornenia, že to nie je hračka, že to nie je vhodné pre deti do 3 rokov (riziko zadusenia a pod.). Teda ak hrozí nejaké riziko pri používaní týchto dekoračných predmetov, tak to treba uviesť. Takisto pre dekoratívne olejové lampy platí špeciálny predpis – STN EN 14059: Dekoratívne olejové lampy; Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy v časti 6: Informácie o výrobku. A pripomíname, že dekoračné predmety, z ktorých sa môžu ľahko oddeliť malé veci (napríklad bobule z dekoračnej imitácie ovocia), sa vôbec nesmú predávať. SOI uvádza:

  V ponuke pre spotrebiteľa sa nesmú nachádzať výrobky, ktoré aj napriek tomu, že nie sú potravinami, majú formu, vôňu, farbu, vzhľad, obal, označenie, objem alebo rozmery, ktoré môžu spôsobiť, že spotrebitelia, najmä deti, si ich zamenia s potravinami a v dôsledku toho ich môžu vkladať do svojich úst, cmúľať alebo prehltnúť, čo by mohlo byť nebezpečné a zapríčiniť napríklad dusenie, otravu alebo perforáciu či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva. Plastové ovocie obsahuje malé plastové časti (stopky), ktoré v prípade ich odtrhnutia a následného prehltnutia môžu predstavovať riziko zadusenia, resp. perforácie tráviaceho traktu.

 2. Mária píše:

  Dobrý deň,
  chcela by so sa opýtať, ako to je, keď predávame na eshope dekorácie do bytu, teda nie sú to hračky, iba ozdoby, treba ku tomu aj návod na použitie, alebo niečo podobné? informácie o výrobkoch máme popísané na stránke, tak isto aj zloženie, je potrebné to dodávať ešte aj spolu s tovarom?
  Ďakujem za radu

 3. Jozef píše:

  Dobry den,

  rad by som vedel ci ten preklad musi byt aj na DVD PC hrach ak ich predavam?

  Dakujem